Eszközök eltávolítása a gyári beállítások visszaállításával vagy a céges adatok eltávolításávalRemove devices by using factory reset or remove company data

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Olvassa el az Intune-t bemutató cikket.Read the introduction to Intune.

A Céges adatok eltávolítása vagy a Gyári beállítások visszaállítása műveletekkel eltávolíthatja az eszközt az Intune-ból, ha az eszközre már nincs szükség, azt egy megváltozott célra használják, vagy ha elveszett.By using the Remove company data or Factory reset actions, you can remove devices from Intune that are no longer needed, being repurposed, or missing. A saját tulajdonban lévő, Intune-ban regisztrált eszközeikre a felhasználók is kiadhatnak egy távoli parancsot az Intune céges portálon keresztül.Users can also issue a remote command from the Intune Company Portal to personally owned devices that are enrolled in Intune.

Megjegyzés

Mielőtt eltávolítana egy felhasználót az Azure Active Directoryból (Azure AD), adjon ki egy Gyári beállítások visszaállítása vagy egy Céges adatok eltávolítása parancsot az adott felhasználóhoz rendelt összes eszközre.Before you remove a user from Azure Active Directory (Azure AD), use the Factory reset or Remove company data actions for all devices that are associated with that user. Ha felügyelt eszközzel rendelkező felhasználókat távolít el az Azure AD-ból, akkor az Intune már nem fogja tudni visszaállítani ezeken az eszközökön a gyári beállításokat vagy eltávolítani a céges adatokat.If you remove users that have managed devices from Azure AD, Intune can no longer issue a factory reset or remove company data for those devices.

Gyári beállítások visszaállításaFactory reset

A Gyári beállítások visszaállítása művelet visszaállítja az eszközön az alapértelmezett gyári beállításokat.The Factory reset action restores a device to its factory default settings. A felhasználói adatok attól függően maradnak meg vagy törlődnek, hogy bejelölte-e a Regisztrációs állapot és felhasználói fiók megtartása jelölőnégyzetet.The user data is kept or wiped depending on whether or not you choose the Retain enrollment state and user account checkbox.

Gyári beállítások visszaállítása műveletFactory reset action Regisztrációs állapot és felhasználói fiók megtartásaRetain enrollment state and user account Eltávolítva az Intune kezelése alólRemoved from Intune management DescriptionDescription
Gyári beállítások visszaállításaFactory Reset Nincs bejelölveNot checked IgenYes Törli az összes felhasználói fiókot, adatot, MDM-szabályzatot és beállítást.Wipes all user accounts, data, MDM policies, and settings. Visszaállítja az operációs rendszert az alapértelmezett állapotra és beállításokra.Resets the operating system to its default state and settings.
Gyári beállítások visszaállításaFactory Reset BejelölveChecked NemNo Törli az összes MDM-szabályzatot.Wipes all MDM Policies. Megtartja a felhasználói fiókokat és az adatokat.Keeps user accounts and data. Visszaállítja a felhasználói beállításokat az alapértelmezett értékre.Resets user settings back to default. Visszaállítja az operációs rendszert az alapértelmezett állapotra és beállításokra.Resets the operating system to its default state and settings.

A Regisztrációs állapot és felhasználói fiók megtartása lehetőség csak a Windows 10 1709-es vagy újabb verziók esetében érhető el.The Retain enrollment state and user account option is only available for Windows 10 version 1709 or later.

A rendszer újra alkalmazza az MDM-szabályzatokat az eszköz következő Intune-csatlakozásakor.MDM policies will be reapplied the next time the device connects to Intune.

A gyári beállítások visszaállítását akkor érdemes használni, ha szeretne alaphelyzetbe állítani egy adott eszközt, mielőtt új felhasználónak adná, illetve abban az esetben, ha az eszközt elveszítették vagy ellopták.A factory reset is useful for resetting a device before you give the device to a new user, or when the device has been lost or stolen. A Gyári beállítások visszaállítása funkciót óvatosan használja.Be careful about selecting Factory reset. Az eszközön tárolt adatok a művelet után nem állíthatók vissza.Data on the device cannot be recovered.

Az eszköz gyári beállításainak visszaállításaFactory reset a device

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.

