Ezközkorlátozásokra vonatkozó beállítások konfigurálása a Microsoft Intune-banConfigure device restriction settings in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Olvassa el az Intune-t bemutató cikket.Read the introduction to Intune.

Az eszközkorlátozások révén számos kategóriában szabályozhatja a kezelt beállítások és funkciók széles körét, például:Device restrictions let you control a wide range of settings and features you manage across a range of categories such as:

 • BiztonságSecurity
 • BöngészőBrowser
 • HardverHardware
 • Adatmegosztási beállításokData sharing settings

Létrehozhat például egy olyan eszközkorlátozási profilt, amely megakadályozza, hogy az iOS-eszközök felhasználói hozzáférjenek az eszköz kamerájához.For example, you can create a device restriction profile that prevents users of iOS devices from accessing the device camera.

A cikk az eszközkorlátozási profilok alapjait ismerteti, és további cikkeket ajánl a különféle platformokhoz tartozó eszközspecifikus kérdésekhez.Learn device restriction profile basics, and then read further articles for each platform to learn about device specifics.

Eszközkorlátozási beállításokat tartalmazó eszközprofil létrehozásaCreate a device profile containing device restriction settings

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
 2. Kattintson az Összes szolgáltatás lehetőségre, szűrjön az Intune-ra, és válassza ki a Microsoft Intune elemet.Select All services, filter on Intune, and select Microsoft Intune.
 3. Válassza az Eszközkonfiguráció > Profilok > Profil létrehozása lehetőséget.Select Device configuration > Profiles > Create profile.
 4. Adja meg az eszközkorlátozási profil nevét és leírását a Név és a Leírás mezőben.Enter a Name and Description for the device restriction profile.
 5. A Platform legördülő listából válassza ki azt az eszközplatformot, amelyre egyéni beállításokat szeretne alkalmazni.From the Platform drop-down list, select the device platform to which you want to apply custom settings. Jelenleg az alábbi platformok egyikét választhatja ki az eszközkorlátozási beállításokhoz:Currently, you can choose one of the following platforms for device restriction settings:
  • AndroidAndroid
  • iOSiOS
  • macOSmacOS
  • Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1
  • Windows 8.1 és újabbWindows 8.1 and later
  • Windows 10 és újabbWindows 10 and later
 6. A Profil típusa legördülő listában válassza az Eszközkorlátozások lehetőséget.From the Profile type drop-down list, choose Device restrictions. Ha Windows 10 Team-eszközökhöz, például egy Surface Hubhoz szeretne létrehozni egy eszközkorlátozási profilt, válassza az Eszközkorlátozások (Windows 10 Team) lehetőséget.If you want to create a device restrictions profile for Windows 10 Team devices like a Surface Hub, choose Device restrictions (Windows 10 Team).
 7. A kiválasztott platformtól függően a konfigurálható beállítások eltérőek.Depending on the platform you chose, the settings you can configure are different. Az egyes platformokra vonatkozóan az alábbi témakörökben találja a beállítások részletes ismertetését:Go to one of the following topics for detailed settings for each platform:
 8. Miután elkészült, lépjen vissza a Profil létrehozása panelre, és kattintson a Létrehozás elemre.When you're done, go back to the Create profile page, and click Create.

Ekkor létrejön a profil, és megjelenik a profilok listáját tartalmazó lapon.The profile is created and appears on the profiles list page. Ha folytatni szeretné az eszközprofil csoportokhoz való hozzárendelésével, erről az eszközprofilok hozzárendelését ismertető cikk nyújt tájékoztatást.If you want to go ahead and assign this profile to groups, see How to assign device profiles.