A Windows Phone 8.1 eszközkorlátozásokra vonatkozó beállításai a Microsoft Intune-banMicrosoft Intune Windows Phone 8.1 device restriction settings

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Olvassa el az Intune-t bemutató cikket.Read the introduction to Intune.

A cikk bemutatja a Microsoft Intune olyan eszközkorlátozásokra vonatkozó beállításait, melyek konfigurálhatók Windows Phone 8.1 rendszerű eszközökhöz.This article shows you the Microsoft Intune device restrictions settings that you can configure for devices running Windows Phone 8.1.

ÁltalánosGeneral

 • Kamera – Engedélyezi vagy letiltja az eszköz kamerájának használatát.Camera - Enables or blocks the device's camera.
 • Másolás és beillesztés – Engedélyezi vagy letiltja az eszközök másolási és beillesztési funkciójának használatát.Copy and paste - Enables or blocks copy and paste functionality on devices.
 • Cserélhető tároló – Cserélhető tárolók (például SD-kártyák) használatának engedélyezése az eszközön.Removable storage - Lets the device use removable storage such as SD cards.
 • Földrajzi hely – Engedélyezi az eszköz számára a helyadatok használatát.Geolocation - Enables the device to utilize location information.
 • Microsoft-fiók – Engedélyezi vagy letiltja a felhasználó számára egy Microsoft-fiók összekapcsolását az eszközzel.Microsoft account - Enable or block the user from linking a Microsoft account to the device.
 • Képernyőfelvétel – A képernyőtartalom képfájlban történő rögzítésének engedélyezése a felhasználó számára.Screen capture - Lets the user capture the contents of the screen as an image file.
 • Diagnosztikai adatok beküldése – Engedélyezése esetén az eszköz diagnosztikai adatokat küld a Microsoftnak.Diagnostic data submission - Enables the device to submit diagnostic information to Microsoft.
 • Egyéni e-mail fiókok szinkronizálása – Nem Microsoft e-mail-fiókokhoz való kapcsolódás engedélyezése az eszköz számára.Custom email accounts sync - Enables the device to connect to non-Microsoft email accounts.

JelszóPassword

 • Jelszó – Megköveteli a végfelhasználótól, hogy jelszót adjon meg az eszköz eléréséhez.Password - Require the end user to enter a password to access the device.
  • Megkövetelt jelszótípus – Meghatározza a megkövetelt jelszótípust, például hogy a jelszó számokat és betűket, vagy csak számokat tartalmazhat.Required password type - Specifies the type of password that is required, such as alphanumeric or numeric only.
  • Jelszó minimális hossza – A jelszóban használandó karakterek minimális számát határozza meg.Minimum password length - Specifies the minimum number of characters that are required in the password.
  • Egyszerű jelszavak – Engedélyezi az egyszerű jelszavak (mint például a „0000” vagy az „1234”) használatát.Simple passwords - Specifies that simple passwords such as ‘0000’ and ‘1234’ can be used.
  • Sikertelen bejelentkezések száma, mielőtt törlődne az eszközön lévő összes adat – Meghatározza, hogy a felhasználó hányszor adhat meg helytelen jelszót, mielőtt a rendszer törölné az eszközt.Number of sign-in failures before wiping device - Specifies the number of times an incorrect password can be entered before the device is wiped.
  • Képernyőzárolás legfeljebb ennyi perc inaktivitás után – Meghatározza, hogy az eszköznek mennyi ideig kell tétlennek lennie a képernyő automatikus zárolása előtt.Maximum minutes of inactivity until screen locks - Specifies the amount of time a device must remain idle before the screen is automatically locked.
  • Jelszó érvényessége (napokban) – Meghatározza, hogy hány nap elteltével kell megváltoztatni az eszköz jelszavát.Password expiration (days) - Specifies the number of days before the device password must be changed.
  • Korábbi jelszavak újbóli használatának tiltása – Meghatározza, hogy a rendszer hány korábban használt jelszót jegyezzen meg.Prevent reuse of previous passwords - Specifies how many previously used passwords are remembered.
 • Titkosítás – Kötelezővé teszi az adatok titkosítását a támogatott mobileszközökön.Encryption - Requires that the data on supported mobile devices be encrypted.

AlkalmazásáruházApp Store

 • Alkalmazásáruház – Lehetővé teszi a felhasználók számára az alkalmazásáruház elérését az eszközről.App store - Lets users connect to the app store from the device.

