Az Intune-eszközleltár megtekintéseHow to view Intune device inventory

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Eszközök tevékenységprofil lehetővé teszi az eszközök kezelését, beleértve a betekintést hardveres képességeikbe és a rajtuk telepített alkalmazásokba.The Devices workload gives you insights into the devices you manage, including their hardware capabilities, and the apps installed on them.

Az eszközleltár megtekintéséhez:To view device inventory:

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközök lehetőséget.On the Intune blade, choose Devices.

Most válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül:Now, choose one of the following options:

 • Áttekintés – Tájékoztatást nyújt a regisztrált eszközökről és az egyes eszközökön futó operációs rendszerekről.Overview Get information about devices you've enrolled, and the operating systems each device runs.
 • Kezelés – A Minden eszköz lehetőséget választva megjelenítheti az összes kezelt eszköz listáját.Manage - Choose All Devices to see a list of all the devices you manage. Ha kijelöl egy eszközt a listán, megnyílik az <eszköznév> Áttekintés panel, amelyen az alábbiak közül választhat:Select one of those devices in the list to open the <device name> Overview blade where you can select one of:
  • Áttekintés – Általános információk az eszközről, mint például a neve, a tulajdonosa, hogy BYOD-eszköz-e, és hogy mikor jelentkezett be.Overview - See general information about the device including its name, owner, whether it is a BYOD device, when it checked-in, and more.
  • Hardver – Részletes információk az eszközről, mint például a rendelkezésre álló szabad tárhely, a modell és a gyártó neve.Hardware - See more detailed information about the device including its free storage space, model and manufacturer, and more.
  • Észlelt alkalmazások – Felsorolja azon telepített alkalmazásokat, amelyet az Intune talált az eszközön.Discovered apps - Displays a list of all apps that Intune found installed on the device.
  • Eszközmegfelelőség – Megjeleníti az eszközhöz rendelt összes megfelelőségi szabályzat megfelelőségi állapotát.Device compliance - Displays the compliance state of all compliance policies that have been assigned to the device.
  • Az eszköz konfigurációja – Megjeleníti az eszközhöz rendelt összes eszközkonfigurációs szabályzat megfelelőségi állapotát.Device configuration - Displays the compliance state of all device configuration policies that have been assigned to the device.
 • Figyelés Az Eszközműveletek lehetőséget választva megjeleníthetők az adott eszközön végrehajtott műveletek és jelenlegi állapotuk.Monitor Choose Device Actions to see a list of device actions that have been performed on devices you manage and their current state.
 • Telepítő > TeamViewer-összekötő – Segítségével távoli felügyeletet konfigurálhat TeamViewer-szoftvert használó eszközökön.Setup > TeamViewer Connector - Let's you configure remote administration on devices using the TeamViewer software. Részletesebb információk: Távsegítség nyújtása az Intune által felügyelt Android-eszközökhöz.For details, see Provide remote assistance for Intune managed Android devices.

Az Intune csak a vállalat tulajdonában lévő eszközökön található alkalmazásokról készít leltárt.Intune collects app inventory only on corporate-owned devices. A magántulajdonú eszközökön futó alkalmazásokat nem veszi bele a leltárba.Apps are not inventoried on personal devices. A vállalat tulajdonában lévő Windows 10 rendszerű számítógépekről csak a modern alkalmazásokat veszi figyelembe a leltár készítésekor.For Windows 10 PCs, only modern app inventory is collected on corporate-owned devices. A Win32-es alkalmazásokról az Intune nem gyűjt információkat.Intune does not collect information about Win32 apps on the device. Attól függően, hogy mely szolgáltatót használja az eszközökön, előfordulhat, hogy a rendszer nem gyűjt be minden leltárelemet.Depending on the carrier you use with devices, not all inventory items might be collected.