A Windows 10-kiadás frissítési profiljának konfigurálása az Intune-banConfigure Windows 10 edition upgrade profile in Intune

Frissítési profilt konfigurálhat az Intune-ban a Windows 10-kiadást futtató eszközök más kiadásra történő frissítéséhez.Configure an upgrade profile in Intune to automatically upgrade devices that run Windows 10 edition to a different edition. Tekintse meg a támogatott frissítési útvonalakat is.Also see the supported upgrade paths.

ElőkészületekBefore you begin

Mielőtt a legújabb verzióra frissítené az eszközt, az alábbiak egyikére lesz szüksége:Before you upgrade devices to the latest version, you need one of the following:

 • Érvényes termékkulcs a frissített Windows-verzió telepítéséhez a szabályzat céljaként meghatározott eszközökön (Windows 10 asztali verziók esetén).A valid product key to install the updated Windows version on all devices that you target with the policy (for Windows 10 Desktop editions). A Többszörös aktiválási kulcsok (MAK), a Kulcskezelési kiszolgálói (KMS) kulcsok, vagy egy, a licencelési adatokat tartalmazó Microsoft-licencfájl segítségével telepítheti a Windows frissített verzióját minden eszközön, amelyet a szabályzat céljaként határozott meg (Windows 10 mobilverzió és Windows 10 Holographic esetén).You can use either Multiple Activation Keys (MAK) or Key Management Server (KMS) keys, or a Microsoft license file that contains the licensing information to install the updated Windows version on all devices that you target with the policy (for Windows 10 Mobile and Windows 10 Holographic editions).
 • Már regisztrálva vannak a Microsoft Intune-ban azok a Windows 10 rendszerű eszközök, amelyekhez hozzárendeli a szabályzatot.The Windows 10 devices you assign the policy are enrolled in Microsoft Intune. A kiadásfrissítési szabályzat nem használható az Intune PC-ügyfélszoftvert futtató számítógépekkel.You cannot use the edition upgrade policy with PCs that run the Intune PC client software.

Támogatott frissítési útvonalakSupported upgrade paths

A Windows 10-kiadás frissítési profiljának támogatott frissítési útvonalai az alábbi táblázatban tekinthetők meg.The following table lists the supported upgrade paths for the Windows 10 edition upgrade profile.

Frissítés erről a kiadásrólUpgrade from Frissítés erre a kiadásraUpgrade to
Windows 10 ProWindows 10 Pro Windows 10 EducationWindows 10 Education
Windows 10 EnterpriseWindows 10 Enterprise
Windows 10 Pro EducationWindows 10 Pro Education
Windows 10 Pro N kiadásWindows 10 Pro N edition Windows 10 Education N kiadásWindows 10 Education N edition
Windows 10 Enterprise N kiadásWindows 10 Enterprise N edition
Windows 10 Pro Education N kiadásWindows 10 Pro Education N edition
Windows 10 Pro EducationWindows 10 Pro Education Windows 10 EducationWindows 10 Education
Windows 10 Pro Education N kiadásWindows 10 Pro Education N edition Windows 10 Education N kiadásWindows 10 Education N edition
Windows 10 CloudWindows 10 Cloud Windows 10 EducationWindows 10 Education
Windows 10 EnterpriseWindows 10 Enterprise
Windows 10 ProWindows 10 Pro
Windows 10 Pro EducationWindows 10 Pro Education
Windows 10 Cloud N kiadásWindows 10 Cloud N edition Windows 10 Education N kiadásWindows 10 Education N edition
Windows 10 Enterprise N kiadásWindows 10 Enterprise N edition
Windows 10 Pro N kiadásWindows 10 Pro N edition
Windows 10 Pro Education N kiadásWindows 10 Pro Education N edition
Windows 10 EnterpriseWindows 10 Enterprise Windows 10 EducationWindows 10 Education
Windows 10 Enterprise N kiadásWindows 10 Enterprise N edition Windows 10 Education N kiadásWindows 10 Education N edition
Windows 10 CoreWindows 10 Core Windows 10 EducationWindows 10 Education
Windows 10 EnterpriseWindows 10 Enterprise
Windows 10 Pro EducationWindows 10 Pro Education
Windows 10 Core N kiadásWindows 10 Core N edition Windows 10 Education N kiadásWindows 10 Education N edition
Windows 10 Enterprise N kiadásWindows 10 Enterprise N edition
Windows 10 Pro Education N kiadásWindows 10 Pro Education N edition
Windows 10 HolographicWindows 10 Holographic Windows 10 Holographic for BusinessWindows 10 Holographic for Business
Windows 10 mobil verzióWindows 10 Mobile Windows 10 Mobile EnterpriseWindows 10 Mobile Enterprise

