Android és vállalati Android rendszerű eszközök e-mail-profilokra vonatkozó beállításai - IntuneEmail profile settings for devices running Android and Android Enterprise - Intune

Az Androidot futtató eszközök konfigurálásához használhatja az e-mail-profilbeállításokat.Use the email profile settings to configure your devices running Android.

Intune-rendszergazdaként e-mail-beállításokat hozhat létre és rendelhet hozzá az alábbi Android-eszközökhöz:As an Intune administrator, you can create and assign email settings to the following Android devices:

 • Android Samsung Knox StandardAndroid Samsung Knox Standard
 • Vállalati AndroidAndroid Enterprise

Android (Samsung Knox)Android (Samsung Knox)

 • E-mail-kiszolgáló: Itt adja meg az Exchange-kiszolgáló állomásnevét.Email server: Enter the host name of your Exchange server.

 • Fiók neve: Adja meg az e-mail-fiók megjelenítendő nevét.Account name: Enter the display name for the email account. Ez a név jelenik meg az eszközön a felhasználók számára.This name is shown to users on their devices.

 • Felhasználói név attribútum az AAD-ből: Ez a név az Intune által az Azure Active Directoryből (AAD) lekért attribútum.Username attribute from AAD: This name is the attribute Intune gets from Azure Active Directory (AAD). A profil által használt felhasználónevet az Intune dinamikusan generálja.Intune dynamically generates the username that's used by this profile. A választható lehetőségek:Your options:

  • Egyszerű felhasználónév: A nevet, például user1 vagy user1@contoso.com kéri le.User Principal Name: Gets the name, such as user1 or user1@contoso.com

  • Felhasználónév: Csak a nevet olvassa be, például user1User name: Gets only the name, such as user1

  • SAM-fiók neve: Tartomány szükséges hozzá, például domain\user1.sAM Account Name: Requires the domain, such as domain\user1. A SAM-fiók neve csak androidos eszközökkel használható.sAM account name can only be used with Android devices. A vállalati Android nem támogatott.Android Enterprise isn't supported.

   Ezt is adja meg:Also enter:

   • Felhasználói tartománynév forrása: Válassza az AAD (Azure Active Directory) vagy az Egyéni lehetőséget.User domain name source: Choose AAD (Azure Active Directory) or Custom.

    Ha azt választja, hogy az attribútumokat az AAD-ből kéri le, adja meg ezt is:When choosing to get the attributes from AAD, enter:

    • Felhasználói tartománynév attribútuma az AAD-ból: Választhatja a felhasználóhoz tartozó Teljes tartománynév vagy a NetBIOS-név attribútum lehetőségetUser domain name attribute from AAD: Choose to get the Full domain name or the NetBIOS name attribute of the user

    Ha az Egyéni attribútumot választja, adja meg a következőt:When choosing to use Custom attributes, enter:

    • Használandó egyéni tartománynév: Adja meg az Intune által a tartománynévhez használt értéket, például contoso.com vagy contosoCustom domain name to use: Enter a value that Intune uses for the domain name, such as contoso.com or contoso
 • E-mail-cím attribútuma az AAD-ből: Válassza ki, hogyan jöjjön létre a felhasználói e-mail-cím.Email address attribute from AAD: Choose how the email address for the user is generated. Ha e-mail-címként a teljes egyszerű felhasználónevet szeretné használni, válassza az Egyszerű felhasználónév (user1@contoso.com vagy user1) lehetőséget, vagy az Elsődleges SMTP-cím (user1@contoso.com) lehetőséget, ha az elsődleges SMTP-címet szeretné használni az Exchange-be való bejelentkezéshez.Select User principal name (user1@contoso.com or user1) to use the full principal name as the email address, or Primary SMTP address (user1@contoso.com) to use the primary SMTP address to sign in to Exchange.

 • Hitelesítési módszer: Az e-mail-profil által használandó hitelesítési módszernek válassza a Felhasználónév és jelszó vagy a Tanúsítványok lehetőséget.Authentication method: Select either Username and Password or Certificates as the authentication method used by the email profile.

  • Ha a Tanúsítványok lehetőséget választotta, válassza ki az ügyfél korábban létrehozott SCEP- vagy PKCS-tanúsítványát az Exchange-kapcsolat hitelesítéséhez.If you select Certificate, select a client SCEP or PKCS certificate profile that you previously created to authenticate the Exchange connection.

Biztonsági beállításokSecurity settings

 • SSL: SSL-kommunikáció használata az e-mailek küldésekor és fogadásakor, valamint az Exchange-kiszolgálóval való kommunikációhoz.SSL: Use Secure Sockets Layer (SSL) communication when sending emails, receiving emails, and communicating with the Exchange server.
 • S/MIME: Kimenő e-mailek küldése S/MIME titkosítással.S/MIME: Send outgoing email using S/MIME encryption.
  • Ha a Tanúsítványok lehetőséget választotta, válassza ki az ügyfél korábban létrehozott SCEP- vagy PKCS-tanúsítványát az Exchange-kapcsolat hitelesítéséhez.If you select Certificate, select a client SCEP or PKCS certificate profile that you previously created to authenticate the Exchange connection.

