Jelszó alaphelyzetbe állítása Windows rendszerű eszközökön az Intune-nalReset the passcode on Windows devices using Intune

Alaphelyzetbe állíthatja a jelszót Windows rendszerű eszközökön.You can reset the passcode for Windows devices. A jelszót alaphelyzetbe állító funkció a Microsoft PIN-kód-átállítási szolgáltatásával új jelszót hoz létre a Windows 10 Mobile verziót futtató eszközökön.The reset passcode feature uses the Microsoft Pin Reset Service to generate a new passcode for devices that run Windows 10 Mobile.

Támogatott platformokSupported platforms

 • Alkotói frissítéses vagy újabb Windows 10 mobil verzió (Azure AD-hoz csatlakozott).Windows 10 Mobile running Creators Update and later (Azure AD joined).

A következő platformok nem támogatottak:The following platforms are not supported:

 • WindowsWindows
 • iOSiOS
 • macOSmacOS
 • AndroidAndroid

PIN-kód-átállítási szolgáltatás engedélyezéseAuthorize the PIN reset services

A jelszó Windows rendszerű eszközökön történő alaphelyzetbe állításához készítse elő a PIN-kód-átállítási szolgáltatást az Intune-bérlőn.To reset the passcode on Windows devices, onboard the PIN reset service to your Intune tenant.

 1. Nyissa meg a Microsoft PIN-kód-átállítási szolgáltatás előállítása lapot, és jelentkezzen be a bérlői rendszergazda fiókjával.Go to Microsoft PIN Reset Service production, and sign in using the tenant administrator account.
 2. Az Elfogadás gombra kattintva járuljon hozzá, hogy a PIN-kód-átállítási szolgáltatás hozzáférjen a fiókjához: PIN-kód -átállítási szolgáltatás engedélykérésének elfogadásaAccept consent for the PIN reset service to access your account: Accept the PIN Reset Server request for permissions
 3. Nyissa meg a Microsoft PIN-kód-átállítási ügyfél előállítása lapot, és jelentkezzen be a bérlői rendszergazda fiókjával.Go to Microsoft PIN Reset Client production, and sign in using the tenant administrator account. Az Elfogadás gombra kattintva járuljon hozzá, hogy a PIN-kód-átállítási ügyfél hozzáférjen a fiókjához.Accept consent for the PIN reset client to access your account.
 4. Az Azure Portalon ellenőrizze, hogy a PIN-kód-átállítási szolgáltatás szerepel-e a vállalati alkalmazások listáján (összes alkalmazás): PIN-kód-átállítási szolgáltatás engedélyezése lapIn the Azure portal, confirm that the PIN reset services are listed in Enterprise applications (All applications): PIN reset service permissions page

Megjegyzés

Miután elfogadta a PIN-kód-átállítási kérelmet, Page not found üzenetet kaphat, de az is előfordulhat, hogy látszólag nem történik semmi.After you Accept the PIN reset requests, you may get a Page not found message, or it may appear as if nothing happens. Ez a működésmód nem jelent hibát.This behavior is normal. Mindenképpen ellenőrizze, hogy a két PIN-kód-átállítási alkalmazás látható-e a bérlő számára.Be sure to confirm that the two PIN Reset applications are listed for your tenant.

Windows-eszközök konfigurálása a PIN-kód alaphelyzetbe állításáhozConfigure Windows devices to use PIN reset

A felügyelt Windows rendszerű eszközökön az Intune Windows 10-es egyéni eszközszabályzat használatával konfigurálhatja a PIN-kód alaphelyzetbe állítását.To configure the PIN reset on the Windows devices you manage, use an Intune Windows 10 custom device policy. A szabályzat az alábbi Windows szabályzatkonfigurációs szolgáltató (CSP) segítségével konfigurálható:Configure the policy using the following Windows policy configuration service provider (CSP):

Az eszközszabályzat használata - ./Device/Vendor/MSFT/PassportForWork/*tenant ID*/Policies/EnablePinRecoveryUse the device policy - ./Device/Vendor/MSFT/PassportForWork/*tenant ID*/Policies/EnablePinRecovery

Cserélje le a bérlői azonosítót az Azure Portalon, az Azure Active Directory Tulajdonságok területén található Azure Active Directory-azonosítóval.Replace tenant ID with your Azure AD Directory ID, which is listed in the Properties of Azure Active Directory in the Azure portal.

Állítsa ennek a CPS-nek az értékét True-ra.Set the value for this CSP to True.

Tipp

Miután létrehozta a szabályzatot, üzembe helyezheti, vagy hozzárendelheti egy csoporthoz.After you create the policy, you assign (or deploy) it to a group. A szabályzat felhasználói vagy eszközcsoportokhoz rendelhető hozzá.The policy can be assigned to user groups or a device groups. Ha felhasználói csoporthoz rendeli, a csoportban olyan felhasználók is lehetnek, akik más, például iOS rendszerű eszközökkel is rendelkeznek.If you assign it to a users group, then the group may include users who have other devices, such as IOS. Bár ezekre az eszközökre technikai értelemben nem alkalmazható a szabályzat, mégis megjelennek az állapotadatok között.Technically, the policy doesn't apply, but these devices are still included in the status details.

A PIN-kód alaphelyzetbe állításaReset the passcode

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
 2. Kattintson az Összes szolgáltatás lehetőségre, szűrjön az Intune-ra, és válassza ki a Microsoft Intune elemet.Select All services, filter on Intune, and select Microsoft Intune.
 3. Kattintson az Eszközök, majd a Minden eszköz elemre.Select Devices, and then select All devices.
 4. Válassza ki azt az eszközt, amelyen át szeretné állítani a jelszót.Select the device you want to reset the passcode. Az eszköztulajdonságok területen válassza az Új jelszó lehetőséget.In the device properties, select New passcode.
 5. Válassza az Igen lehetőséget a megerősítéshez.Select Yes to confirm. A PIN-kód létrejön, és a következő hét nap folyamán megtekinthető a portálon.The passcode is generated, and is displayed in the portal for the next seven days.

Következő lépésNext step

Ha a PIN-kódot nem sikerül alaphelyzetbe állítani, akkor a portál egy hivatkozást ajánl fel a további információkhoz.If the passcode reset fails, a link is provided in the portal that provides more details.