 2. Kattintson az Összes szolgáltatás lehetőségre, szűrjön az Intune-ra, és válassza ki a Microsoft Intune elemet.Select All services, filter on Intune, and select Microsoft Intune.

 3. Válassza az Eszközök > Minden eszköz lehetőséget.Select Devices > All devices.

 4. Válassza ki az eszköz nevét, amelyen vissza szeretné állítani a gyári beállításokat.Select the name of the device that you want to factory reset.

 5. Az eszköz nevét megjelenítő ablaktáblán válassza a Gyári beállítások visszaállítása lehetőséget.In the pane that shows the device name, select Factory reset.

 6. A Windows 10 1709-es vagy újabb verziója esetén rendelkezésre áll a Regisztrációs állapot és felhasználói fiók megtartása lehetőség is.For Windows 10 version 1709 or later, you also have the Retain enrollment state and user account option.

  Megőrződik a gyári beállítások visszaállításakorRetained during a factory reset Nem őrződik megNot retained
  Az eszközhöz társított felhasználói fiókokUser accounts associated with the device Felhasználói fájlokUser files
  A gép állapota (tartományhoz való csatlakozás, Azure AD-csatlakoztatás)Machine state (domain join, Azure AD-joined) A felhasználók által telepített alkalmazások (áruházbeli és Win32-alkalmazások)User-installed apps (store and Win32 apps)
  Mobileszköz-felügyeleti (MDM-) regisztrációMobile device management (MDM) enrollment Nem alapértelmezett eszközbeállításokNon-default device settings
  Az eredeti berendezésgyártók által telepített alkalmazások (áruházbeli és Win32-alkalmazások)OEM-installed apps (store and Win32 apps)
  Felhasználói profilUser profile
  A felhasználói profilon kívüli felhasználói adatokUser data outside of the user profile
  Felhasználói automatikus bejelentkezésUser autologon
 7. A gyári beállítások visszaállításának megerősítéséhez válassza az Igen lehetőséget.To confirm the factory reset, select Yes.

Ha az eszköz be van kapcsolva és csatlakoztatva van, a Gyári beállítások visszaállítása műveletnek az összes eszköztípusra való propagálása kevesebb, mint 15 percet vesz igénybe.If the device is on and connected, the Factory reset action propagates across all device types in less than 15 minutes.

Céges adatok eltávolításaRemove company data

A Céges adatok eltávolítása művelet eltávolítja a felügyelt alkalmazásadatokat (ha vannak ilyenek), a beállításokat és az eszközhöz az Intune használatával hozzárendelt e-mail-profilokat.The Remove company data action removes managed app data (where applicable), settings, and email profiles that were assigned by using Intune. Az eszközt a rendszer eltávolítja az Intune-ból.The device is removed from Intune management. Ez akkor történik meg, amikor az eszköz legközelebb bejelentkezik és megkapja a távoli Céges adatok eltávolítása műveletet.This happens the next time the device checks in and receives the remote Remove company data action.

A Céges adatok eltávolítása a felhasználó személyes adatai az eszközön hagyja.Remove company data leaves the user's personal data on the device.

Az alábbi táblázatok ismertetik, hogy milyen adatokat távolít el a rendszer, és hogy az eszközön maradó adatokra milyen hatással van a Céges adatok eltávolítsa művelet a céges adatok eltávolítása után.The following tables describe what data is removed, and the effect of the Remove company data action on data that remains on the device after company data is removed.

iOSiOS

AdattípusData type iOSiOS
Vállalati alkalmazások és az Intune által telepített egyéb vonatkozó adatokCompany apps and associated data installed by Intune Törlődnek az alkalmazások.Apps are uninstalled. Törlődnek a vállalati alkalmazásadatok.Company app data is removed.

