Az Intune által kezelt eszközök PIN-kódjainak átállítása és eltávolításaReset and remove the passcode on Intune-managed devices

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A törlés és az eltávolítás kifejezések a cikkben felcserélhetők egymással.The terms remove and reset are used interchangeably in this article.

A PIN-kód eltávolítása művelet új PIN-kódot hoz létre az eszközhöz. A kód az <eszköznév> Áttekintés panelen jelenik meg.The Remove passcode action generates a new passcode for the device, which is displayed on the <device name> Overview blade.

Támogatott platformokSupported platforms

  • Windows – nem támogatottWindows - Not supported
  • Windows Phone – támogatott a Windows Phone 8.1-es verziótól a Windows 10 alkotói frissítés nem Azure AD-hoz csatlakoztatott verziójáig, illetve a Windows 10 alkotói frissítés és újabb verziói eseténWindows Phone - Supported on Windows Phone 8.1 to Windows 10 Creators update not Azure AD joined, Windows 10 Creators Update and later
  • iOS – támogatottiOS - Supported
  • macOS – nem támogatottmacOS - Not supported
  • Android – az Android 7-nél régebbi verziók esetén támogatott.Android - Supported on Android versions earlier than Android 7. Az Android for Work nem támogatott.Android for Work is not supported.

A PIN-kód alaphelyzetbe állításaHow to reset a passcode

  1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
  2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Choose All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
  3. Az Intune panelen válassza az Eszközök lehetőséget.On the Intune blade, choose Devices.
  4. Az Eszközök panelen válassza a Minden eszköz lehetőséget.On the Devices blade, choose All devices.
  5. A felügyelt eszközök listájából válassza ki az eszközt, és válassza a ...Továbbiak lehetőséget, majd a PIN-kód eltávolítása eszközműveletet.From the list of devices you manage, select a device, choose ...More, and then choose the Remove passcode device remote action.

További lépésekNext steps

A kezdeményezett művelet állapotát az Eszközök panel Eszközműveletek szakaszában tekintheti meg.To see the status of the action you just took, on the Devices blade, choose Device actions.