Intune által felügyelt iOS-eszköz aktuális felhasználójának kijelentkeztetéseLogout the current user on Intune-managed iOS devices

Az Aktuális felhasználó kijelentkeztetése művelet kijelentkezteti az aktuális felhasználót egy olyan megosztott használatú iPad-eszközről, amelyen iOS-es oktatási profil felügyeli az iOS-es Osztályterem alkalmazást.The Logout current user action logs out the current user on a shared iPad device that is configured to manage the iOS Classroom app using an iOS education profile.

Támogatott platformokSupported platforms

  • Windows – nem támogatottWindows - Not supported
  • Windows Phone – nem támogatottWindows Phone - Not supported
  • iOS – az iOS 9.3-as és újabb verzióiban támogatott (csak megosztott iPad eszközökön)iOS - Supported on iOS 9.3 and later (shared iPad devices only)
  • macOS – nem támogatottmacOS - Not supported
  • Android – nem támogatottAndroid - Not supported

Aktuális felhasználó kijelentkeztetéseHow to logout the current user

  1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
  2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
  3. Az Intune panelen válassza az Eszközök lehetőséget.On the Intune blade, choose Devices.
  4. Az Eszközök és csoportok panelen válassza a Minden eszköz lehetőséget.On the Devices and groups blade, choose All devices.
  5. A felügyelt eszközök listájából válasszon ki egy iOS-eszközt, majd kattintson az Aktuális felhasználó kijelentkeztetése távoli eszközműveletre.From the list of devices you manage, choose an iOS device, and then choose the Logout current user device remote action.

További lépésekNext steps

A kezdeményezett művelet állapotát az Eszközök és csoportok panel Eszközműveletek szakaszában tekintheti meg.To see the status of the action you just took, on the Devices and groups blade, choose Device Actions.