A Windows Phone 8.1 eszközkorlátozásokra vonatkozó beállításai a Microsoft Intune-banWindows Phone 8.1 device restriction settings in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

ÁltalánosGeneral

 • Kamera – Engedélyezi vagy letiltja az eszköz kamerájának használatát.Camera - Enables or blocks the device's camera.
 • Másolás és beillesztés – Engedélyezi vagy letiltja az eszközök másolási és beillesztési funkciójának használatát.Copy and paste - Enables or blocks copy and paste functionality on devices.
 • Cserélhető tároló – Cserélhető tárolók (például SD-kártyák) használatának engedélyezése az eszközön.Removable storage - Lets the device use removable storage such as SD cards.
 • Földrajzi hely – Engedélyezi az eszköz számára a helyadatok használatát.Geolocation - Enables the device to utilize location information.
 • Microsoft-fiók – Engedélyezi vagy letiltja a felhasználó számára egy Microsoft-fiók összekapcsolását az eszközzel.Microsoft account - Enable or block the user from linking a Microsoft account to the device.
 • Képernyőfelvétel – A képernyőtartalom képfájlban történő rögzítésének engedélyezése a felhasználó számára.Screen capture - Lets the user capture the contents of the screen as an image file.
 • Diagnosztikai adatok beküldése – Engedélyezése esetén az eszköz diagnosztikai adatokat küld a Microsoftnak.Diagnostic data submission - Enables the device to submit diagnostic information to Microsoft.
 • Egyéni e-mail fiókok szinkronizálása – Nem Microsoft e-mail-fiókokhoz való kapcsolódás engedélyezése az eszköz számára.Custom email accounts sync - Enables the device to connect to non-Microsoft email accounts.

JelszóPassword

 • Jelszó – Megköveteli a végfelhasználótól, hogy jelszót adjon meg az eszköz eléréséhez.Password - Require the end user to enter a password to access the device.
  • Megkövetelt jelszótípus – Meghatározza a megkövetelt jelszótípust, például hogy a jelszó számokat és betűket, vagy csak számokat tartalmazhat.Required password type - Specifies the type of password that will be required, such as alphanumeric or numeric only.
  • Jelszó minimális hossza – A jelszóban használandó karakterek minimális számát határozza meg.Minimum password length - Specifies the minimum number of characters that are required in the password.
  • Egyszerű jelszavak – Engedélyezi az egyszerű jelszavak (mint például a „0000” vagy az „1234”) használatát.Simple passwords - Specifies that simple passwords such as ‘0000’ and ‘1234’ can be used.
  • Sikertelen bejelentkezések száma, mielőtt törlődne az eszközön lévő összes adat – Meghatározza, hogy a felhasználó hányszor adhat meg helytelen jelszót, mielőtt a rendszer törölné az eszközt.Number of sign-in failures before wiping device - Specifies the number of times an incorrect password can be entered before the device is wiped.
  • Képernyőzárolás legfeljebb ennyi perc inaktivitás után – Meghatározza, hogy az eszköznek mennyi ideig kell tétlennek lennie a képernyő automatikus zárolása előtt.Maximum minutes of inactivity until screen locks - Specifies the amount of time a device must remain idle before the screen is automatically locked.
  • Jelszó érvényessége (napokban) – Meghatározza, hogy hány nap elteltével kell megváltoztatni az eszköz jelszavát.Password expiration (days) - Specifies the number of days before the device password must be changed.
  • Korábbi jelszavak újbóli használatának tiltása – Meghatározza, hogy a rendszer hány korábban használt jelszót jegyezzen meg.Prevent reuse of previous passwords - Specifies how many previously used passwords are remembered.
 • Titkosítás – Kötelezővé teszi az adatok titkosítását a támogatott mobileszközökön.Encryption - Requires that the data on supported mobile devices be encrypted.

AlkalmazásáruházApp Store

 • Alkalmazásáruház – Lehetővé teszi a felhasználók számára az alkalmazásáruház elérését az eszközről.App store - Lets users connect to the app store from the device.