Törlődnek a mobilalkalmazás-felügyeletet használó Microsoft-alkalmazások adatai.App data from Microsoft apps that use mobile app management is removed. Az alkalmazások nem törlődnek.The app is not removed.
BeállításokSettings Az Intune-szabályzat által konfigurált beállítások érvényüket vesztik.Configurations that were set by Intune policy are no longer enforced. A felhasználók megváltoztathatják a beállításokat.Users can change the settings.
Wi-Fi és VPN profilbeállításaiWi-Fi and VPN profile settings Eltávolítva.Removed.
Tanúsítvány profilbeállításaiCertificate profile settings A tanúsítványok törlődnek és visszavonásra kerülnek.Certificates are removed and revoked.
KezelőügynökManagement agent Törlődik a felügyeleti profil.The management profile is removed.
E-mailEmail Törlődnek az Intune-on keresztül telepített e-mail-profilok.Email profiles that are provisioned through Intune are removed. Törlődnek az eszközön gyorsítótárazott e-mailek.Cached email on the device is deleted.
OutlookOutlook Törlődnek az iOS rendszerhez készült Microsoft Outlook alkalmazás által fogadott e-mailek.Email that's received by the Microsoft Outlook app for iOS is removed. Ennek előfeltétele, hogy az Outlook mobilalkalmazás kötelező alkalmazásként telepítve legyen az iOS-felhasználóknál.This requires that the Outlook mobile app be deployed as a Required app to iOS users first.
Az Azure AD elhagyásaAzure AD unjoin Törlődik az Azure AD rekord.The Azure AD record is removed.
NévjegyekContacts Az alkalmazásból a natív címjegyzékbe közvetlenül szinkronizált névjegyeket a rendszer eltávolítja.Contacts that are synced directly from the app to the native address book are removed. A natív címjegyzékből egy másik külső forrásba szinkronizált névjegyek nem távolíthatók el.Any contacts that are synced from the native address book to another external source can't be removed.

Jelenleg csak az Outlook alkalmazás használata támogatott.Currently, only the Outlook app is supported.

AndroidAndroid

AdattípusData type AndroidAndroid Android Samsung Knox StandardAndroid Samsung Knox Standard
WebhivatkozásokWeb links Eltávolítva.Removed. Eltávolítva.Removed.
Nem felügyelt Google Play-alkalmazásokUnmanaged Google Play apps A telepített alkalmazások és azok adatai megmaradnak.Apps and data remain installed. A telepített alkalmazások és azok adatai megmaradnak.Apps and data remain installed.
Nem felügyelt üzletági alkalmazásokUnmanaged line-of-business apps A telepített alkalmazások és azok adatai megmaradnak.Apps and data remain installed. Az alkalmazások el lesznek távolítva, és az alkalmazás helyi adatai is törlődnek.Apps are uninstalled and data that's local to the app is removed. Az alkalmazáson kívüli adatok (például amelyek az SD-kártyán vannak) nem fognak törlődni.No data that's outside the app (for example, on an SD card) is removed.
Felügyelt Google Play-alkalmazásokManaged Google Play apps Az alkalmazásadatok törlődnek.App data is removed. Az alkalmazások nem törlődnek.The app isn't removed. Az alkalmazáson kívüli (például az SD-kártyán lévő), Mobile Application Management- (MAM)-titkosítás által védett adatok titkosítva és használhatatlan állapotban maradnak, de a rendszer nem távolítja el azokat.Data that's protected by Mobile Application Management (MAM) encryption outside the app (for example, an SD card) remains encrypted and unusable, but isn't removed. Az alkalmazásadatok törlődnek.App data is removed. Az alkalmazások nem törlődnek.The app isn't removed. Az alkalmazáson kívül (például az SD-kártyán lévő), MAM-titkosítás által védett adatok titkosítva maradnak, de a rendszer nem távolítja el azokat.Data that's protected by MAM encryption outside the app (for example, an SD card) remains encrypted, but isn't removed.
Felügyelt üzletági alkalmazásokManaged line-of-business apps Az alkalmazásadatok törlődnek.App data is removed. Az alkalmazások nem törlődnek.The app isn't removed. Az alkalmazáson kívül (például az SD-kártyán lévő), MAM-titkosítás által védett adatok titkosítva maradnak, és használhatatlanok lesznek, de a rendszer nem távolítja el azokat.Data that's protected by MAM encryption outside the app (for example, an SD card) remains encrypted and unusable, but isn't removed. Az alkalmazásadatok törlődnek.App data is removed. Az alkalmazások nem törlődnek.The app isn't removed. Az alkalmazáson kívül (például az SD-kártyán lévő), MAM-titkosítás által védett adatok titkosítva maradnak, és használhatatlanok lesznek, de a rendszer nem távolítja el azokat.Data that's protected by MAM encryption outside the app (for example, an SD card) remains encrypted and unusable, but isn't removed.
BeállításokSettings Az Intune-szabályzat által konfigurált beállítások érvényüket vesztik.Configurations that were set by Intune policy are no longer enforced. A felhasználók megváltoztathatják a beállításokat.Users can change the settings. Az Intune-szabályzat által konfigurált beállítások érvényüket vesztik.Configurations that were set by Intune policy are no longer enforced. A felhasználók megváltoztathatják a beállításokat.Users can change the settings.
Wi-Fi és VPN profilbeállításaiWi-Fi and VPN profile settings Eltávolítva.Removed. Eltávolítva.Removed.
Tanúsítvány profilbeállításaiCertificate profile settings A tanúsítványok visszavonódnak, de nem törlődnek.Certificates are revoked but not removed. A tanúsítványok törlődnek és visszavonásra kerülnek.Certificates are removed and revoked.
KezelőügynökManagement agent Visszavonódik az eszköz-rendszergazdai jogosultság.Device Administrator privilege is revoked. Visszavonódik az eszköz-rendszergazdai jogosultság.Device Administrator privilege is revoked.
E-mailEmail Nem alkalmazható (az androidos eszközök nem támogatják az e-mail-profilokat)N/A (Email profiles aren't supported by Android devices) Törlődnek az Intune-on keresztül telepített e-mail-profilok.Email profiles that are provisioned through Intune are removed. Törlődnek az eszközön gyorsítótárazott e-mailek.Cached email on the device is deleted.
OutlookOutlook Az androidos Outlook alkalmazás által fogadott e-mailek törlődnek, de csak abban az esetben, ha az Outlook MAM-szabályzatokkal védett.Email that's received by the Outlook app for Android is removed, but only if Outlook is protected by MAM policies. Ellenkező esetben az Outlook nem törlődik az eszköz regisztrációjának megszüntetésekor.Otherwise, Outlook isn't wiped when the device is unenrolled. Az androidos Outlook alkalmazás által fogadott e-mailek törlődnek, de csak abban az esetben, ha az Outlook MAM-szabályzatokkal védett.Email that's received by the Outlook app for Android is removed, but only if Outlook is protected by MAM policies. Ellenkező esetben az Outlook nem törlődik az eszköz regisztrációjának megszüntetésekor.Otherwise, Outlook isn't wiped when the device is unenrolled.
Az Azure AD elhagyásaAzure AD unjoin Törlődik az Azure AD rekord.The Azure AD record is removed. Törlődik az Azure AD rekord.The Azure AD record is removed.
NévjegyekContacts Az alkalmazásból a natív címjegyzékbe közvetlenül szinkronizált névjegyeket a rendszer eltávolítja.Contacts that are synced directly from the app to the native address book are removed. A natív címjegyzékből egy másik külső forrásba szinkronizált névjegyek nem távolíthatók el.Any contacts that are synced from the native address book to another external source can't be removed.

