Eszközök PIN-kódjának visszaállítása vagy eltávolítása az Intune-banReset or remove a device passcode in Intune

Ha új PIN-kódot szeretne létrehozni egy eszközhöz, használja a PIN-kód eltávolítása műveletet.To create a new passcode for a device, use the Remove passcode action.

Támogatott platformokSupported platforms

 • Munkahelyi profillal regisztrált, 8.0-ás vagy újabb verziójú Android-eszközökAndroid devices enrolled with a Work profile, version 8.0 and later
 • 6.0-ás vagy régebbi verziójú Android-eszközökAndroid devices on version 6.0 or earlier
 • Vállalati androidos kioszkeszközökAndroid enterprise kiosk devices
 • iOSiOS

Nem támogatott platformokUnsupported platforms

 • Munkahelyi profillal regisztrált, 7.0-ás vagy régebbi verziójú Android-eszközökAndroid devices enrolled with a Work profile, version 7.0 and earlier
 • 7.0-ás vagy újabb verziójú Android-eszközökAndroid devices on version 7.0 or later
 • macOSmacOS
 • WindowsWindows

Új PIN-kód kéréseReset a passcode

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás lehetőséget, szűrjön az Intune-ra, és válassza a Microsoft Intune elemet.Select All services, filter on Intune, and then select Microsoft Intune.
 3. Válassza az Eszközök, majd a Minden eszköz lehetőséget.Select Devices, and then select All devices.
 4. Az Ön által kezel eszközök listájáról válasszon ki egy eszközt, majd válassza a ...További lehetőséget.From the list of devices you manage, select a device, and choose ...More. Majd válassza a PIN-kód eltávolítása távoli eszközműveletet.Then choose the Remove passcode device remote action.

Androidos munkahelyi profilok PIN-kódjainak alaphelyzetbe állításaResetting Android work profile passcodes

A támogatott, androidos munkahelyi profilt használó eszközök végfelhasználói új feloldó jelszót vagy biztonsági kérdést kapnak a felügyelt profilhoz.Supported Android work profile devices receive a new managed profile unlock password or a managed profile challenge for the end user. Az Android 8.0-s munkahelyi profilos eszközökön a végfelhasználók a regisztráció befejeződése után azonnal értesítést kapnak, hogy aktiválják alaphelyzetbe állítási PIN-kódjukat.For Android 8.0 Work profile devices, end users get notified to activate their reset passcode right after enrollment is completed. Az értesítés akkor jelenik meg, ha egy munkahelyi profil jelszavát kell beállítani.The notification is displayed if a Work profile password is required and set. A PIN-kód megadása után az értesítés eltűnik.Once their passcode is entered, the notification is dismissed.

iOS PIN-kódok alaphelyzetbe állításaResetting iOS passcodes

A PIN-kódok törlődnek az iOS-eszközökről.Passcodes are removed from iOS devices. Ha PIN-kódokra vonatkozó megfelelőségi szabályzat van érvényben, az eszköz megkéri a felhasználót, hogy állítson be egy új jelszót a Beállítások területen.If there is a passcode compliance policy set, then the device prompts the user to set a new passcode in Settings.

További lépésekNext steps

A kezdeményezett művelet állapotát az Eszközök panel Eszközműveletek szakaszában tekintheti meg.To see the status of the action you just took, in Devices, select Device actions.