Az eszközök távoli újraindítása az Intune-nalRemotely restart devices with Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az újraindítási eszközművelettel a kiválasztott eszköz újraindítható.The Restart device action causes the device you choose to be restarted. Az eszköz tulajdonosa nem kap automatikus értesítést az újraindításról, ezért a munkája elveszhet.The device owner is not automatically notified of the restart, therefore might lose work.

Támogatott platformokSupported platforms

 • Windows – A Windows 8.1-es és újabb verziói esetén támogatottWindows - Supported on Windows 8.1 and later
 • Windows Phone – A Windows Phone 8.1-es és újabb verziói esetén támogatottWindows Phone - Supported on Windows Phone 8.1 and later
 • iOS – támogatottiOS - Supported

  Megjegyzés

  Ehhez a parancshoz felügyelt eszközökre és az Eszközzárolás hozzáférési jogosultságra van szükség.This command requires a supervised devices and the Device Lock access right. Az eszköz azonnal újraindul.The device restarts immediately. A PIN-kóddal zárolt iOS-eszközök nem csatlakoznak újra a Wi-Fi-hálózatokra az újraindítás után, így előfordulhat, hogy ilyen esetekben nem tudnak kommunikálni a kiszolgálóval.Passcode-locked iOS devices will not rejoin a Wi-Fi network after restart; after restart, they may not be able to communicate with the server.

 • macOS – nem támogatottmacOS - Not supported
 • Android – nem támogatottAndroid - Not supported

Eszköz újraindításaHow to restart a device

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközök lehetőséget.On the Intune blade, choose Devices.
 4. Az Eszközök és csoportok panelen válassza a Minden eszköz lehetőséget.on the Devices and groups blade, choose All devices.
 5. A felügyelt eszközök listájából válassza ki az eszközt, majd válassza a távoli újraindítási eszközműveletet.From the list of devices you manage, choose a device, and then choose the Restart device remote action.

További lépésekNext steps

A kezdeményezett művelet állapotát az Eszközök és csoportok panel Eszközműveletek szakaszában tekintheti meg.To see the status of the action you just took, on the Devices and groups blade, choose Device Actions.