Távsegítség nyújtása az Intune által felügyelt eszközökhözProvide remote assistance for Intune managed devices

Az Intune-ból a külön megvásárolható TeamViewer szoftverrel távsegítséget nyújthat a felügyelt eszközök felhasználóinak.Intune can use the TeamViewer software, purchased separately, to enable you to give remote assistance to users of devices you manage. Olvassa el a jelen témakört az első lépésekhez.Use the information in this topic to get started.

ElőkészületekBefore you start

Támogatott eszközökSupported devices

Az Intune-nal felügyelt Android- és Windows-eszközök támogatják a távfelügyeletet.Intune-managed Android and Windows devices support remote administration.

Megjegyzés

A TeamViewer szoftver nem támogatja a Windows Holographic (HoloLens), a Windows Team (Surface Hub) és a Windows 10 S rendszereket.Windows Holographic (HoloLens), Windows Team (Surface Hub) and Windows 10 S are not supported by the TeamViewer software.

Szükséges engedélyekRequired permissions

Győződjön meg arról, hogy az Azure Portal felhasználójához a következő engedélyek vannak-e hozzárendelve Intune-szerepkörként:Ensure that the user of the Azure portal has the following permissions assigned to them as an Intune role:

 • Ahhoz, hogy a rendszergazda módosíthassa a TeamViewer-összekötő beállításait, adja meg a Távsegítség frissítése engedélyt.To let the admin modify the TeamViewer connector settings, grant the Update Remote Assistance permission.
 • Ahhoz, hogy a rendszergazda egy új távsegítségre vonatkozó kérést kezdeményezhessen, adja meg a Távsegítség kérése engedélyt.To let the admin initiate a new remote assistance request, grant the Request Remote Assistance permission. A Távsegítség kérése engedéllyel rendelkező felhasználók kérhetik munkamenet indítását bármely felhasználó számára.Users with the Request Remote Assistance permission can request to initiate a session for any user. Ez nem korlátozódik egyik Intune-szerepkör hozzárendelési hatókörére sem.They are not limited by any Intune role assignment scope. Az Intune-szerepkörök hozzárendelési hatókörei nem korlátozzák azon felhasználók vagy eszközök körét, amelynek esetében távsegítségre vonatkozó kérések kezdeményezhetők.Intune role assignment scopes do not limit the devices or users for which Remote Assistance requests can be initiated.

Megjegyzés

Ha engedélyezi a TeamViewert, engedélyezi a TeamViewer for Intune összekötőjének TeamViewer-munkamenetek létrehozását, Active Directory-adatok olvasását és a TeamViewer-fiók hozzáférési jogkivonatának mentéset.By enabling TeamViewer, you are allowing the TeamViewer for Intune Connector to create TeamViewer sessions, read Active Directory data, and save the TeamViewer account access token.

Az Intune TeamViewer-összekötő konfigurálásaConfigure the Intune TeamViewer connector

Mielőtt távsegítséget nyújtana eszközökre, az alábbi lépéseket követve konfigurálnia kell az Intune TeamViewer-összekötőt:Before you can provide remote assistance to devices, you must configure the Intune TeamViewer connector, using the following steps:

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközök lehetőséget.On the Intune blade, choose Devices.
 4. Az Eszközök és csoportok panelen válassza a Beállítás > TeamViewer-összekötő lehetőséget.On the Devices and groups blade, choose Setup > TeamViewer Connector.
 5. A TeamViewer-összekötő panelen kattintson az Engedélyezés elemre, majd tekintse át és fogadja el a TeamViewer szolgáltatás licencszerződését.On the TeamViewer Connector blade, click Enable, then view and accept the TeamViewer service license agreement.
 6. Válassza Az engedélyezéshez jelentkezzen be a TeamViewer szolgáltatásba lehetőséget.Choose Log in to TeamViewer & Authorize.
 7. Ekkor megnyílik a TeamViewer webhelyének egyik oldala.A web page opens to the TeamViewer site. A TeamViewer-licenc hitelesítő adatainak megadását követően kattintson a Bejelentkezés gombra.Enter your TeamViewer license credentials, and then click Sign In.

Eszközök távoli felügyeleteHow to remotely administer a device

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközök lehetőséget.On the Intune blade, choose Devices.
 4. Az Eszközök panelen válassza a Felügyelet > Minden eszköz lehetőséget.On the Devices blade, choose Manage > All devices.
 5. Válassza ki az eszközt, amelyet szeretne távolról felügyelni, majd az eszköztulajdonságok paneljén válassza az Egyéb > Új távsegítség-munkamenet lehetőséget.Select the device that you want to remotely administer, and then, on the device properties blade, choose More > New Remote Assistance Session.
 6. Miután az Intune kapcsolódott a TeamViewer szolgáltatáshoz, látni fog némi információt az eszközről.After Intune connects to the TeamViewer service, you'll see some information about the device. Válassza a Csatlakozás lehetőséget a távoli munkamenet elindításához.Choose Connect to start the remote session.

Androidos TeamViewer-példa

A TeamViewer ablakban számos távoli műveletet végezhet el az eszközön, beleértve az eszköz távvezérlését.In the TeamViewer window, you can perform a range of remote actions on the device, including remote control of the device. A végrehajtható műveletek teljes ismertetéséért lásd: a TeamViewer dokumentációját.For full details of the actions you can perform, see the TeamViewer documentation.

Ha végzett, zárja be a TeamViewer ablakot.When you are finished, close the TeamViewer window.

További lépésekNext steps

A végfelhasználó egy értesítésjelzőt lát az eszközén található céges portál alkalmazás ikonján, és megjelenik egy értesítés is, ha megnyitja az alkalmazást.An end user sees a notification flag on the Company Portal app icon on their device, and also see a notification when they open the app. Ekkor lehetőségük nyílik a távsegítségkérés elfogadására.They can then accept the remote assistance request.