Eszközprofilok figyelése a Microsoft Intune-banHow to monitor device profiles in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Kétféleképpen figyelheti az Intune-eszközprofilok hozzárendelésének előrehaladását:You can monitor the assignment progress of Intune device profiles in two ways:

  1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
  2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
  3. Az Intune panelen válassza az Eszközkonfiguráció lehetőséget.On the Intune blade, choose Device configuration.
  4. Az Eszközkonfiguráció panelen válassza a Felügyelet > Profilok lehetőséget.On the Device Configuration blade, choose Manage > Profiles.
  5. A profilokat tartalmazó panel listáján válassza ki a kezelni kívánt profilt, majd tegye a következők valamelyikét:In the list of profiles blade, choose the profile you want to manage, and then, either:
    • Válassza a <profilnév> Jelentések panel Áttekintés elemét, ha alapvető információkat szeretne látni a profilról és hozzárendeléseiről.On the <profile name> Reports blade, choose Overview to see basic information about the profile and its assignments.
    • Válassza a <profilnév> Jelentések panel a Jelentés elemét, ha részletesebb információkat szeretne látni a profilról és hozzárendeléseiről.On the <profile name> Reports blade, choose Reports to see more detailed information about the profile and its assignments.