Korlátozott alkalmazásokRestricted apps

A korlátozott alkalmazások listájában a következő listák valamelyikét konfigurálhatja:In the restricted apps list, you can configure one of the following lists:

A Tiltott alkalmazások listája – Azokat a nem az Intune által kezelt alkalmazásokat tartalmazza, amelyek telepítése és futtatása nincs engedélyezve a felhasználók számára.A Blocked apps list - List the apps (not managed by Intune) that users are not allowed to install and run. Az Engedélyezett alkalmazások listája – Azokat az alkalmazásokat tartalmazza, amelyek telepítése engedélyezett a felhasználók számára.An Allowed apps list - List the apps that users are allowed to install. Az Intune által kezelt alkalmazások automatikusan engedélyezettek.Apps that are managed by Intune are automatically allowed.

A lista konfigurálásához kattintson a Hozzáadás gombra, adja meg a kívánt nevet, igény szerint az alkalmazás kiadóját, valamint az alkalmazás alkalmazás-áruházbeli URL-címét.To configure the list, click Add, then specify a name of your choice, optionally the app publisher, and the URL to the app in the app store.

Az alkalmazás áruházbeli URL-címének megadásaHow to specify the URL to an app in the store

Ha meg szeretné adni egy alkalmazás URL-címét az engedélyezett vagy letiltott alkalmazások listájában, használja a következő formátumot:To specify an app URL in the allowed and blocked apps list, use the following format:

A Windows Phone Áruház lapon keressen rá a használni kívánt alkalmazásra.From the Windows Phone Store page, search for the app that you want to use.

Nyissa meg az alkalmazás lapját, és másolja az URL-címet a vágólapra.Open the app’s page, and copy the URL to the clipboard. Ezt a címet az engedélyezett és a tiltott alkalmazások listájában egyaránt használhatja URL-címként.You can now use this as the URL in either the allowed or blocked apps list.

Például: Keressen rá az áruházban a Skype alkalmazásra.Example: Search the store for the Skype app. Az Ön által használt URL-cím a következő: http://www.windowsphone.com/store/app/skype/c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51.The URL you use is http://www.windowsphone.com/store/app/skype/c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51.

További beállításokAdditional options

Az Importálás gombra kattintva feltöltheti a listát egy CSV-fájlból, mely a következő formátumú: <alkalmazás URL-címe>, <alkalmazás neve>, <>. Az Exportálás gombra kattintva pedig létrehozhat egy CSV-fájlt, amely ugyanebben a formátumban tartalmazza a korlátozott alkalmazások listáját.You can also click Import to populate the list from a csv file in the format <app url>, <app name>, , or click Export to create a csv file containing the contents of the restricted apps list in the same format.

BöngészőBrowser

 • Webböngésző – Engedélyezi vagy letiltja az eszköz beépített webböngészőjét.Web browser - Enables or blocks the built-in web browser on devices.

Mobilhálózati és egyéb kapcsolatokCellular and Connectivity

 • Wi-Fi – Az eszköz Wi-Fi funkciójának engedélyezése vagy letiltása.Wi-Fi - Enables or disables the Wi-Fi functionality of the device.
 • Wi-Fi-alapú internetmegosztás – Engedélyezi az eszköz Wi-Fi-alapú internetmegosztási funkciójának használatát.Wi-Fi tethering - Enables the use of Wi-Fi tethering on the device.
 • Automatikus csatlakozás Wi-Fi elérési pontokhoz – Engedélyezi az eszközön az ingyenes Wi-Fi elérési pontokhoz történő automatikus csatlakozást és a vonatkozó használati feltételek automatikus elfogadását.Automatically connect to Wi-Fi hotspots - Enables the device to automatically connect to free Wi-Fi hotspots and automatically accept any terms of use.
 • Wi-Fi elérési pont jelentése – Információt küld a Wi-Fi kapcsolatokról a közeli kapcsolatok felderítésének elősegítése érdekében.Wi-Fi hotspot reporting - Sends information about Wi-Fi connections to help the user discover nearby connections.
 • NFC – Engedélyezi vagy letiltja azokat a műveleteket, amelyek kis hatótávolságú kommunikációt használnak az azt támogató eszközökön.NFC - Enables or disables operations that use near field communication on devices that support it.
 • Bluetooth – Az eszköz Bluetooth funkciójának engedélyezése vagy letiltása.Bluetooth - Enables or disables the Bluetooth functionality of the device.