Jelenleg csak az Outlook alkalmazás használata támogatott.Currently, only the Outlook app is supported.
Az alkalmazásból a natív címjegyzékbe közvetlenül szinkronizált névjegyeket a rendszer eltávolítja.Contacts that are synced directly from the app to the native address book are removed. A natív címjegyzékből egy másik külső forrásba szinkronizált névjegyek nem távolíthatók el.Any contacts that are synced from the native address book to another external source can't be removed.

Jelenleg csak az Outlook alkalmazás használata támogatott.Currently, only the Outlook app is supported.

Android for WorkAndroid for Work

Az Android for Work-eszközökről a céges adatok eltávolítása a munkahelyi profilban lévő összes adatot, alkalmazást és beállítást eltávolítja.Removing company data from an Android for Work device removes all data, apps, and settings in the work profile on that device. Az eszköz kikerült az Intune felügyeletéből.The device is retired from management with Intune. Az Android for Work esetében a gyári beállítások visszaállítása nem támogatott.Factory reset is not supported for Android for Work.

macOSmacOS

AdattípusData type macOSmacOS
BeállításokSettings Az Intune-szabályzat által konfigurált beállítások érvényüket vesztik.Configurations that were set by Intune policy are no longer enforced. A felhasználók megváltoztathatják a beállításokat.Users can change the settings.
Wi-Fi és VPN profilbeállításaiWi-Fi and VPN profile settings Eltávolítva.Removed.
Tanúsítvány profilbeállításaiCertificate profile settings A rendszer az MDM-mel telepített tanúsítványokat eltávolítja és visszavonja.Certificates that were deployed through MDM are removed and revoked.
KezelőügynökManagement agent Törlődik a felügyeleti profil.The management profile is removed.
OutlookOutlook Ha a feltételes hozzáférés engedélyezve van, az eszközre nem fog új e-mail érkezni.If conditional access is enabled, the device doesn't receive new mail.
Az Azure AD elhagyásaAzure AD unjoin Törlődik az Azure AD rekord.The Azure AD record is removed.

