iOS-es vagy macOS-es eszközfunkció-beállítások megadása az Intune-banAdd iOS or macOS device feature settings in Intune

Az eszközfunkciókkal az iOS és macOS rendszerű eszközök számos különböző beállítását és szolgáltatását szabályozhatja, ideértve például a következőket:Device features let you control a range of settings and features on iOS and macOS devices, such as:

 • Az AirPrint és az AirPlay beállításaiAirPrint and AirPlay settings
 • A kezdőképernyő elrendezéseHome screen layout
 • Alkalmazások értesítéseiNotifications from apps
 • Megosztott eszköz konfigurációjaShared device configuration
 • Az egyszeri bejelentkezés beállításaSetting up single sign-on
 • WebtartalomszűrésFiltering web content

Ez a cikk bemutatja az iOS-es eszközfunkció-profilok konfigurálásának alapjait.This article shows you the basics on configuring iOS device feature profiles. Ezután további cikkek elolvasásával megtudhatja, hogyan konfigurálhatja az eszközei platformspecifikus beállításait.Then, you can step through additional articles to configure platform-specific settings for your devices.

Eszközprofil létrehozásaCreate a device profile

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.

 2. Válassza a Minden szolgáltatás lehetőséget, szűrjön az Intune-ra, és válassza a Microsoft Intune elemet.Select All services, filter on Intune, and then select Microsoft Intune.

 3. Válassza az Eszközkonfiguráció > Profilok > Profil létrehozása lehetőséget.Select Device configuration > Profiles > Create profile.

 4. Adja meg a következő tulajdonságokat:Enter the following properties:

 5. Ha elkészült, a változások mentéséhez válassza az OK gombot, majd a Létrehozás elemet.When you're done, select OK, and choose Create to save your changes.

Ekkor létrejön a profil, és megjelenik a listában.The profile is created, and appears in the list.

Következő lépésNext step

Ha a profilt csoportokhoz szeretné rendelni, az Eszközprofilok hozzárendelése című cikkben talál további információt.To assign this profile to groups, see How to assign device profiles.