Felhasználó eltávolítása Intune által felügyelt, megosztott iOS-eszközrőlRemove a user from a shared iOS device with Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Azoknak a megosztott iPad- eszközöknek a helyi gyorsítótárából, amelyeken iOS-es oktatási profil kezeli az iOS-es Osztályterem alkalmazást, a Felhasználó eltávolítása művelettel távolítható el egy kiválasztott felhasználó.The Remove user action deletes a user you choose from the local cache on a shared iPad device that has been configured to manage the iOS Classroom app with an iOS education profile.

Támogatott platformokSupported platforms

 • Windows – nem támogatottWindows - Not supported
 • Windows Phone – nem támogatottWindows Phone - Not supported
 • iOS – az iOS 9.3-as és újabb verzióiban támogatott (csak megosztott iPad eszközökön)iOS - Supported on iOS 9.3 and later (shared iPad devices only)
 • macOS – nem támogatottmacOS - Not supported
 • Android – nem támogatottAndroid - Not supported

Felhasználó eltávolításaHow to remove a user

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközök lehetőséget.On the Intune blade, choose Devices.
 4. Az Eszközök panelen válassza a Minden eszköz lehetőséget.On the Devices blade, choose All devices.
 5. A felügyelt eszközök listájából válasszon ki egy iOS-eszközt.From the list of devices you manage, choose an iOS device.
 6. Az eszköz paneljén kattintson a Felhasználók elemre.On the blade for that device, choose Users.
 7. A listán jobb gombbal kattintson az eltávolítani kívánt felhasználóra, majd kattintson a Felhasználó eltávolítása elemre.From the list, right-click the user you want to remove, and then choose Remove user.

További lépésekNext steps

A kezdeményezett művelet állapotát az Eszközök és csoportok panel Eszközműveletek szakaszában tekintheti meg.To see the status of the action you just took, on the Devices and groups blade, choose Device Actions.