Eszközkorlátozási beállításokat tartalmazó eszközprofil létrehozásaCreate a device profile containing device restriction settings

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Kattintson az Összes szolgáltatás lehetőségre, szűrjön az Intune-ra, és válassza ki a Microsoft Intune elemet.Select All services, filter on Intune, and select Microsoft Intune.
 3. Válassza az Eszközkonfiguráció lehetőséget, kattintson a Profilok elemre, majd válassza a Profil létrehozása lehetőséget.Select Device configuration, select Profiles, and then select Create Profile.
 4. Adja meg a kiadásfrissítési profil nevét és leírását a Név és Leírás mezőben.Enter a Name and Description for the edition upgrade profile.
 5. A Platform legördülő listából válassza a Windows 10 és újabb lehetőséget.From the Platform drop-down list, choose Windows 10 and later.
 6. A Profil típusa legördülő listából válassza az Kiadásfrissítés lehetőséget.From the Profile type drop-down list, choose Edition upgrade.
 7. A Kiadásfrissítés tulajdonságai területen adja meg a következő beállításokat:In the Edition Upgrade properties, enter the following settings:
  • Frissítés erre a kiadásra – A legördülő listából válassza ki a Windows 10 asztali verzió, a Windows 10 Holographic, vagy a Windows 10 Mobile rendszernek azt a verzióját, amelyre a megcélzott eszközöket frissíteni szeretné.Edition to upgrade to - From the drop-down list, select the version of Windows 10 Desktop, Windows 10 Holographic, or Windows 10 Mobile that you're upgrading the targeted devices to.
  • Termékkulcs – Adja meg azt a Microsofttól beszerzett termékkulcsot, amely minden megcélzott, a Windows 10 asztali verzióját futtató eszköz frissítéséhez használható.Product Key - Enter the product key that you received from Microsoft, which can be used to upgrade all targeted Windows 10 Desktop devices. Miután létrehozta a termékkulcsot tartalmazó szabályzatot, a termékkulcsot nem lehet többé frissíteni, és biztonsági okokból rejtve marad.After you create a policy that contains a product key, the key cannot be updated, and is hidden for security reasons. A termékkulcs módosításához a teljes kulcsot újra meg kell adnia.To change the product key, enter the entire key again.
  • Licencfájl – a Microsofttól kapott licencfájl kiválasztásához válassza a Böngészés lehetőséget.License File - Choose Browse to select the license file you received from Microsoft. A licencfájl arról a Windows Holographic vagy Windows 10 Mobile kiadásról tartalmaz licencinformációkat, amelyre a megcélzott eszközöket frissíteni kívánja.This license file contains license information for the Windows Holographic or Windows 10 Mobile edition you are upgrading the targeted devices to.
 8. Ha elkészült, a változások mentéséhez kattintson a Létrehozás elemre.When done, select Create to save your changes.

Ekkor létrejön a profil, és megjelenik a profilok listájában.The profile is created and is listed in the profiles.

További lépésekNext steps

Ha a profilt csoportokhoz szeretné rendelni, az Eszközprofilok hozzárendelése című cikkben talál további információt.To assign this profile to groups, see How to assign device profiles.

Megjegyzés

Ha később eltávolítja a szabályzat-hozzárendelést, az eszközön futó Windows-verzió nem áll vissza, és továbbra is megfelelően működik.If you later remove the policy assignment, the version of Windows on the device is not reverted, and continues to function normally.