Eszközprofil létrehozása a Microsoft Intune-banCreate a device profile in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Olvassa el az Intune-t bemutató cikket.Read the introduction to Intune.

A profil létrehozásaCreate the profile

  1. Az Azure Portalon válassza a Minden szolgáltatás lehetőséget, majd keresse meg a Microsoft Intune elemet.In the Azure portal, select All Services, and search for Microsoft Intune.

  2. A Microsoft Intune területen válassza az Eszközkonfiguráció lehetőséget, majd a Profilok elemet.In Microsoft Intune, select Device configuration, and select Profiles. Ezt követően válassza a Profil létrehozása lehetőséget.Then select Create Profile.

  3. Adja meg a következő tulajdonságokat:Enter the following properties:

  4. Ha kész, válassza a Létrehozás lehetőséget.Select Create when finished.

Ekkor létrejön a profil, és megjelenik a listában.The profile is created, and appears in the list.

További lépésekNext steps

Az eszközprofilok hozzárendeléséhez tekintse meg az Eszközprofilok hozzárendelése a Microsoft Intune-nal című témakört.To assign device profiles, see How to assign device profiles with Microsoft Intune.