A Windows 8.1-es és újabb verzióinak eszközkorlátozásokra vonatkozó beállításai a Microsoft Intune-banMicrosoft Intune Windows 8.1 and later device restriction settings

A cikk bemutatja a Microsoft Intune olyan eszközkorlátozásokra vonatkozó beállításait, melyek konfigurálhatók Windows 8.1 és újabb rendszerű eszközökhöz.This article shows you the Microsoft Intune device restrictions settings that you can configure for devices running Windows 8.1 and later.

ÁltalánosGeneral

 • Diagnosztikai adatok beküldése – Engedélyezése esetén az eszköz diagnosztikai adatokat küld a Microsoftnak.Diagnostic data submission - Enables the device to submit diagnostic information to Microsoft.
 • Tűzfal – Előírja a Windows tűzfal bekapcsolását.Firewall - Requires that the Windows Firewall is turned on.
 • Felhasználói fiókok felügyelete – Kötelezővé teszi a felhasználói fiókok felügyeletének használatát az eszközökön.User Account Control - Requires the use of User Account Control (UAC) on devices.

JelszóPassword

 • Kötelező jelszó típusa – Megköveteli a végfelhasználótól, hogy jelszót adjon meg az eszköz eléréséhez.Required password type - Require the end user to enter a password to access the device.
 • Jelszó minimális hossza – Konfigurálja a jelszó minimális hosszát (karakterszámát).Minimum password length - Configures the minimum required length (in characters) for the password.
 • Sikertelen bejelentkezések száma, mielőtt törlődne az eszközön lévő összes adat – Törli az eszközön lévő adatokat a megadott számú sikertelen bejelentkezési kísérlet után.Number of sign-in failures before wiping device - Wipes the device if the sign-in attempts fail this number of times.
 • Képernyőzárolás legfeljebb ennyi perc inaktivitás után – Azt állítja be, hogy az eszköz hány perc tétlenség után kérjen jelszót a zárolás feloldásához.Maximum minutes of inactivity until screen locks - Specifies the number of minutes a device must be idle before a password is required to unlock it.
 • Jelszó érvényessége (napokban) – Meghatározza, hogy hány nap elteltével kell megváltoztatni az eszköz jelszavát.Password expiration (days) - Specifies the number of days before the device password must be changed.
 • Korábbi jelszavak újbóli használatának tiltása – Meghatározza, hogy a felhasználó beállíthat-e általa korábban már használt jelszavakat.Prevent reuse of previous passwords - Specifies whether the user can configure previously used passwords.
 • Képjelszó és PIN-kód – Engedélyezi a képjelszó és a PIN-kód használatát.Picture password and PIN - Enables the use of a picture password and PIN. A képjelszó segítségével a felhasználó egy képre rajzolt kézmozdulatokkal jelentkezhet be.A picture password lets the user sign in with gestures on a picture. A PIN-kód gyors bejelentkezést tesz lehetővé egy négyjegyű kóddal.A PIN lets users quickly sign in with a four-digit code.
 • Titkosítás – Megköveteli, hogy az eszközön minden fájl titkosítva legyen.Encryption - Requires that files on the device are encrypted.
  A Windows 8.1 rendszerű eszközökön a titkosítás kényszerítéséhez minden egyes eszközön telepíteni kell a következőt: 2014. decemberi MDM-ügyfélfrissítés Windows rendszerre .To enforce encryption on devices that run Windows 8.1, you must install the December 2014 MDM client update for Windows on each device. Ha engedélyezi ezt a beállítást a Windows 8.1 rendszerű eszközökön, az eszköz valamennyi felhasználójának rendelkeznie kell Microsoft-fiókkal.If you enable this setting for Windows 8.1 devices, all users of the device must have a Microsoft account. A titkosítás működéséhez az eszköznek teljesítenie kell a Microsoft InstantGo hardvertanúsítvány követelményeit.For encryption to work, the device must meet the Microsoft InstantGo hardware certification requirements. Amikor kényszeríti az eszközön a titkosítást, a helyreállítási kulcs csak a felhasználó OneDrive-fiókon keresztül elérhető Microsoft-fiókjából érhető el.When you enforce encryption on a device, the recovery key is only accessible from the user's Microsoft account, which is accessed from their OneDrive account. Ez a kulcs nem állítható vissza egy felhasználó nevében.You cannot recover this key on behalf of a user.