WindowsWindows

AdattípusData type Windows 8.1 (MDM) és Windows RT 8.1Windows 8.1 (MDM) and Windows RT 8.1 Windows RTWindows RT Windows Phone 8.1 és Windows Phone 8Windows Phone 8.1 and Windows Phone 8 Windows 10Windows 10
Vállalati alkalmazások és az Intune által telepített egyéb vonatkozó adatokCompany apps and associated data installed by Intune Az EFS által védett fájloknál a kulcsok visszavonódnak.Keys are revoked for files that are protected by EFS. A felhasználó nem tudja megnyitni a fájlokat.The user can't open the files. A vállalati alkalmazásokat a rendszer nem távolítja el.Company apps aren't removed. Törlődnek az eredetileg a Céges portálon keresztül telepített alkalmazások.Apps originally installed through the Company Portal are uninstalled. Törlődnek a vállalati alkalmazásadatok.Company app data is removed. Törlődnek az alkalmazások.Apps are uninstalled. A közvetlen telepítési kulcsokat a rendszer eltávolítja.Sideloading keys are removed.
A Windows 10 1703-as (alkotói frissítés) és újabb verzióinál a rendszer az Office 365 ProPlus alkalmazásokat nem távolítja el.For Windows 10 version 1703 (Creators Update) and later, Office 365 ProPlus apps aren't removed.
BeállításokSettings Az Intune-szabályzat által konfigurált beállítások érvényüket vesztik.Configurations that were set by Intune policy are no longer enforced. A felhasználók megváltoztathatják a beállításokat.Users can change the settings. Az Intune-szabályzat által konfigurált beállítások érvényüket vesztik.Configurations that were set by Intune policy are no longer enforced. A felhasználók megváltoztathatják a beállításokat.Users can change the settings. Az Intune-szabályzat által konfigurált beállítások érvényüket vesztik.Configurations that were set by Intune policy are no longer enforced. A felhasználók megváltoztathatják a beállításokat.Users can change the settings. Az Intune-szabályzat által konfigurált beállítások érvényüket vesztik.Configurations that were set by Intune policy are no longer enforced. A felhasználók megváltoztathatják a beállításokat.Users can change the settings.
Wi-Fi és VPN profilbeállításaiWi-Fi and VPN profile settings Eltávolítva.Removed. Eltávolítva.Removed. Nem támogatott.Not supported. Eltávolítva.Removed.
Tanúsítvány profilbeállításaiCertificate profile settings A tanúsítványok törlődnek és visszavonásra kerülnek.Certificates are removed and revoked. A tanúsítványok törlődnek és visszavonásra kerülnek.Certificates are removed and revoked. Nem támogatott.Not supported. A tanúsítványok törlődnek és visszavonásra kerülnek.Certificates are removed and revoked.
E-mailEmail Eltávolítja az EFS-kompatibilis e-maileket.Removes email that's EFS-enabled. Ez magában foglalja a Windows Posta alkalmazásában található e-maileket és mellékleteket.This includes emails and attachments in the Mail app for Windows. Nem támogatott.Not supported. Törlődnek az Intune-on keresztül telepített e-mail-profilok.Email profiles that are provisioned through Intune are removed. Törlődnek az eszközön gyorsítótárazott e-mailek.Cached email on the device is deleted. Eltávolítja az EFS-kompatibilis e-maileket.Removes email that's EFS-enabled. Ez magában foglalja a Windows Posta alkalmazásában található e-maileket és mellékleteket.This includes emails and attachments in the Mail app for Windows. A rendszer eltávolítja az Intune által telepített e-mail-fiókokat.Removes mail accounts that were provisioned by Intune.
Az Azure AD elhagyásaAzure AD unjoin Nem.No. Nem.No. Törlődik az Azure AD rekord.The Azure AD record is removed. Nem alkalmazható.Not applicable. A Windows 10-ben nem lehet eltávolítani a vállalati adatokat az Azure AD-hez csatlakoztatott eszközökről.On Windows 10, you can't remove company data for Azure AD-joined devices.

