Milyen hatással vannak az iOS-alkalmazásokra az alkalmazásvédelmi szabályzatok?What to expect when your iOS app is managed by app protection policies

Ez a témakör az olyan alkalmazásokkal kapcsolatos felhasználói élményt ismerteti, melyekre alkalmazásvédelmi szabályzatok vannak alkalmazva.This topic describes the user experience when using apps with app protection policies applied to. Az alkalmazásvédelmi szabályzatokat csak akkor alkalmazza a rendszer, amikor az alkalmazásokat munkahelyi környezetben használják; például ha a felhasználó munkahelyi fiókkal fér hozzá az alkalmazásokhoz, vagy a cég OneDrive Vállalati verzióbeli helyén tárolt fájlokhoz fér hozzá.App protection policies are applied only when apps are used in the work context; for example, when the user is accessing apps with a work account or accessing files that are stored in a company OneDrive for business location.

Alkalmazások eléréseAccess apps

Ha az eszköz nincs regisztrálva az Intune-ban, a rendszer az alkalmazás első használatakor felkéri a felhasználót, hogy indítsa újra az alkalmazást.If the device is not enrolled in Intune, the user is asked to restart the app when they first use it. Az újraindítás azért szükséges, hogy a rendszer alkalmazni tudja az alkalmazásvédelmi szabályzatokat az alkalmazásra.A restart is required so that app protection polices can be applied to the app.

Az Intune-felügyeletre regisztrált eszközöknél üzenet jelenik meg, amely tájékoztatja a felhasználót, hogy az alkalmazás mostantól felügyelet alatt áll.For devices that are enrolled for management in Intune, the user sees a message that their app is now managed.

A többszörös identitást támogató alkalmazások használataUse apps with multi-identity support

A több identitást támogató alkalmazások esetében az alkalmazás különböző (munkahelyi és személyes) fiókokkal is elérhető, ilyenkor az alkalmazásvédelmi szabályzatokat csak az alkalmazások munkahelyi környezetben való használata esetén alkalmazza a rendszer.Apps that support multi-identity let you use different accounts (work and personal) to access the same apps, while app protection policies are applied only when the apps are used in the work context.

Például a munkahelyi adatok elérésekor a felhasználónak PIN-kódot kell megadnia.For example, the user gets a PIN prompt when accessing work data. Az Outlook alkalmazás esetében a felhasználónak az alkalmazás indításakor kell megadnia a PIN-kódot.For the Outlook app, the user is prompted for a PIN when they launch the app. A OneDrive alkalmazás esetében a felhasználónak a munkahelyi fiók beírásakor kell megadnia a PIN-kódot.For the OneDrive app, the user is prompted for a pin when they type in the work account. A Microsoft Word, a PowerPoint és az Excel esetében a felhasználónak akkor kell megadnia a PIN-kódot, ha a vállalat OneDrive vállalati helyén tárolt dokumentumhoz szeretne hozzáférni.For Microsoft Word, PowerPoint, and Excel, the user is prompted for a pin when they access documents that are stored in the company OneDrive for Business location.

Az alkalmazásvédelmi szabályzatokat a rendszer csak a munkahelyi használat esetén alkalmazza.App protection polices are only applied in the work context. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazás eltérő módon működhet, attól függően, hogy munkahelyi vagy személyes célokra használják.Therefore, the app might behave differently depending on whether the context is work or personal.

Felhasználói fiókok kezelése az eszközönManage user accounts on the device

A többszörös identitású alkalmazások lehetővé teszik, hogy a felhasználók több fiókot is hozzáadjanak.Multi-identity applications allow users to add multiple accounts. Az Intune APP csak egy felügyelt fiókot támogat.Intune APP supports only one managed account. Az Intune APP a felügyelt fiókok számát azonban nem korlátozza.Intune APP does not limit the number of unmanaged accounts.

Ha felügyelt fiók van jelen az alkalmazásban:When there is a managed account in an application:

  • Ha a felhasználó egy második felügyelt fiókot próbál hozzáadni, akkor meg kell adnia, hogy mely felügyelt fiókot szeretné használni.If a user attempts to add a second managed account, the user is asked to select which managed account to use. A másik fiók el lesz távolítva.The other account is removed.
  • Ha a rendszergazda egy második meglévő fiókhoz ad hozzá szabályzatot, a felhasználónak ki kell választania, hogy mely felügyelt fiókot szeretné használni.If the IT admin adds policy to a second existing account, the user is asked to select which managed account to use. A másik fiók el lesz távolítva.The other account is removed.

A következő példák részletesen bemutatják, hogy a rendszer hogyan kezeli a további felhasználói fiókokat.Read the following example scenario to get a deeper understanding of how multiple user accounts are treated.

Az A felhasználó két vállalatnak dolgozik: az X vállalatnak és az Y vállalatnak. Az A felhasználó munkahelyi fiókkal rendelkezik mindként vállalatnál, és mindkettő az Intune-t használja alkalmazásvédelmi szabályzatok telepítéséhez.User A works for two companies—Company X and Company Y. User A has a work account for each company, and both use Intune to deploy app protection policies. Az X vállalat telepít elsőként alkalmazásvédelmi szabályzatokat, megelőzve az Y vállalatot. Az X vállalathoz tartozó fiók kapja meg először az alkalmazásvédelmi szabályzatot.Company X deploys app protection policies before Company Y. The account that's associated with Company X gets the app protection policy first. Ha azt szeretné, hogy az alkalmazásvédelmi szabályzatok az Y vállalathoz tartozó fiókot kezeljék, akkor el kell távolítania az X vállalathoz tartozó fiókot, és hozzá kell adnia az Y vállalathoz tartozó felhasználói fiókot.If you want the user account that's associated with Company Y to be managed by the app protection policies, you must remove the user account that's associated with Company X and add the user account that's associated with Company Y.

Második fiók hozzáadásaAdd a second account

Ha iOS-eszközt használ, és egy második munkahelyi fiókot szeretne felvenni ezen az eszközön, a blokkolásról tájékoztató üzenet jelenhet meg.If you are using an iOS device, when you try to add a second work account on that device, you might see a blocking message. Megjelennek a fiókok, és Ön kiválaszthatja, hogy melyiket kívánja eltávolítani.The accounts are displayed, and then you can choose the account you want to remove.

További lépésekNext steps

Milyen hatással vannak az androidos alkalmazásokra az alkalmazásvédelmi szabályzatok?What to expect when your Android app is managed by app protection policies