Elveszett vagy ellopott iOS-eszközök megkeresése az Intune-nalLocate lost or stolen iOS devices with Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Eszköz megkeresése eszközművelet használatával jelenítheti meg az elveszett vagy ellopott iOS-eszköz helyét a térképen.The Locate Device device action displays the location of a lost or stolen iOS device on a map. A funkció csak felügyelt módban lévő, DEP-pel regisztrált, céges tulajdonban lévő iOS-eszközökön használható.The device must be a corporate-owned iOS device, enrolled through DEP, that is in supervised mode. A művelet használata előtt az eszközt Elveszett eszköz módba kell állítani.Before you use this action, the device must have been placed into lost mode.

Támogatott platformokSupported platforms

 • Windows – nem támogatottWindows - Not supported
 • Windows Phone – nem támogatottWindows Phone - Not supported
 • iOS – az iOS 9.3-as és újabb verzióin támogatott (elveszett eszköz módban), felügyelt és vállalati tulajdonú eszközök eseténiOS - Supported on iOS 9.3 and later (in Lost mode), supervised, and corp owned
 • macOS – nem támogatottmacOS - Not supported
 • Android – nem támogatottAndroid - Not supported

Elveszett vagy ellopott eszköz megkereséseHow to locate a lost or stolen device

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközök lehetőséget.On the Intune blade, choose Devices.
 4. Az Eszközök és csoportok panelen válassza a Minden eszköz lehetőséget.On the Devices and groups blade, choose All devices.
 5. A felügyelt eszközök listájából válassza ki az eszközt, majd válassza az Eszköz megkeresése távoli eszközműveletet.From the list of devices you manage, choose an iOS device, and then choose the Locate Device remote action.
 6. Miután a rendszer megtalálta az eszközt, megjeleníti annak helyét az Eszköz megkeresése panelen.After the device has been located, it's location is displayed on the Locate device blade. Eszköz megkeresése panelLocate device blade

Megjegyzés

Adatvédelmi okokból korlátozva van, hogy mennyire nagyíthatja a térképet.For privacy purposes, the distance you can zoom into the map is limited.

Az Elveszett eszköz módhoz és az eszközkeresési műveletekhez tartozó biztonsági és adatvédelmi tudnivalókSecurity and privacy information for the lost mode and locate device actions

 • A művelet elindításáig a rendszer semmilyen információt nem küld az Intune-nak az eszköz helyéről.No device location information is sent to Intune until you turn this action on.
 • Az eszközkeresési művelet használatakor a rendszer az eszköz szélességi és hosszúsági koordinátáit küldi el az Intune-nak, és ezeket az adatokat jeleníti meg az Azure Portalon.When you use the locate device action, the latitude and longitude coordinates of the device are sent to Intune, and displayed in the Azure portal.
 • A rendszer 24 óráig tárolja az adatokat, majd törli azokat.The data is stored for 24 hours, then removed. A helyadatokat manuálisan nem lehet eltávolítani.You cannot manually remove the location data.
 • A helyadatok tároláskor és továbbításkor egyaránt titkosítva vannak.Location data is encrypted, both while stored, and while being transmitted.
 • Az Elveszett eszköz mód konfigurálásakor ajánlott a zárolási képernyőn megjelenő üzenetben az eszköz visszajuttatásához segítséget nyújtó információkat feltüntetni.When you configure lost mode, we recommend that the message you enter to display on the lock screen includes information that helps someone who finds the device to return it.

További lépésekNext steps

A kezdeményezett művelet állapotát az Eszközök és csoportok panel Eszközműveletek szakaszában tekintheti meg.To see the status of the action you just took, on the Devices and groups blade, choose Device Actions.