A Windows 8.1-es és újabb verzióinak eszközkorlátozásokra vonatkozó beállításai a Microsoft Intune-banWindows 8.1 and later device restriction settings in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

ÁltalánosGeneral

 • Diagnosztikai adatok beküldése – Engedélyezése esetén az eszköz diagnosztikai adatokat küld a Microsoftnak.Diagnostic data submission - Enables the device to submit diagnostic information to Microsoft.
 • Tűzfal – Előírja a Windows tűzfal bekapcsolását.Firewall - Requires that the Windows Firewall is turned on.
 • Felhasználói fiókok felügyelete – Kötelezővé teszi a felhasználói fiókok felügyeletének használatát az eszközökön.User Account Control - Requires the use of User Account Control (UAC) on devices.

JelszóPassword

 • Kötelező jelszó típusa – Megköveteli a végfelhasználótól, hogy jelszót adjon meg az eszköz eléréséhez.Required password type - Require the end user to enter a password to access the device.
 • Jelszó minimális hossza – Konfigurálja a jelszó minimális hosszát (karakterszámát).Minimum password length - Configures the minimum required length (in characters) for the password.
 • Sikertelen bejelentkezések száma, mielőtt törlődne az eszközön lévő összes adat – Törli az eszközön lévő adatokat a megadott számú sikertelen bejelentkezési kísérlet után.Number of sign-in failures before wiping device - Wipes the device if the sign-in attempts fail this number of times.
 • Képernyőzárolás legfeljebb ennyi perc inaktivitás után – Azt állítja be, hogy az eszköz hány perc tétlenség után kérjen jelszót a zárolás feloldásához.Maximum minutes of inactivity until screen locks - Specifies the number of minutes a device must be idle before a password is required to unlock it.
 • Jelszó érvényessége (nap) – Meghatározza, hogy hány nap elteltével kell megváltoztatni az eszköz jelszavát.Password expiration (days) - Specifies the number of days before the device password must be changed.
 • Korábbi jelszavak újbóli használatának tiltása – Meghatározza, hogy a felhasználó beállíthat-e általa korábban már használt jelszavakat.Prevent reuse of previous passwords - Specifies whether the user can configure previously used passwords.
 • Képjelszó és PIN-kód – Engedélyezi a képjelszó és a PIN-kód használatát.Picture password and PIN - Enables the use of a picture password and PIN. A képjelszó segítségével a felhasználó egy képre rajzolt kézmozdulatokkal jelentkezhet be.A picture password lets the user sign in with gestures on a picture. A PIN-kód gyors bejelentkezést tesz lehetővé egy négyjegyű kóddal.A PIN lets users quickly sign in with a four-digit code.
 • Titkosítás – Megköveteli, hogy az eszközön minden fájl titkosítva legyen.Encryption - Requires that files on the device are encrypted.
  A Windows 8.1 rendszerű eszközökön a titkosítás kényszerítéséhez minden egyes eszközön telepíteni kell a következőt: 2014. decemberi MDM-ügyfélfrissítés Windows rendszerre .To enforce encryption on devices that run Windows 8.1, you must install the December 2014 MDM client update for Windows on each device. Ha engedélyezi ezt a beállítást a Windows 8.1 rendszerű eszközökön, az eszköz valamennyi felhasználójának rendelkeznie kell Microsoft-fiókkal.If you enable this setting for Windows 8.1 devices, all users of the device must have a Microsoft account. A titkosítás működéséhez az eszköznek teljesítenie kell a Microsoft InstantGo hardvertanúsítvány követelményeit.For encryption to work, the device must meet the Microsoft InstantGo hardware certification requirements. Amikor kényszeríti az eszközön a titkosítást, a helyreállítási kulcs csak a felhasználó OneDrive-fiókon keresztül elérhető Microsoft-fiókjából érhető el.When you enforce encryption on a device, the recovery key is only accessible from the user's Microsoft account, which is accessed from their OneDrive account. Ez a kulcs nem állítható vissza egy felhasználó nevében.You cannot recover this key on behalf of a user.

