Eszközkonfigurációs profilok létrehozása a Microsoft Intune-banHow to create device configuration profiles in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.
  1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
  2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
  3. Az Intune panelen válassza az Eszközök konfigurálása lehetőséget.On the Intune blade, choose Configure devices.
  4. Az Eszközök konfigurálása panelen válassza a Kezelés > Profilok lehetőséget.On the Device Configuration blade, choose Manage > Profiles.
  5. A profilok listáját megjelenítő panelen válassza a Profil létrehozása lehetőséget.On the blade showing the list of profiles, choose Create Profile.
  6. A Profil létrehozása panelen adja meg a következőket:On the Create Profile blade, specify the following items:

  7. Ha végzett a beállítások konfigurálásával, a Profil létrehozása panelen válassza a Létrehozás elemet.Once you are done configuring settings, on the Create Profile blade, choose Create.

Ekkor létrejön a profil, és megjelenik a profilok listáját tartalmazó panelen.The profile is created and appears on the profiles list blade. Ha szeretné a profilt csoportokhoz való hozzárendelésével folytatni, erről a How to assign device profiles (Eszközprofilok hozzárendelése) című témakörben olvashat.If you want to go ahead and assign this profile to groups, see How to assign device profiles.

További lépésekNext steps

Az eszközprofilok hozzárendelésével kapcsolatos további információkért lásd: How to assign device profiles with Microsoft Intune (Eszközprofilok hozzárendelése a Microsoft Intune-nal).For information about how to assign device profiles, see How to assign device profiles with Microsoft Intune.