Céges adatok eltávolításaRemove company data

 1. Jelentkezzen be az Intune-ba az Azure Portalon.Sign in to the Intune in the Azure portal.
 2. Az Eszközök panelen válassza a Minden eszköz lehetőséget.In the Devices pane, select All devices.
 3. Válassza ki az eszköz nevét, amelyről szeretné eltávolítani a céges adatokat.Select the name of the device from which you want to remove company data.
 4. Az eszköz nevét megjelenítő ablaktáblán válassza a Céges adatok eltávolítása lehetőséget.In the pane that shows the device name, select Remove company data. Válassza az Igen lehetőséget a megerősítéshez.To confirm, select Yes.

Ha az eszköz be van kapcsolva és csatlakoztatva van, a Céges adatok eltávolítása műveletnek az összes eszköztípusra való propagálása kevesebb, mint 15 percet vesz igénybe.If the device is on and connected, the Remove company data action propagates across all device types in less than 15 minutes.

Eszközök törlése az Intune-portálrólDelete devices from the Intune portal

Ha el szeretne távolítani eszközöket az Intune-portálról, ezt megteheti az adott eszközpanelen.If you want to remove devices from the Intune portal, you can delete them from the specific device pane. Az eszköz következő bejelentkezésekor minden céges adat el lesz távolítva.The next time the device checks in, any company data on it will be removed.

 1. Jelentkezzen be az Intune-ba az Azure Portalon.Sign in to the Intune in the Azure portal.
 2. Válassza az Eszközök > Minden eszköz > a törölni kívánt eszközök > Törlés lehetőséget.Choose Devices > All devices > choose the devices you want to delete > Delete.

Eszközök törlése az Azure Active Directory portálrólDelete devices from the Azure Active Directory portal

Előfordulhat, hogy eszközöket kell törölnie az Azure AD-ből kommunikációs problémák vagy hiányzó eszközök miatt.You might need to delete devices from Azure AD due to communication issues or missing devices. A Törlés művelettel eltávolíthatók az Azure Portalról az olyan eszköz rekordjai, amelyekről tudja, hogy nem érhetők el, és nem valószínű, hogy újra kommunikálni fognak az Azure-ral.You can use the Delete action to remove device records from the Azure portal for devices that you know are unreachable and unlikely to communicate with Azure again. A Törlés művelet nem távolítja el az eszközt a felügyelet alól.The Delete action doesn't remove a device from management.

 1. Jelentkezzen be az Azure Active Directoryba az Azure Portalon a rendszergazdai hitelesítő adataival.Sign in to Azure Active Directory in the Azure portal by using your admin credentials. Az Office 365-portálra is bejelentkezhet.You can also sign in to the Office 365 portal. Válassza a menüben a Felügyeleti központok > Azure AD menüpontot.From the menu, select Admin centers > Azure AD.
 2. Ha még nem rendelkezik Azure-előfizetéssel, hozzon létre egyet.Create an Azure subscription if you don’t have one. Ha díjköteles fiókkal rendelkezik, ennek elvégzéséhez nem szükséges hitelkártya vagy díjrendezés (válassza a Register your free Azure Active Directory előfizetési hivatkozást).This shouldn't require a credit card or payment if you have a paid account (select the Register your free Azure Active Directory subscription link).
 3. Válassza az Azure Active Directory lehetőséget, majd válassza ki a vállalatot.Select Azure Active Directory, and then select your organization.
 4. Válassza a Felhasználók fület.Select the Users tab.
 5. Válassza ki azt a felhasználót, aki a törölni kívánt eszközhöz van társítva.Select the user that's associated with the device that you want to delete.
 6. Válassza az Eszközök lehetőséget.Select Devices.
 7. Szükség szerint távolítsa el az eszközöket.Remove devices as appropriate. Eltávolíthat például olyan eszközöket, amelyeket már nem használnak vagy pontatlan definíciókkal rendelkeznek.For example, you might remove devices that are no longer in use, or devices that have inaccurate definitions.