A végfelhasználók felkészítése a Microsoft Intune használatáraHow to educate your end users about Microsoft Intune

Csak az Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune
Ez a témakör az Intune-ra vonatkozik az Azure-portálon és a klasszikus portálon is.This topic applies to Intune in both the Azure portal and the classic portal.

A Microsoft Intune segít a munkatársak mobileszközökkel való ellátásában, miközben gondoskodik a vállalati adatok védelméről.Microsoft Intune helps you enable your workforce with mobile devices while keeping your corporate data protected. A rendszer sikeres bevezetését több lépésben végezheti el, beleértve az Intune kipróbálását az ingyenes próbaverzióval.There are many steps to ensuring a successful deployment, including evaluating Intune through a free trial.

Azonban semmilyen technológia nem garantálja azt, hogy a felhasználók fel is ismerik az eszközfelügyelet fontosságát.None of these technologies will ensure that your users understand the importance of why you're managing their devices. Sőt, számos végfelhasználó gondolhatja úgy, hogy Ön hozzáfér a személyes adataikhoz – különösen ha az Intune bevezetése saját eszközök használatával történik.In fact, many of your end users may feel as though you are infringing on their privacy - especially if you are deploying Intune as a BYOD solution.

Important

A végfelhasználók vállalati eszközfelügyelettel kapcsolatos kétségeinek megismerése és ezek proaktív kezelése a rendszer sikeres bevezetésének kritikus fontosságú része.Understanding and proactively addressing your end users' concerns about why your company needs to manage devices is critical to a successful rollout.

A bevezetés nem csak a technológia beüzemeléséről és az eszközök szétosztásáról szól, hanem a megfelelő tájékoztatásról is, mivel a végfelhasználók csak így értékelhetik igazán az Intune által nyújtott biztonságos hozzáférést.Adoption is not just about getting the technology working and distributed throughout your workforce, but about getting your end user population to embrace the secured access that Intune provides them. A felhasználók idegenkedhetnek a nagyvállalati mobilitástól, ha nem magyarázza el számukra, hogy a rendszer pontosan mire jó, illetve mire képes (vagy nem képes).Users may be intimidated of enterprise mobility because, by and large, we aren't explaining to them what they need to know about what enterprise mobility is for, and what it can (and can't) do.

Amire érdemes figyelni a végfelhasználókkal kapcsolatbanThings to consider about your end users

Milyen szintű tapasztalattal rendelkeznek a végfelhasználók?What level of experience do your end users have? A végfelhasználók a különböző technológiák használata során különböző tapasztalatokra tesznek szert.Your end users may have a range of experience with a variety of technology. Ezek a tapasztalatok lehetnek pozitívak (például olyan emlékezetes fényképek, amelyeket a végfelhasználó készített a gyermekeiről) vagy lehetnek negatívak (például amikor a végfelhasználó beleejti a mobilkészülékét a lefolyóba, és minden olyan adatot elveszít róla, amelyről nincs biztonsági mentés).These experiences could be both positive and negative, from memorable photos they've taken of their children, to that time they dropped their device into the sink and lost any data that wasn't backed up. Az ilyen tapasztalatok határozzák meg azt, hogy a végfelhasználók miként viszonyulnak a technológiához, és mit gondolnak az eszközök személyes és üzleti célú felhasználásáról.These experiences color how they approach technology, and what perceptions they have of personal and business uses of devices.

Mit jelent számomra a mobileszköz-kezelés?What does mobility management mean to me? Elképzelhető, hogy a felhasználók nincsenek teljesen tisztában azzal, hogy Ön milyen hozzáféréssel rendelkezik (vagy nem rendelkezik) a felhasználók eszközeihez és adataihoz.Users may not have a full understanding of what access you do (and do not) have to their devices and their information. A felhasználókat aggaszthatja, hogy az informatikai osztály és a vezetőség esetlegesen nyomon követi minden lépésüket.Users are likely to be concerned about the potential for IT and leadership to keep track of their every move. Ez különösen azokat a kevésbé tapasztalt felhasználókat zavarhatja, akik úgy vélik, hogy az eszközeiken végzett minden tevékenység személyes jellegű.This can be especially worrying for less experienced users, who may believe that all activity on their devices is private. A tapasztaltabb felhasználók konkrét félelmei pedig olyan feltételezésekből származhatnak, amely szerint a Nagy Testvér figyeli őket az eszközeiken, és még az is előfordulhat, hogy a felhasználók terjesztik ezeket a nézeteiket a munkatársak körében.A more experienced user may have specific fears stemming from "big brother" spying on their devices, and may then evangelize their concerns to coworkers.

Milyen kényelmetlenségek érhetik a végfelhasználókat?How could this inconvenience my end users? Az alkalmazások telepítése, az eszközök regisztrálása, valamint a megfelelőség biztosítása időigényes feladat.It takes time to install apps, enroll devices, and maintain compliance. Az Intune kiemelt prioritása a vállalati adatok biztonságának garantálása, de egy PIN-kód használatának indokolatlan megkövetelése feldühítheti a felhasználókat a személyes eszközeik vállalati felügyeletével kapcsolatban.Ensuring your corporate data's security is the top priority of any Intune deployment, but requiring an unreasonable passcode on a personal device will cause your users to resent your management of their devices. Ha kötelező alkalmazásfrissítéseket küld egy üzleti szempontból fontos konferenciahívás közepén, csökkentheti a felhasználók termelékenységét. Ez pedig épp ellenkezője annak, amiért eredetileg ellátta őket mobileszközökkel.Sending required app updates in the middle of business-critical conference calls could cause your users to become less productive, defeating the purpose of enabling them with mobile devices.

TennivalókThings you should do

Ha eloszlatja a felhasználók aggodalmait, a rendszer bevezetése simább lehet.Assuaging these user concerns will make your deployment smoother. Az alábbi listában több olyan módszert talál, amelyekkel elősegítheti az eszközfelügyelet végfelhasználói elfogadását.We have a list of ways to consider to make it easier for your end users to embrace device management.

Note

Amikor csak lehetséges, az átláthatóság központi elemét képezi a rendszer sikeres bevezetésének.Transparency, wherever possible, is fundamental to the success of your deployment.

A bizalomnak és a gondosan megfogalmazott megfelelőségi szabályzatoknak köszönhetően a végfelhasználók tisztában lehetnek azzal, hogy bár Ön képes betekinteni bizonyos személyes adatokba, ez nincsen szándékában, és vállalja a felelősséget a felhasználók személyes adatainak megsértéséért.You're trying to combine trust with well-crafted compliance policies to make sure that end users know that even if you could look at certain types of personal data, that you don't want to, and the liability that you could incur for invading their privacy. Ha a jogi és a HR-részleggel közösen fogalmaz meg egy nyilatkozatot, a különösen nehezen kezelhető alkalmazottak aggodalmait is eloszlathatja.Crafting a statement with your legal and HR departments can help with particularly difficult employees.