A Windows 10 rendszerű eszközökre vonatkozó e-mail-profilbeállítások a Microsoft Intune-banEmail profile settings in Microsoft Intune for devices running Windows 10

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Olvassa el az Intune-t bemutató cikket.Read the introduction to Intune.

A cikk a Windows 10 rendszerű eszközökhöz konfigurálható e-mail-profilbeállításokat mutatja be.This article shows you the email profile settings you can configure for your devices running Windows 10.

 • E-mail-kiszolgáló – Itt adja meg az Exchange-kiszolgáló állomásnevét.Email server - The host name of your Exchange server.
 • Fióknév – Adja meg az e-mail-fiók megjelenítendő nevét (ez a név lesz látható a felhasználók eszközén).Account name - The display name for the email account as it appears to users on their devices.
 • Felhasználónév attribútum az AAD-ből – Ez az Active Directory (AD) vagy az Azure AD egy attribútuma, ennek alapján generálja a rendszer az e-mail-profil felhasználónevét.Username attribute from AAD - This is the attribute in Active Directory (AD) or Azure AD, that is used to generate the username for this email profile. Válassza az Elsődleges SMTP-cím (például **user1@contoso.com**) lehetőséget, vagy az Egyszerű felhasználónév (például user1 vagy **user1@contoso.com**) lehetőséget.Select Primary SMTP Address, such as **user1@contoso.com** or User Principal Name, such as user1 or **user1@contoso.com**.
 • E-mail-cím attribútuma az AAD-ből – Válassza ki, hogyan jöjjön létre a felhasználói e-mail-cím az egyes eszközökön.Email address attribute from AAD - How the email address for the user on each device is generated. Ha az elsődleges SMTP-cím használatával kíván bejelentkezni az Exchange-be, válassza az Elsődleges SMTP-cím lehetőséget; ha e-mail-címként a teljes egyszerű felhasználónevet kívánja használni, válassza az Egyszerű felhasználónév lehetőséget.Select Primary SMTP Address to use the primary SMTP address to log into Exchange or use User Principal Name to use the full principal name as the email address.

Biztonsági beállításokSecurity settings

 • SSL – SSL-kommunikáció használata az e-mailek küldésekor és fogadásakor, valamint az Exchange-kiszolgálóval való kommunikációhoz.SSL - Use Secure Sockets Layer (SSL) communication when sending emails, receiving emails, and communicating with the Exchange server.

Szinkronizálási beállításokSynchronization settings

 • Szinkronizálandó e-mailek mennyisége – Válassza ki, hogy hány napra visszamenőleg szeretné szinkronizálni az e-maileket, vagy az összes e-mail szinkronizálásához válassza a Korlátlan lehetőséget.Amount of email to synchronize - Choose the number of days of email that you want to synchronize, or select Unlimited to synchronize all available email.
 • Szinkronizálás ütemezése – Válassza ki azt az ütemezést, amely alapján az eszközök szinkronizálni fogják az adatokat az Exchange Serverrel.Sync schedule - Select the schedule by which devices synchronize data from the Exchange server. Az üzenetek érkezésekor lehetőség kiválasztásával a rendszer azonnal szinkronizálja az adatokat, amint megérkeznek, a Manuális beállítás esetén pedig a felhasználónak kell kezdeményeznie a szinkronizálást.You can also select As Messages arrive, which synchronizes data as soon as it arrives, or Manual, where the user of the device must initiate the synchronization.

Tartalomszinkronizálási beállításokContent sync settings

 • Szinkronizálandó tartalomtípus – Válassza ki az eszközökre szinkronizálni kívánt tartalomtípusokat:Content type to sync - Select the content types that you want to synchronize to devices from:
  • NévjegyekContacts
  • NaptárCalendar
  • FeladatokTasks