A TeamViewer használata Intune-eszközök távoli felügyeletéhezUse TeamViewer to remotely administer Intune devices

Az Intune által kezelt eszközök a TeamViewer használatával felügyelhetők távolról.Devices managed by Intune can be administered remotely using TeamViewer. A TeamViewer külső szállítótól származó, külön megvásárolható program.TeamViewer is a third party program that you purchase separately. Ez a témakör bemutatja, hogyan konfigurálható a TeamViewer az Intune-ban, és hogyan felügyelhető távolról egy eszköz.This topic shows you how to configure TeamViewer within Intune, and to remotely administer a device.

ElőfeltételekPrerequisites

 • Használjon támogatott eszközt.Use a supported device. Az Intune-nal felügyelt Android-, Windows-, iOS- és macOS-eszközök támogatják a távfelügyeletet.Intune-managed Android, Windows, iOS, and macOS devices support remote administration. A TeamViewer nem feltétlenül támogatja a Windows Holographic (HoloLens), Windows Team (Surface Hub), vagy Windows 10 S rendszerű eszközöket. A támogatással kapcsolatban tekintse át a TeamViewer frissítéseit.TeamViewer may not support Windows Holographic (HoloLens), Windows Team (Surface Hub), or Windows 10 S. For supportability, see TeamViewer for any updates.

 • Az Azure Portal-beli Intune rendszergazdának a következő Intune-szerepkörökkel kell rendelkeznie:The Intune administrator within the Azure portal must have following Intune roles:

  • Távoli segítségnyújtás frissítése: Lehetővé teszi, hogy a rendszergazda módosítsa a TeamViewer-összekötő beállításait.Update Remote Assistance: Allows administrators to modify the TeamViewer connector settings
  • Távoli segítségnyújtás kérése: Lehetővé teszi, hogy a rendszergazda új távsegítség munkamenetet indítson bármely felhasználó számára.Request Remote Assistance: Allows administrators to start a new remote assistance session for any user. Az ezzel a szerepkörrel rendelkező felhasználókat nem korlátozzák a hatókörön belüli Intune-szerepkörök.Users with this role are not limited by any Intune role within a scope. A hatókörön belüli Intune-szerepkörhöz rendelt felhasználói vagy eszközcsoportok szintén kérhetnek távsegítséget.Also, user or device groups assigned an Intune role within a scope can also request remote assistance.
 • TeamViewer-fiók a bejelentkezéshez szükséges hitelesítő adatokkalA TeamViewer account with the sign-in credentials

A TeamViewer használatával engedélyezi a TeamViewer for Intune összekötőjének TeamViewer-munkamenetek létrehozását, Active Directory-adatok olvasását és a TeamViewer-fiók hozzáférési jogkivonatának mentéset.By using TeamViewer, you're allowing the TeamViewer for Intune Connector to create TeamViewer sessions, read Active Directory data, and save the TeamViewer account access token.

A TeamViewer-összekötő konfigurálásaConfigure the TeamViewer connector

Ahhoz, hogy távsegítséget nyújthasson eszközökre, az alábbi lépéseket követve konfigurálja az Intune TeamViewer-összekötőt:To provide remote assistance to devices, configure the Intune TeamViewer connector using the following steps:

 1. Az Azure Portalon válassza a Minden szolgáltatás lehetőséget, majd keresse meg a Microsoft Intune elemet.In the Azure portal, select All Services, and search for Microsoft Intune.
 2. A Microsoft Intune alatt válassza az Eszközök, majd a TeamViewer-összekötő elemet.In Microsoft Intune, select Devices, and then select TeamViewer Connector.
 3. Válassza a Kapcsolódás lehetőséget, és fogadja el a licencszerződést.Select Connect, and then accept the license agreement.
 4. Válassza Az engedélyezéshez jelentkezzen be a TeamViewer szolgáltatásba lehetőséget.Select Log in to TeamViewer to authorize.
 5. Ekkor megnyílik a TeamViewer webhelyének egyik oldala.A web page opens to the TeamViewer site. A TeamViewer-licenc hitelesítő adatainak megadását követően válassza a Bejelentkezés lehetőséget.Enter your TeamViewer license credentials, and then Sign In.

Eszközök távoli felügyeleteRemotely administer a device

Az összekötő konfigurálása után megkezdheti egy eszköz távoli felügyeletét.After the connector is configured, you're ready to remotely administer a device. Hajtsa végre a következő lépéseket:Use the following steps:

 1. Az Azure Portalon válassza a Minden szolgáltatás lehetőséget, majd keresse meg a Microsoft Intune elemet.In the Azure portal, select All Services, and search for Microsoft Intune.
 2. A Microsoft Intune alatt válassza az Eszközök, majd a Minden eszköz elemet.In Microsoft Intune, select Devices, and then select All devices.
 3. Jelölje ki a listában a távolról felügyelni kívánt eszközt.From the list, select the device that you want to remotely administer. Az eszköz tulajdonságainál válassza az Új távsegítség munkamenet lehetőséget.In the device properties, select New Remote Assistance Session.
 4. Miután az Intune kapcsolódott a TeamViewer szolgáltatáshoz, látni fog némi információt az eszközről.After Intune connects to the TeamViewer service, you'll see some information about the device. A Kapcsolódás lehetőséggel indítsa el a távoli munkamenetet.Connect to start the remote session.

Androidos eszköz távoli felügyelet a TeamViewer használatával – példa

Távoli munkamenet indításakor a végfelhasználó egy értesítésjelzőt lát az eszközén található céges portál alkalmazás ikonján.When you start a remote session, an end user sees a notification flag on the Company Portal app icon on their device. Egy értesítés is megjelenik az alkalmazás megnyitásakor.A notification also displays when the app opens. A felhasználó ekkor elfogadhatja a kezdeményezett távsegítséget.The user can then accept the remote assistance request.

A TeamViewerben sokféle művelet, például az eszköz felügyeletének átvétele is végrehajtható az eszközön.In TeamViewer, you can complete a range of actions on the device, including taking control of the device. Az elvégezhető tevékenységek teljes körű ismertetését a TeamViewer útmutató tartalmazza.For full details of what you can do, see the TeamViewer guidance.

Ha végzett, zárja be a TeamViewer ablakot.When finished, close the TeamViewer window.