Elveszett vagy ellopott iOS-eszközök megkeresése az Intune-nalLocate lost or stolen iOS devices with Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Eszköz megkeresése művelettel megjelenítheti térképen az elveszett vagy ellopott iOS-eszközök helyét.To get the location of a lost or stolen iOS device on a map, use the Locate Device action. Ez a funkció csak felügyelt módban lévő, készülékregisztrációs programban (DEP) regisztrált, céges tulajdonú iOS-eszközökön használható.The device must be a corporate-owned iOS device, enrolled through the device enrollment program (DEP), and be in supervised mode. A művelet használata előtt győződjön meg róla, hogy az eszközt Elveszett módba állította.Before you use this action, be sure the device is in lost mode.

Támogatott platformokSupported platforms

 • iOS 9.3 és újabb verziókiOS 9.3 and later

Ez a funkció nem támogatott a következő rendszereken:This feature is not supported for the following systems:

 • WindowsWindows
 • Windows PhoneWindows Phone
 • macOSmacOS
 • AndroidAndroid

Elveszett vagy ellopott eszköz megkereséseLocate a lost or stolen device

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás lehetőséget, szűrjön az Intune-ra, és válassza a Microsoft Intune elemet.Select All services, filter on Intune, and select Microsoft Intune.
 3. Válassza az Eszközök, majd a Minden eszköz lehetőséget.Select Devices, and then select All devices.
 4. A felügyelt eszközök listájából válassza ki az eszközt, és válassza a ...Továbbiak lehetőséget, majd az Eszköz megkeresése távoli eszközműveletet.From the list of devices you manage, choose an iOS device, choose ...More, and then choose the Locate device remote action.
 5. Miután a rendszer megtalálta az eszközt, megjeleníti annak helyét az Eszköz megkeresése panelen.After the device is located, its location is displayed in Locate device. Eszköz megkeresése az Azure-beli Intune-nalLocate device using Intune in Azure

Note

Adatvédelmi okokból korlátozva van, hogy mennyire nagyíthatja a térképet.For privacy purposes, the distance you can zoom into the map is limited.

Az Elveszett eszköz módhoz és az eszközkeresési műveletekhez kapcsolódó biztonsági és adatvédelmi információkSecurity and privacy information for lost mode and locate device actions

 • A művelet elindításáig a rendszer semmilyen információt nem küld az Intune-nak az eszköz helyéről.No device location information is sent to Intune until you turn on this action.
 • Az eszközkeresési művelet használatakor a rendszer az eszköz szélességi és hosszúsági koordinátáit küldi el az Intune-nak, és ezeket az adatokat jeleníti meg az Azure Portalon.When you use the locate device action, the latitude and longitude coordinates of the device are sent to Intune, and displayed in the Azure portal.
 • A rendszer 24 óráig tárolja az adatokat, majd törli azokat.The data is stored for 24 hours, then removed. A helyadatokat manuálisan nem lehet eltávolítani.You cannot manually remove the location data.
 • A helyadatok tároláskor és továbbításkor egyaránt titkosítva vannak.Location data is encrypted, both while stored, and while being transmitted.
 • Az Elveszett eszköz mód konfigurálásakor megadhat egy egyéni üzenetet, mely megjelenik az eszköz zárolási képernyőjén.When you configure lost mode, you can customize a message that displays on the lock screen. Ebben az üzenetben mindenképp célszerű pontosan jeleznie, hogy az eszközt megtaláló személy miként tudja visszaszolgáltatni az eszközt a cégének.In this message, to help the person that finds the device, be sure to include specific details to return the lost device.

További lépésekNext steps

Az Eszköz megkeresése művelet állapotát az Eszközök > Eszközműveletek lehetőség választásával tekintheti meg.To see the status of enabling Locate Device, open Devices, and select Device actions.