Android és Android for Work rendszerű eszközök e-mail-profilokra vonatkozó beállításai a Microsoft Intune-banEmail profile settings in Microsoft Intune for devices running Android and Android for Work

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Intune-rendszergazdaként e-mail-beállításokat hozhat létre és rendelhet hozzá az alábbi Android-eszközökhöz:As an Intune administrator, you can create and assign email settings to the following Android devices:

Az Android Samsung Knox Standard e-mail-beállításaiAndroid Samsung Knox Standard email settings

 • E-mail-kiszolgáló – Itt adja meg az Exchange-kiszolgáló állomásnevét.Email server - The host name of your Exchange server.
 • Fióknév – Adja meg az e-mail-fiók megjelenítendő nevét (ez a név lesz látható a felhasználók eszközén).Account name - The display name for the email account as it appears to users on their devices.
 • Felhasználónév attribútum az AAD-ből – Ez a név az Active Directory (AD) vagy az Azure AD attribútuma, amely az e-mail-profilhoz tartozó felhasználónév létrehozására szolgál.Username attribute from AAD - This name is the attribute in Active Directory (AD) or Azure AD used to generate the username for this email profile. Válassza az elsődleges SMTP-címet (például user1@contoso.com) vagy az egyszerű felhasználónevet (például user1 vagy user1@contoso.com).Select Primary SMTP Address, such as user1@contoso.com or User Principal Name, such as user1 or user1@contoso.com.
 • E-mail-cím attribútuma az AAD-ből – Válassza ki, hogyan jöjjön létre a felhasználói e-mail-cím az egyes eszközökön.Email address attribute from AAD - How the email address for the user on each device is generated. Ha az elsődleges SMTP-cím használatával kíván bejelentkezni az Exchange-be, válassza az Elsődleges SMTP-cím lehetőséget; ha e-mail-címként a teljes egyszerű felhasználónevet kívánja használni, válassza az Egyszerű felhasználónév lehetőséget.Select Primary SMTP Address to use the primary SMTP address to log in to Exchange or use User Principal Name to use the full principal name as the email address.
 • Hitelesítési módszer – Az e-mail-profil által használandó hitelesítési módszernek válassza a Felhasználónév és jelszó vagy a Tanúsítványok lehetőséget.Authentication method - Select either Username and Password or Certificates as the authentication method used by the email profile.
  • Ha a Tanúsítványok lehetőséget választotta, válassza ki az ügyfél korábban létrehozott SCEP- vagy PKCS-tanúsítványát az Exchange-kapcsolat hitelesítéséhez.If you selected Certificate, select a client SCEP or PKCS certificate profile that you previously created to authenticate the Exchange connection.

Biztonsági beállításokSecurity settings

 • SSL – SSL-kommunikáció használata az e-mailek küldésekor és fogadásakor, valamint az Exchange-kiszolgálóval való kommunikációhoz.SSL - Use Secure Sockets Layer (SSL) communication when sending emails, receiving emails, and communicating with the Exchange server.
 • S/MIME – Kimenő e-mailek küldése S/MIME titkosítással.S/MIME - Send outgoing email using S/MIME encryption.
  • Ha a Tanúsítványok lehetőséget választotta, válassza ki az ügyfél korábban létrehozott SCEP- vagy PKCS-tanúsítványát az Exchange-kapcsolat hitelesítéséhez.If you selected Certificate, select a client SCEP or PKCS certificate profile that you previously created to authenticate the Exchange connection.

