A Windows 10 Team eszközkorlátozásokra vonatkozó beállításai a Microsoft Intune-banMicrosoft Intune Windows 10 Team device restriction settings

A cikk bemutatja a Microsoft Intune olyan eszközkorlátozásokra vonatkozó beállításait, melyek konfigurálhatók Windows 10 Team-eszközökhöz.This article shows you the Microsoft Intune device restrictions settings that you can configure for devices running Windows 10 Team.

Alkalmazások és felhasználói élményApps and experience

 • Képernyő felébresztése, ha valaki a helyiségben tartózkodik – Lehetővé teszi az eszköz automatikus felébresztését, ha az érzékelők valakit észlelnek a helyiségben.Wake screen when someone in room - Allows the device to wake automatically when its sensor detects someone in the room.
 • Üdvözlőképernyőn megjelenített értekezletadatok – Ha engedélyezi ezt a lehetőséget, kiválaszthatja az üdvözlőképernyő Értekezletek csempéjén megjelenő adatokat.Meeting information displayed on welcome screen - Enable this option to choose the information that is displayed on the Meetings tile of the Welcome screen. A következőket teheti:You can:
  • Csak szervező és időpont megjelenítéseShow organizer and time only
  • Szervező, időpont és tárgy megjelenítése (zártkörű értekezletek esetén a tárgy rejtett)Show organizer, time, and subject (subject hidden for private meetings)
 • Üdvözlőképernyő háttérképének URL-címe – A beállítás engedélyezésével egy egyéni hátteret jeleníthet meg a Windows 10 Team-eszközök üdvözlőképernyőjén a megadott URL-címről.Welcome screen background image URL - Enable this setting to display a custom background on the Welcome screen of Windows 10 Team devices from the URL you specify.
  A képnek PNG formátumban kell lennie, és az URL-címnek a https:// karakterlánccal kell kezdődnie.The image must be in PNG format and the URL must begin with https://.

Azure Operational InsightsAzure operational insights

 • Azure Operational Insights – A Microsoft Operations Manager csomag részét képező Azure Operational Insights összegyűjti, tárolja és elemzi a Windows 10 Team-eszközök naplófájladatait.Azure Operational Insights - Azure Operational Insights, part of the Microsoft Operations Manager suite collects, stores, and analyzes log file data from Windows 10 Team devices. Az Azure-os Operational Insights szolgáltatáshoz végzett csatlakozáshoz meg kell adnia egy munkaterület-azonosítót és egy munkaterületkulcsot.To connect to Azure Operational insights, you must specify a Workspace ID and a Workspace Key.

KarbantartásMaintenance

 • Frissítésre szolgáló karbantartási időszak – Meghatározza, hogy mely időszakban kerülhet sor frissítésekre az eszközön.Maintenance window for updates - Configures the window when updates can take place to the device. Konfigurálhatja az időszak Kezdési időpontját és Időtartamát (óra) (1 és 5 óra között).You can configure the Start time of the window and the Duration in hours (from 1-5 hours).

Vezeték nélküli kivetítésWireless projection

 • Vezeték nélküli kivetítéshez szükséges PIN-kód – Meghatározza, hogy meg kell-e adni a PIN-kódot az eszköz vezeték nélküli vetítési képességeinek használata előtt.PIN for wireless projection - Specifies whether you must enter a PIN before you can use the wireless projection capabilities of the device.
 • Miracast vezeték nélküli vetítés – A beállítás engedélyezésével lehetővé teheti a Windows 10 Team-eszköz számára a Miracast-kompatibilis eszközök használatát a vetítéshez.Miracast wireless projection - If you want to let the Windows 10 Team device use Miracast enabled devices to project, select this option.
 • Miracast vezeték nélküli kivetítési csatorna – Válassza ki a kapcsolat létrehozásához használt Miracast-csatornát.Miracast wireless projection channel - Choose the Miracast channel that is used to establish the connection.

További lépésekNext steps

Olvassa el az Eszközkorlátozási profilok konfigurálása szakaszt a profil mentéséhez, majd hozzárendeléséhez a felhasználók és eszközök számára.Use the information in How to configure device restriction settings to save, and assign the profile to users and devices.