BöngészőBrowser

 • Automatikus kitöltés – Engedélyezi a felhasználók számára a böngésző automatikus kiegészítési funkciója beállításainak módosítását.Autofill - Enables users to change autocomplete settings in the browser.
 • Csalással kapcsolatos figyelmeztetések – Engedélyezi vagy letiltja a potenciálisan rosszindulatú webhelyekről szóló figyelmeztetéseket.Fraud warnings - Enables or disables warnings for potential fraudulent websites.
 • SmartScreen – Engedélyezi vagy letiltja a potenciálisan rosszindulatú webhelyekről szóló figyelmeztetéseket.SmartScreen - Enables or disables warnings for potential fraudulent websites.
 • JavaScript – Engedélyezi, hogy a böngésző szkripteket (például Java-szkripteket) futtasson.JavaScript - Enables the browser to run scripts, such as Java script.
 • Előugró ablakok – Engedélyezi vagy letiltja a böngésző előugróablak-blokkolóját.Pop-ups - Enables or disables the browser pop-up blocker.
 • Nyomkövetést tiltó fejlécek küldése – A nyomkövetést tiltó fejlécet küld az Internet Explorerben a felkeresett webhelyeknek.Send do-not-track headers - Sends a do not track header to visited sites in Internet Explorer.
 • Beépülő modulok – Engedélyezi a felhasználók számára, hogy beépülő modulokat adjanak hozzá az Internet Explorerhez.Plugins - Enables users to add plug-ins to Internet Explorer.
 • Egyszavas navigálás intranetes webhelyre – Engedélyezi, hogy egyetlen szó, például a „Bing” használatával az Internet Explorert webhelyekre lehessen irányítani.Single word entry on intranet site - Enables use of a single word to direct Internet Explorer to a web site, such as Bing.
 • Intranetes webhelyek automatikus észlelése – Segít az intranetes webhelyek biztonságának konfigurálásában az Internet Explorerben.Auto detect of intranet site - Helps configure security for intranet sites in Internet Explorer.
 • Internetes biztonsági szint – Az Internet Explorer internetes webhelyekre vonatkozó biztonsági szintjét állítja be.Internet security level - Sets the Internet Explorer security level for Internet sites.
 • Intranetes biztonsági szint – Az Internet Explorer intranetes webhelyekre vonatkozó biztonsági szintjét állítja be.Intranet security level - Sets the Internet Explorer security level for intranet sites.
 • Megbízható webhelyek biztonsági szintje – A megbízható helyek zóna biztonsági szintjét állítja be.Trusted sites security level - Configures the security level for the trusted sites zone.
 • Magas biztonsági szint korlátozott webhelyek esetén – A tiltott helyek zóna biztonsági szintjét állítja be.High security for restricted sites - Configures the security level for the restricted sites zone.
 • Vállalati üzemmód menüpont használata – Engedélyezi a felhasználók számára a Vállalati üzemmód menü használatát.Enterprise mode menu access - Lets users access the Enterprise Mode menu options from Internet Explorer. Engedélyezése esetén meghatározhatja a Naplózási jelentés helyét is, ahol megtalálható annak a jelentésnek az URL-címe, amely megjeleníti azokat a webhelyeket, amelyekhez a felhasználók bekapcsolták a vállalati üzemmódot.If you select this setting, you can also specify a Logging report location, which contains a URL to a report that shows websites for which users have turned on Enterprise Mode access.
 • Vállalati üzemmód webhelylistájának helye – Megadja azon webhelyek listáját, amelyek használják a vállalati üzemmódot, ha az aktív.Enterprise mode site list location - Specifies the location of the list of websites that will use Enterprise Mode when it is active.

MobilCellular

 • Adatroaming – Engedélyezi adatroaming használatát arra az esetre, ha az eszköz mobilhálózathoz csatlakozik.Data roaming - Enables data roaming when the device is on a cellular network.

Felhő és tárolásCloud and Storage

 • Munkamappák URL-címe – Megadja a munkahelyi mappa URL-címét, hogy lehetővé tegye a dokumentumok szinkronizálását az eszközök között.Work folders URL - Sets the URL of the work folder to allow documents to be synchronized across devices.
 • Windows Posta alkalmazás elérése Microsoft-fiók nélkül – Microsoft-fiók nélkül is hozzáférhetővé teszi a Windows Posta alkalmazást.Access to Windows Mail app without a Microsoft account - Enables access to the Windows Mail application without a Microsoft account.