Intune-t futtató Windows 10 rendszerű eszközök alaphelyzetbe állítása az ÚjrakezdésselUse Fresh Start to reset Windows 10 devices with Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Újrakezdés eszközművelet eltávolít minden alkalmazást az alkotói frissítéssel rendelkező Windows 10-es számítógépről, majd automatikusan a Windows legújabb verziójára frissíti az eszközt.The Fresh Start device action removes any apps that were installed on a Windows 10 PC running the Creators Update, then automatically updates the PC to the latest version of Windows. Így egyszerűbben eltávolíthatók az új gépeken gyakran előtelepítve megtalálható számítógépgyártói (OEM) alkalmazások.This can be used to help remove pre-installed (OEM) apps that are often delivered with a new PC. A konfigurációval meg lehet adni, hogy a művelet a felhasználói adatokat is eltávolítsa-e.You can configure if user data is retained when this device action is issued. Ebben az esetben az alkalmazások és a beállítások el lesznek távolítva, de a felhasználó kezdőmappájának tartalma megmarad.In this case, apps and settings are removed, but the contents of the users Home folder are retained.

Az Újrakezdés használataHow to use Fresh Start

  1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
  2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
  3. Az Intune panelen válassza az Eszközök lehetőséget.On the Intune blade, choose Devices.
  4. Az Eszközök és csoportok panelen válassza a Minden eszköz lehetőséget.On the Devices and groups blade, choose All devices.
  5. A felügyelt eszközök listájából válassza ki a Windows 10-es asztali eszközt, majd válassza a távoli Újrakezdés eszközműveletet.From the list of devices you manage, choose a Windows 10 desktop device, and then choose the Fresh Start device remote action.

További lépésekNext steps

A kezdeményezett művelet állapotát az Eszközök és csoportok panel Eszközműveletek szakaszában tekintheti meg.To see the status of the action you just took, on the Devices and groups blade, choose Device Actions.