A Microsoft PIN-kód-átállítási szolgáltatásával (Microsoft PIN Reset Service) integrált Windows-eszközök PIN-kódjának alaphelyzetbe állítása az Intune használatávalReset the passcode on Windows devices integrated with the Microsoft PIN Reset Service using Intune

A Windows-eszközök PIN-kódját alaphelyzetbe állító funkció a Microsoft PIN-kód-átállítási szolgáltatásával (Microsoft PIN Reset Service) integrálva lehetővé teszi új PIN-kód generálását a Windows 10 mobil verzióját futtató eszközökhöz.The reset passcode capability for Windows devices integrates with the Microsoft Pin Reset Service to let you generate a new passcode for devices that run Windows 10 Mobile. Az eszközön a Windows 10 alkotói frissítésének vagy újabb verziónak kell futnia.The devices must be running the Windows 10 Creators Update, or later.

Támogatott platformokSupported platforms

 • Windows – támogatott a Windows 10 Creators Update vagy újabb verzióin (Azure AD-hoz csatlakozott)Windows - Supported on Windows 10 Creators Update and later (Azure AD joined)
 • Windows Phone – nem támogatottWindows Phone - Not supported
 • iOS – nem támogatottiOS - Not supported
 • macOS – nem támogatottmacOS - Not supported
 • Android – nem támogatottAndroid - Not supported

ElőkészületekBefore you start

Ahhoz, hogy távolról alaphelyzetbe állíthassa a felügyelt Windows-eszközök PIN-kódját, be kell vezetnie a PIN-kód-átállítási szolgáltatást az Intune-bérlőnél, és konfigurálnia kell a felügyelt eszközöket.Before you can remotely reset the passcode on Windows devices you can manage, you must onboard the PIN reset service to your Intune tenant, and configure devices you manage. Mindez a következő lépésekben állítható be:Follow these instructions to get that set up:

Kapcsolódjon az Intune-hoz a PIN-kód-átállítási szolgáltatássalConnect Intune with the PIN reset service

 1. Nyissa meg a Microsoft PIN Reset Service integrációs webhelyét, és jelentkezzen be az Intune-bérlő kezeléséhez használt bérlői rendszergazda fiókjával.Visit Microsoft PIN Reset Service Integration website, and sign in using the tenant administrator account you use to manage your Intune tenant.
 2. Bejelentkezés után az Elfogadom gombra kattintva járuljon hozzá, hogy a Microsoft PIN-kód-átállítási szolgáltatás hozzáférjen a fiókjához.After you log in, click Accept to give consent for the PIN reset service to access your account.
  PIN Reset Service – engedélyek lapPIN reset service permissions page
 3. Az Intune és a PIN-kód-átállítási szolgáltatás integrációját az Azure Portalon ellenőrizheti, a Vállalati alkalmazások -> Minden alkalmazás panelen, ahogyan az alábbi képen látható:In the Azure portal, you can verify that Intune and the PIN reset service were integrated from the Enterprise applications - All applications blade as shown in the following screenshot:
  PIN reset service alkalmazás az Azure-banPIN reset service application in Azure
 4. Jelentkezzen be ezen a webhelyen az Intune bérlői rendszergazda hitelesítő adataival, és az Elfogadom gombra kattintva ezúttal is járuljon hozzá, hogy a szolgáltatás hozzáférjen a fiókjához.Log in to this website using your Intune tenant admin credentials and, again, choose Accept to give consent for the service to access your account.

Windows-eszközök konfigurálása a PIN-kód alaphelyzetbe állításáhozConfigure Windows devices to use PIN reset

A PIN-kód alaphelyzetbe állításának beállításához a felügyelt Windows-eszközökön engedélyeznie kell a funkciót egy Intune Windows 10-es egyéni eszközszabályzat használatával.To configure PIN reset on Windows devices you manage, use an Intune Windows 10 custom device policy to enable the feature. A szabályzat az alábbi Windows szabályzatkonfigurációs szolgáltató (CSP) segítségével konfigurálható:Configure the policy using the following Windows policy configuration service provider (CSP):

 • Eszközök esetén - ./Device/Vendor/MSFT/PassportForWork/bérlőazonosító/Policies/EnablePinRecoveryFor devices - ./Device/Vendor/MSFT/PassportForWork/tenant ID/Policies/EnablePinRecovery

A bérlőazonosító az Azure Active Directory címtár-azonosítójára hivatkozik, amelyet az Azure Active Directory Tulajdonságok lapjáról tudhat meg.tenant ID refers to your Azure Active Directory, Directory ID which you can obtain from the Properties page of Azure Active Directory.

Állítsa ennek a CPS-nek az értékét True-ra.Set the value for this CSP to True.

A PIN-kód alaphelyzetbe állításának lépéseiSteps to reset the passcode

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközök lehetőséget.On the Intune blade, choose Devices.
 4. Az Eszközök panelen válassza a Felügyelet > Minden eszköz lehetőséget.On the Devices blade, choose Manage > All devices.
 5. Válassza ki az eszközt, amelynek alaphelyzetbe kívánja állítani a PIN-kódját, majd az eszköz tulajdonságok paneljén válassza az Új PIN-kód lehetőséget.Select the device for which you want to reset the passcode, and then, on the device properties blade, choose New passcode.
 6. A megerősítést kérő ablakban válassza az Igen lehetőséget.From the confirmation that appears, choose Yes. A PIN-kód létrejön, és a következő hét nap folyamán megtekinthető a portálon.The passcode is generated, and is displayed in the portal for the next seven days.

További lépésekNext steps

Ha a PIN-kód alaphelyzetbe állítása nem sikerül, akkor a portál egy hivatkozást kínál fel, amelyen további információkat érhet le.If the passcode reset fails, a link is provided in the portal to get more information.