Eszközadatok megtekintése az Intune-banSee device details in Intune

Az Eszközök funkció további részletekkel szolgál a kezelt eszközökkel kapcsolatban, például hardveradatokkal és a telepített alkalmazások listájával.The Devices feature provides additional details into the devices you manage, including their hardware and the apps installed.

Ez a cikk bemutatja, hogyan tekintheti meg az összes eszközét és azok tulajdonságait az Azure Portalon.This article shows you how to view all your devices, and their properties in the Azure portal.

Eszköz részletes adatainak megtekintéseView the device details

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.

 2. Kattintson az Összes szolgáltatás lehetőségre, szűrjön az Intune-ra, és válassza ki a Microsoft Intune elemet.Select All services, filter on Intune, and select Microsoft Intune.

 3. Válassza az Eszközök > Minden eszköz lehetőséget, majd jelölje ki a listában szereplő eszközök egyikét, hogy megnyissa annak részletes adatait:Select Devices > All devices > select one of your listed devices to open its details:

  • Az Áttekintés az eszköz nevét és néhány lényeges tulajdonságát tartalmazza, köztük sok más mellett azt is, hogy saját eszköz-e (BYOD), és mikor jelentkezett be.Overview shows the device name, and lists some key properties of the device, including whether it's a bring-your-own-device (BYOD) device, when it checked in, and more. A továbbiakhoz válassza a További részletek lehetőséget:Select More to also:
   • Céges adatok eltávolításaRemove company data
   • Eszköz törléseDelete the device
   • Az eszköz távoli zárolásaRemote lock the device
   • TörlésErase
   • Távsegítség-munkamenet indításaStart a remote assistance session
  • Saját létrehozású eszközkategória hozzárendelésére és az eszköz tulajdonosának (saját eszköz vagy vállalati eszköz) átállítására használja a Tulajdonságok lehetőséget.Use Properties to assign a device category you create, and change ownership of the device to a personal device, or a corporate device.
  • A Hardver sok részletet tartalmaz az eszközről, köztük sok más mellett az eszköz azonosítóját, operációs rendszerét és annak verzióját, a tárhelyet, a modellt és a gyártót és a feltételes hozzáférés beállításait.Hardware includes many details about the device, including the device ID, the operating system and version, storage space, the model and manufacturer, conditional access settings, and more details.
  • Az Észlelt alkalmazások verziójukkal együtt sorolja fel azon telepített alkalmazásokat, amelyet az Intune talált az eszközön.Discovered apps lists all the apps that Intune found installed on the device, and the app versions. Az alkalmazások listáját Exportálni is tudja egy .csv-fájlba.You can also Export the app list into a .csv file.
  • Az Eszközmegfelelőség a hozzárendelt megfelelőségi szabályzatok listája mellett azt is tartalmazza, hogy az eszköz megfelelő vagy nem.Device compliance lists all assigned compliance policies, and if the device is compliant or not compliant.
  • Az Eszközkonfiguráció az eszközhöz rendelt összes eszközkonfigurációs szabályzat listáját mutatja meg, és hogy a szabályzat alkalmazása sikeres vagy sikertelen.Device configuration shows all device configuration policies assigned to the device, and if the policy succeeded or failed.

Az Intune csak a vállalat tulajdonában lévő eszközökön található alkalmazásokról készít listát.Intune collects an app list only on corporate-owned devices. A személyes eszközökön található alkalmazásokat nem ellenőrzi.Apps aren't checked on personal devices. A vállalat tulajdonában lévő Windows 10 rendszerű számítógépekről csak a modern alkalmazásokat veszi figyelembe a lista készítésekor.For Windows 10 PCs, only modern apps are listed for corporate-owned devices. A Win32-es alkalmazásokról az Intune nem gyűjt információkat.Intune doesn't collect information about Win32 apps on the device. Az eszközök szolgáltatójától függően előfordulhat, hogy nem minden alkalmazásról talál információt.Depending on the carrier used by the devices, not all apps might be collected.

PlatformPlatform Személyes tulajdonú eszközök esetébenFor Personal-owned Devices Vállalati tulajdonú eszközök esetébenFor Company-owned devices
Windows 10 (a Configuration Manager-ügyfél nélkül)Windows 10 (without the Configuration Manager client) Csak felügyelt alkalmazásokOnly managed apps Csak felügyelt alkalmazásokOnly managed apps
Windows 8.1 (a Configuration Manager-ügyfél nélkül)Windows 8.1 (without the Configuration Manager client) Csak felügyelt alkalmazásokOnly managed apps Csak felügyelt alkalmazásokOnly managed apps
Windows Phone 8Windows Phone 8 Csak felügyelt alkalmazásokOnly managed apps Csak felügyelt alkalmazásokOnly managed apps
Windows RTWindows RT Csak felügyelt alkalmazásokOnly managed apps Csak felügyelt alkalmazásokOnly managed apps
iOSiOS Csak felügyelt alkalmazásokOnly managed apps Az összes, az eszközön telepített alkalmazásAll apps installed on the device
macOSmacOS Az összes, az eszközön telepített alkalmazásAll apps installed on the device Az összes, az eszközön telepített alkalmazásAll apps installed on the device
AndroidAndroid Csak felügyelt alkalmazásokOnly managed apps Az összes, az eszközön telepített alkalmazásAll apps installed on the device

További lépésekNext steps

Ismerje meg az Intune-beli eszközkezelés további funkcióit.See what else you can do to manage your devices with Intune.