Korlátozott alkalmazásokRestricted apps

A korlátozott alkalmazások listájában a következő listák valamelyikét konfigurálhatja:In the restricted apps list, you can configure one of the following lists:

A Tiltott alkalmazások listája – Azokat a nem az Intune által kezelt alkalmazásokat tartalmazza, amelyek telepítése és futtatása nincs engedélyezve a felhasználók számára.A Blocked apps list - List the apps (not managed by Intune) that users are not allowed to install and run. Az Engedélyezett alkalmazások listája – Azokat az alkalmazásokat tartalmazza, amelyek telepítése engedélyezett a felhasználók számára.An Allowed apps list - List the apps that users are allowed to install. Az Intune által kezelt alkalmazások automatikusan engedélyezettek.Apps that are managed by Intune are automatically allowed.

A lista konfigurálásához kattintson a Hozzáadás gombra, adja meg a kívánt nevet, igény szerint az alkalmazás kiadóját, valamint az alkalmazás alkalmazás-áruházbeli URL-címét.To configure the list, click Add, then specify a name of your choice, optionally the app publisher, and the URL to the app in the app store.

Az alkalmazás áruházbeli URL-címének megadásaHow to specify the URL to an app in the store

Ha meg szeretné adni egy alkalmazás URL-címét az engedélyezett vagy letiltott alkalmazások listájában, használja a következő formátumot:To specify an app URL in the allowed and blocked apps list, use the following format:

A Windows Phone Áruház lapon keressen rá a használni kívánt alkalmazásra.From the Windows Phone Store page, search for the app that you want to use.

Nyissa meg az alkalmazás lapját, és másolja az URL-címet a vágólapra.Open the app’s page, and copy the URL to the clipboard. Ezt a címet az engedélyezett és a tiltott alkalmazások listájában egyaránt használhatja URL-címként.You can now use this as the URL in either the allowed or blocked apps list.

Például: Keressen rá az áruházban a Skype alkalmazásra.Example: Search the store for the Skype app. A használt URL-cím a következő: http://www.windowsphone.com/store/app/skype/c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51.The URL you use will be http://www.windowsphone.com/store/app/skype/c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51.

További beállításokAdditional options

Az Importálás gombra kattintva feltöltheti a listát egy CSV-fájlból, mely a következő formátumú: <alkalmazás URL-címe>, <alkalmazás neve>, <alkalmazás kiadója>. Az Exportálás gombra kattintva pedig létrehozhat egy CSV-fájlt, amely ugyanebben a formátumban tartalmazza a korlátozott alkalmazások listáját.You can also click Import to populate the list from a csv file in the format <app url>, <app name>, <app publisher> or click Export to create a csv file containing the contents of the restricted apps list in the same format.

BöngészőBrowser

 • Webböngésző – Engedélyezi vagy letiltja az eszköz beépített webböngészőjét.Web browser - Enables or blocks the built-in web browser on devices.

Mobilhálózati és egyéb kapcsolatokCellular and Connectivity

 • Wi-Fi – Az eszköz Wi-Fi funkciójának engedélyezése vagy letiltása.Wi-Fi - Enables or disables the Wi-Fi functionality of the device.
 • Wi-Fi-alapú internetmegosztás – Engedélyezi az eszköz Wi-Fi-alapú internetmegosztási funkciójának használatát.Wi-Fi tethering - Enables the use of Wi-Fi tethering on the device.
 • Automatikus csatlakozás Wi-Fi elérési pontokhoz – Engedélyezi az eszközön az ingyenes Wi-Fi elérési pontokhoz történő automatikus csatlakozást és a vonatkozó használati feltételek automatikus elfogadását.Automatically connect to Wi-Fi hotspots - Enables the device to automatically connect to free Wi-Fi hotspots and automatically accept any terms of use.
 • Wi-Fi elérési pont jelentése – Információt küld a Wi-Fi kapcsolatokról a közeli kapcsolatok felderítésének elősegítése érdekében.Wi-Fi hotspot reporting - Sends information about Wi-Fi connections to help the user discover nearby connections.
 • NFC – Engedélyezi vagy letiltja azokat a műveleteket, amelyek kis hatótávolságú kommunikációt használnak az azt támogató eszközökön.NFC - Enables or disables operations that use near field communication on devices that support it.
 • Bluetooth – Az eszköz Bluetooth funkciójának engedélyezése vagy letiltása.Bluetooth - Enables or disables the Bluetooth functionality of the device.