Az iOS rendszerű eszközökre vonatkozó e-mail-profilbeállítások a Microsoft Intune-banEmail profile settings in Microsoft Intune for devices running iOS

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A cikk az iOS rendszerű eszközökhöz konfigurálható e-mail-profilbeállításokat mutatja be.This article shows you the email profile settings you can configure for your devices running iOS.

E-mail beállításokEmail settings

 • E-mail-kiszolgáló – Itt adja meg az Exchange-kiszolgáló állomásnevét.Email server - The host name of your Exchange server.
 • Fióknév – Adja meg az e-mail-fiók megjelenítendő nevét (ez a név lesz látható a felhasználók eszközén).Account name - The display name for the email account as it appears to users on their devices.
 • Felhasználónév attribútum az AAD-ből – Ez az Active Directory (AD) vagy az Azure AD egy attribútuma, ennek alapján generálja a rendszer az e-mail-profil felhasználónevét.Username attribute from AAD - This is the attribute in Active Directory (AD) or Azure AD, that is used to generate the username for this email profile. Válassza az Elsődleges SMTP-cím (például user1@contoso.com) lehetőséget, vagy az Egyszerű felhasználónév (például user1 vagy user1@contoso.com) lehetőséget.Select Primary SMTP Address, such as user1@contoso.com or User Principal Name, such as user1 or user1@contoso.com.
 • E-mail-cím attribútuma az AAD-ből – Válassza ki, hogyan jöjjön létre a felhasználói e-mail-cím az egyes eszközökön.Email address attribute from AAD - How the email address for the user on each device is generated. Ha az elsődleges SMTP-címmel kíván bejelentkezni az Exchange-be, válassza az Elsődleges SMTP-cím lehetőséget; ha a teljes egyszerű felhasználónevet kívánja használni e-mail-címként, válassza az Egyszerű felhasználónév lehetőséget.Select Primary SMTP Address to use the primary SMTP address to log into Exchange or use User Principal Name to use the full principal name as the email address.
 • Hitelesítési módszer – Az e-mail-profil által használandó hitelesítési módszernek válassza a Felhasználónév és jelszó vagy a Tanúsítványok lehetőséget.Authentication method - Select either Username and Password or Certificates as the authentication method used by the email profile.
  • Ha a Tanúsítvány lehetőséget választotta, válassza ki az ügyfél korábban létrehozott SCEP- vagy PKCS-tanúsítványát, amelyet az Exchange-kapcsolat hitelesítésére kíván használni.If you selected Certificate, select a client SCEP or PKCS certificate profile that you previously created that is used to authenticate the Exchange connection.
 • SSL – SSL-kommunikáció használata az e-mailek küldésekor és fogadásakor, valamint az Exchange-kiszolgálóval való kommunikációhoz.SSL - Use Secure Sockets Layer (SSL) communication when sending emails, receiving emails, and communicating with the Exchange server.
 • S/MIME – Kimenő e-mailek küldése S/MIME aláírással.S/MIME - Send outgoing email using S/MIME signing.
  • Ha a Tanúsítvány lehetőséget választotta, válassza ki az ügyfél korábban létrehozott SCEP- vagy PKCS-tanúsítványát, amelyet az Exchange-kapcsolat hitelesítésére kíván használni.If you selected Certificate, select a client SCEP or PKCS certificate profile that you previously created that is used to authenticate the Exchange connection.
 • Szinkronizálandó e-mailek mennyisége – Válassza ki, hogy hány napra visszamenőleg szeretné szinkronizálni az e-maileket, vagy az összes e-mail szinkronizálásához válassza a Korlátlan lehetőséget.Amount of email to synchronize - Choose the number of days of email that you want to synchronize, or select Unlimited to synchronize all available email.
 • Üzenetek más e-mail fiókba való áthelyezésének engedélyezése – Lehetővé teszi a felhasználóknak az e-mailek áthelyezését az eszközön konfigurált más fiókokba.Allow messages to be moved to other email accounts - This allows users to move email messages between different accounts they have configured on their device.
 • E-mailek küldésének engedélyezése külső gyártótól származó alkalmazásokból – A felhasználók kiválaszthatják alapértelmezett e-mail-küldési fiókként ezt a profilt, és engedélyezhetik a külső alkalmazások számára az e-maileknek a natív e-mail alkalmazásban történő megnyitását, például fájlok e-mailhez való csatolásához.Allow email to be sent from third-party applications - Allow the user to select this profile as the default account for sending email, and allow third-party applications to open email in the native email app, for example, to attach files to email.
 • Utoljára használt e-mail címek szinkronizálása – Ezzel a funkcióval a felhasználók szinkronizálni tudják az eszközön utoljára használt e-mail címek listáját a kiszolgálóval.Synchronize recently used email addresses - This feature allows users to synchronize the list of email addresses that have been recently used on the device with the server.