Szinkronizálási beállításokSynchronization settings

 • Szinkronizálandó e-mailek mennyisége: Válassza ki, hogy hány napra visszamenőleg szeretné szinkronizálni az e-maileket, vagy az összes e-mail szinkronizálásához válassza a Korlátlan lehetőséget.Amount of email to synchronize: Choose the number of days of email that you want to synchronize, or select Unlimited to synchronize all available email.
 • Szinkronizálás ütemezése: Válassza ki azt az ütemezést, amely alapján az eszközök szinkronizálni fogják az adatokat az Exchange-kiszolgálóval.Sync schedule: Select the schedule for devices to synchronize data from the Exchange server. Az üzenetek érkezésekor lehetőség kiválasztásával a rendszer azonnal szinkronizálja az adatokat, amint megérkeznek, a Manuális beállítás esetén pedig a felhasználónak kell kezdeményeznie a szinkronizálást.You can also select As Messages arrive, which synchronizes data when it arrives, or Manual, where the user of the device must initiate the synchronization.

Tartalomszinkronizálási beállításokContent sync settings

 • Szinkronizálandó tartalomtípus: Válassza ki az eszközökre szinkronizálni kívánt tartalomtípusokat:Content type to sync: Select the content types that you want to synchronize to devices from:
  • NévjegyekContacts
  • NaptárCalendar
  • FeladatokTasks

Vállalati AndroidAndroid Enterprise

 • Levelezőalkalmazás: Válassza a Gmail vagy a Nine Work lehetőségetEmail app: Select either Gmail or Nine Work
 • E-mail-kiszolgáló: Itt adja meg az Exchange-kiszolgáló állomásnevét.Email server: The host name of your Exchange server.
 • Felhasználónév attribútum az AAD-ből: Ez a név az Active Directory (AD) vagy az Azure AD attribútuma, amely az e-mail-profilhoz tartozó felhasználónév létrehozására szolgál.Username attribute from AAD: This name is the attribute in Active Directory (AD) or Azure AD, that is used to generate the username for this email profile. Válassza az elsődleges SMTP-címet (például user1@contoso.com) vagy az egyszerű felhasználónevet (például user1 vagy user1@contoso.com).Select Primary SMTP Address, such as user1@contoso.com or User Principal Name, such as user1 or user1@contoso.com.
 • E-mail-cím attribútuma az AAD-ből: Válassza ki, hogyan jöjjön létre a felhasználói e-mail-cím az egyes eszközökön.Email address attribute from AAD: How the email address for the user on each device is generated. Az Egyszerű felhasználónév lehetőség kiválasztásával az egyszerű felhasználónevet e-mail-címként vagy felhasználónévként használhatja.Select User Principal Name to use the full principal name as the email address or User name.
 • Hitelesítési módszer: Az e-mail-profil által használandó hitelesítési módszernek válassza a Felhasználónév és jelszó vagy a Tanúsítványok lehetőséget.Authentication method: Select either Username and Password or Certificates as the authentication method used by the email profile.
  • Ha a Tanúsítványok lehetőséget választotta, válassza ki az ügyfél korábban létrehozott SCEP- vagy PKCS-tanúsítványát az Exchange-kapcsolat hitelesítéséhez.If you selected Certificate, select a client SCEP or PKCS certificate profile that you previously created to authenticate the Exchange connection.
 • SSL: SSL-kommunikáció használata az e-mailek küldésekor és fogadásakor, valamint az Exchange-kiszolgálóval való kommunikációhoz.SSL: Use Secure Sockets Layer (SSL) communication when sending emails, receiving emails, and communicating with the Exchange server.
 • Szinkronizálandó e-mailek mennyisége: Válassza ki, hogy hány napra visszamenőleg szeretné szinkronizálni az e-maileket, vagy az összes e-mail szinkronizálásához válassza a Korlátlan lehetőséget.Amount of email to synchronize: Choose the number of days of email that you want to synchronize, or select Unlimited to synchronize all available email.
 • Szinkronizálandó tartalomtípus (csak Nine Work esetén): Válassza ki az eszközökre szinkronizálni kívánt tartalomtípusokat:Content type to sync (Nine Work only): Select the content types that you want to synchronize to devices from:
  • NévjegyekContacts
  • NaptárCalendar
  • FeladatokTasks

További lépésekNext steps

E-mail-beállítások konfigurálása az Intune-banConfigure email settings in Intune