Szinkronizálási beállításokSynchronization settings

 • Szinkronizálandó e-mailek mennyisége – Válassza ki, hogy hány napra visszamenőleg szeretné szinkronizálni az e-maileket, vagy az összes e-mail szinkronizálásához válassza a Korlátlan lehetőséget.Amount of email to synchronize - Choose the number of days of email that you want to synchronize, or select Unlimited to synchronize all available email.
 • Szinkronizálás ütemezése – Válassza ki azt az ütemezést, amely alapján az eszközök szinkronizálni fogják az adatokat az Exchange Serverrel.Sync schedule - Select the schedule by which devices synchronize data from the Exchange server. Az üzenetek érkezésekor lehetőség kiválasztásával a rendszer azonnal szinkronizálja az adatokat, amint megérkeznek, a Manuális beállítás esetén pedig a felhasználónak kell kezdeményeznie a szinkronizálást.You can also select As Messages arrive, which synchronizes data when it arrives, or Manual, where the user of the device must initiate the synchronization.

Tartalomszinkronizálási beállításokContent sync settings

 • Szinkronizálandó tartalomtípus – Válassza ki az eszközökre szinkronizálni kívánt tartalomtípusokat:Content type to sync - Select the content types that you want to synchronize to devices from:
  • NévjegyekContacts
  • NaptárCalendar
  • FeladatokTasks

Az Android for Work e-mail-beállításaiAndroid for Work email settings

 • Levelezőalkalmazás – Válassza a Gmail vagy a Nine Work lehetőségetEmail app - Select either Gmail or Nine Work
 • E-mail-kiszolgáló – Itt adja meg az Exchange-kiszolgáló állomásnevét.Email server - The host name of your Exchange server.
 • Felhasználónév attribútum az AAD-ből – Ez a név az Active Directory (AD) vagy az Azure AD attribútuma, amely az e-mail-profilhoz tartozó felhasználónév létrehozására szolgál.Username attribute from AAD - This name is the attribute in Active Directory (AD) or Azure AD, that is used to generate the username for this email profile. Válassza az elsődleges SMTP-címet (például user1@contoso.com) vagy az egyszerű felhasználónevet (például user1 vagy user1@contoso.com).Select Primary SMTP Address, such as user1@contoso.com or User Principal Name, such as user1 or user1@contoso.com.
 • E-mail-cím attribútuma az AAD-ből – Válassza ki, hogyan jöjjön létre a felhasználói e-mail-cím az egyes eszközökön.Email address attribute from AAD - How the email address for the user on each device is generated. Az Egyszerű felhasználónév lehetőség kiválasztásával az egyszerű felhasználónevet e-mail-címként vagy felhasználónévként használhatja.Select User Principal Name to use the full principal name as the email address or User name.
 • Hitelesítési módszer – Az e-mail-profil által használandó hitelesítési módszernek válassza a Felhasználónév és jelszó vagy a Tanúsítványok lehetőséget.Authentication method - Select either Username and Password or Certificates as the authentication method used by the email profile.
  • Ha a Tanúsítványok lehetőséget választotta, válassza ki az ügyfél korábban létrehozott SCEP- vagy PKCS-tanúsítványát az Exchange-kapcsolat hitelesítéséhez.If you selected Certificate, select a client SCEP or PKCS certificate profile that you previously created to authenticate the Exchange connection.
 • SSL – SSL-kommunikáció használata az e-mailek küldésekor és fogadásakor, valamint az Exchange-kiszolgálóval való kommunikációhoz.SSL - Use Secure Sockets Layer (SSL) communication when sending emails, receiving emails, and communicating with the Exchange server.
 • Szinkronizálandó e-mailek mennyisége – Válassza ki, hogy hány napra visszamenőleg szeretné szinkronizálni az e-maileket, vagy az összes e-mail szinkronizálásához válassza a Korlátlan lehetőséget.Amount of email to synchronize - Choose the number of days of email that you want to synchronize, or select Unlimited to synchronize all available email.
 • Szinkronizálandó tartalomtípus (csak Nine Work esetén) – Válassza ki az eszközökre szinkronizálni kívánt tartalomtípusokat:Content type to sync (Nine Work only) - Select the content types that you want to synchronize to devices from:
  • NévjegyekContacts
  • NaptárCalendar
  • FeladatokTasks