Az eszközkorlátozásokra vonatkozó beállítások konfigurálása a Microsoft Intune-banHow to configure device restriction settings in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az eszközkorlátozások révén számos olyan kategóriában szabályozhatja a kezelt beállítások és funkciók széles körét, mint például a biztonsági, a böngésző-, a hardver- és az adatmegosztási beállítások.Device restrictions let you control a wide range of settings and features you manage across a range of categories including security, browser, hardware, and data sharing settings. Létrehozhat például egy olyan eszközkorlátozási profilt, amely megakadályozza, hogy az iOS-eszközök felhasználói hozzáférjenek az eszköz kamerájához.For example, you could create a device restriction profile that prevents users of iOS devices from accessing the device camera.

A témakörben található információk alapján megismerheti az eszközkorlátozási profilok konfigurálásának alapjait, és az egyes platformokra vonatkozó további témakörökben bővebben is olvashat az eszközök tulajdonságairól.Use the information in this topic to learn the basics about configuring device restriction profiles, and then read further topics for each platform to learn about device specifics.

Eszközkorlátozási beállításokat tartalmazó eszközprofil létrehozása:To create a device profile containing device restriction settings:

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközkonfiguráció lehetőséget.On the Intune blade, choose Configure devices.
 4. Az Eszközkonfiguráció panelen válassza a Felügyelet > Profilok lehetőséget.On the Device Configuration blade, choose Manage > Profiles.
 5. A profilok paneljén válassza a Profil létrehozása lehetőséget.On the profiles blade, choose Create Profile.
 6. A Profil létrehozása panelen adja meg az eszközkorlátozási profil Nevét és Leírását.On the Create Profile blade, enter a Name and Description for the device restriction profile.
 7. A Platform legördülő listából válassza ki azt az eszközplatformot, amelyre egyéni beállításokat szeretne alkalmazni.From the Platform drop-down list, select the device platform to which you want to apply custom settings. Jelenleg az alábbi platformok egyikét választhatja ki az eszközkorlátozási beállításokhoz:Currently, you can choose one of the following platforms for device restriction settings:
  • AndroidAndroid
  • iOSiOS
  • macOSmacOS
  • Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1
  • Windows 8.1 és újabbWindows 8.1 and later
  • Windows 10 és újabbWindows 10 and later
 8. A Profil típusa legördülő listában válassza az Eszközkorlátozások lehetőséget.From the Profile type type drop-down list, choose Device restrictions. Ha Windows 10 Team-eszközökhöz, például egy Surface Hubhoz szeretne létrehozni egy eszközkorlátozási profilt, válassza az Eszközkorlátozások (Windows 10 Team) lehetőséget.If you want to create a device restrictions profile for Windows 10 Team devices like a Surface Hub, choose Device restrictions (Windows 10 Team).
 9. A kiválasztott platformtól függően a konfigurálható beállítások eltérőek lesznek.Depending on the platform you chose, the settings you can configure will be different. Az egyes platformokra vonatkozóan az alábbi témakörökben találja a beállítások részletes ismertetését:Go to one of the following topics for detailed settings for each platform:
 10. Ha elkészült, lépjen vissza a Profil létrehozása panelre, és válassza a Létrehozás elemet.When you're done, go back to the Create Profile blade, and hit Create.

Ekkor létrejön a profil, és megjelenik a profilok listáját tartalmazó panelen.The profile will be created and appears on the profiles list blade. Ha folytatni szeretné az eszközprofil csoportokhoz való hozzárendelésével, erről az eszközprofilok hozzárendelését ismertető cikk nyújt tájékoztatást.If you want to go ahead and assign this profile to groups, see How to assign device profiles.