BöngészőBrowser

 • Automatikus kitöltés – Engedélyezi a felhasználók számára a böngésző automatikus kiegészítési funkciója beállításainak módosítását.Autofill - Enables users to change autocomplete settings in the browser.
 • Csalással kapcsolatos figyelmeztetések – Engedélyezi vagy letiltja a potenciálisan rosszindulatú webhelyekről szóló figyelmeztetéseket.Fraud warnings - Enables or disables warnings for potential fraudulent websites.
 • SmartScreen – Engedélyezi vagy letiltja a potenciálisan rosszindulatú webhelyekről szóló figyelmeztetéseket.SmartScreen - Enables or disables warnings for potential fraudulent websites.
 • JavaScript – Engedélyezi, hogy a böngésző szkripteket (például Java-szkripteket) futtasson.JavaScript - Enables the browser to run scripts, such as Java script.
 • Előugró ablakok – Engedélyezi vagy letiltja a böngésző előugróablak-blokkolóját.Pop-ups - Enables or disables the browser pop-up blocker.
 • Nyomkövetést tiltó fejlécek küldése – A nyomkövetést tiltó fejlécet küld az Internet Explorerben a felkeresett webhelyeknek.Send do-not-track headers - Sends a do-not-track header to visited sites in Internet Explorer.
 • Beépülő modulok – Engedélyezi a felhasználók számára, hogy beépülő modulokat adjanak hozzá az Internet Explorerhez.Plugins - Enables users to add plug-ins to Internet Explorer.
 • Egyszavas navigálás intranetes webhelyre – Engedélyezi, hogy egyetlen szó, például a „Bing” használatával az Internet Explorert webhelyekre lehessen irányítani.Single word entry on intranet site - Enables use of a single word to direct Internet Explorer to a web site, such as Bing.
 • Intranetes webhelyek automatikus észlelése – Segít az intranetes webhelyek biztonságának konfigurálásában az Internet Explorerben.Auto detect of intranet site - Helps configure security for intranet sites in Internet Explorer.
 • Internetes biztonsági szint – Az Internet Explorer internetes webhelyekre vonatkozó biztonsági szintjét állítja be.Internet security level - Sets the Internet Explorer security level for Internet sites.
 • Intranetes biztonsági szint – Az Internet Explorer intranetes webhelyekre vonatkozó biztonsági szintjét állítja be.Intranet security level - Sets the Internet Explorer security level for intranet sites.
 • Megbízható webhelyek biztonsági szintje – A megbízható helyek zóna biztonsági szintjét állítja be.Trusted sites security level - Configures the security level for the trusted sites zone.
 • Magas biztonsági szint korlátozott webhelyek esetén – A tiltott helyek zóna biztonsági szintjét állítja be.High security for restricted sites - Configures the security level for the restricted sites zone.
 • Vállalati üzemmód menüpont használata – Engedélyezi a felhasználók számára a Vállalati üzemmód menü használatát.Enterprise mode menu access - Lets users access the Enterprise Mode menu options from Internet Explorer. Engedélyezése esetén meghatározhatja a Naplózási jelentés helyét is, ahol megtalálható annak a jelentésnek az URL-címe, amely megjeleníti azokat a webhelyeket, amelyekhez a felhasználók bekapcsolták a vállalati üzemmódot.If you select this setting, you can also specify a Logging report location, which contains a URL to a report that shows websites for which users have turned on Enterprise Mode access.
 • Vállalati üzemmód webhelylistájának helye – Megadja azon webhelyek listáját, amelyek használják a vállalati üzemmódot, ha az aktív.Enterprise mode site list location - Specifies the location of the list of websites that use Enterprise Mode when it is active.

MobilCellular

 • Adatroaming – Engedélyezi adatroaming használatát arra az esetre, ha az eszköz mobilhálózathoz csatlakozik.Data roaming - Enables data roaming when the device is on a cellular network.

Felhő és tárolásCloud and Storage

 • Munkamappák URL-címe – Megadja a munkahelyi mappa URL-címét, hogy lehetővé tegye a dokumentumok szinkronizálását az eszközök között.Work folders URL - Sets the URL of the work folder to allow documents to be synchronized across devices.
 • Windows Posta alkalmazás elérése Microsoft-fiók nélkül – Microsoft-fiók nélkül is hozzáférhetővé teszi a Windows Posta alkalmazást.Access to Windows Mail app without a Microsoft account - Enables access to the Windows Mail application without a Microsoft account.