Elveszett vagy ellopott iOS-eszközök megkeresése az Intune-nalLocate lost or stolen iOS devices with Intune

Az Eszköz megkeresése művelettel megjelenítheti térképen az elveszett vagy ellopott iOS-eszközök helyét.To get the location of a lost or stolen iOS device on a map, use the Locate device action. Ez a funkció csak felügyelt módban lévő, készülékregisztrációs programban regisztrált, céges tulajdonú iOS-eszközökön használható.The device must be a corporate-owned iOS device, enrolled through the device enrollment program, and be in supervised mode. A művelet használata előtt győződjön meg róla, hogy az eszközt Elveszett módba állította.Before you use this action, be sure the device is in lost mode.

Támogatott platformokSupported platforms

 • iOS 9.3 és újabb verziókiOS 9.3 and later

Ez a funkció nem támogatott a következő rendszereken:This feature is not supported for the following systems:

 • WindowsWindows
 • Windows PhoneWindows Phone
 • macOSmacOS
 • AndroidAndroid

Elveszett vagy ellopott eszköz megkereséseLocate a lost or stolen device

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
 2. Kattintson az Összes szolgáltatás lehetőségre, szűrjön az Intune-ra, és válassza ki a Microsoft Intune elemet.Select All services, filter on Intune, and select Microsoft Intune.
 3. Válassza az Eszközök, majd a Minden eszköz lehetőséget.Select Devices, and then select All devices.
 4. A felügyelt eszközök listájából válasszon ki egy iOS-eszközt, és válassza a ...További lehetőséget.From the list of devices you manage, choose an iOS device, and choose ...More. Majd válassza az Eszköz megkeresése távoli műveletet.Then choose the Locate device remote action.
 5. Miután a rendszer megtalálta az eszközt, megjeleníti annak helyét az Eszköz megkeresése panelen.After the device is located, its location is shown in Locate device. Egy eszköz Azure-beli Intune-nal való megkeresésének képernyőképeScreenshot of Locate device using Intune in Azure

Megjegyzés

A térkép nagyíthatósága adatvédelmi okokból 300 méteres sugárra van korlátozva.For privacy reasons, the distance you can zoom into the map is limited to a 300 meter radius.

Az Elveszett üzemmód hangos riasztásának engedélyezése iOS-eszközönActivate lost mode sound alert on an iOS device

Ha valaki elveszt az iOS 9.3-as vagy újabb rendszerű eszközét, azon távolról aktiválható egy riasztási hang, amely segít megtalálni.If someone has lost their iOS 9.3 or later device, you can remotely trigger the device to play an alert sound so the user can find it. Az eszköznek ehhez Elveszett üzemmódban kell lennie.The device must be in lost mode.

Az Azure Portalbeli Intune-ban, válassza az Eszközök > Minden eszköz > kívánt iOS-eszköz > Áttekintés > További > Elveszett üzemmódhoz tartozó hang lejátszása (csak felügyelettel) lehetőséget.In the Intune in the Azure portal, choose Devices > All devices > select an iOS device > Overview > More > Play Lost mode sound (supervise only).

A hang lejátszása egészen addig folytatódik, amíg a felhasználó le nem tiltja a hangot az eszközön, vagy az eszköz ki nem lép az Elveszett üzemmódból.The sound will continue to play until the user disables the sound on the device or the device is removed from lost mode.

Az Elveszett eszköz módhoz és az eszközkeresési műveletekhez kapcsolódó biztonsági és adatvédelmi információkSecurity and privacy information for lost mode and locate device actions

 • A művelet elindításáig a rendszer semmilyen információt nem küld az Intune-nak az eszköz helyéről.No device location information is sent to Intune until you turn on this action.
 • Az eszközkeresési művelet használatakor az eszköz szélességi és hosszúsági koordinátái a Graph API használatával kérhetők le.When you use the locate device action, the latitude and longitude coordinates of the device can be retrieved by using the Graph API.
 • A rendszer 24 óráig tárolja az adatokat, majd törli azokat.The data is stored for 24 hours, then removed. A helyadatokat manuálisan nem lehet eltávolítani.You cannot manually remove the location data.
 • A helyadatok tároláskor és továbbításkor egyaránt titkosítva vannak.Location data is encrypted, both while stored and while being transmitted.
 • Az Elveszett eszköz mód konfigurálásakor megadhat egy egyéni üzenetet, mely megjelenik az eszköz zárolási képernyőjén.When you configure lost mode, you can customize a message that appears on the lock screen. Ebben az üzenetben mindenképp célszerű pontosan jeleznie, hogy az eszközt megtaláló személy miként tudja visszaszolgáltatni az eszközt a cégének.In this message, to help the person that finds the device, be sure to include specific details to return the lost device.

További lépésekNext steps

Az Eszköz megkeresése művelet állapotát az Eszközök > Eszközműveletek lehetőség választásával tekintheti meg.To see the status of enabling locate device, open Devices, and select Device actions.