Regisztráció a Microsoft Intune ingyenes próbaverziójáraSign up for a Microsoft Intune free trial

Ez a cikk végigvezeti Önt az Azure Portalhoz tartozó önálló Intune-próbaverzióra történő regisztráció lépésein.This article walks you through signing up for a trial of Intune standalone for the Azure portal.

 1. Látogasson el az Intune regisztrációs oldalára, és töltse ki az űrlapot a próbaverzióra való regisztrációhoz.Visit the Intune Sign up page and fill out the form to sign up for a trial subscription.
 2. Ha rendelkezik munkahelyi vagy iskolai fiókkal és azt szeretné használni az Intune próbaverziójához, akkor kövesse ezeket a regisztrációs utasításokat.If you have a work or school account and want to use that for your Intune trial, follow these sign-in instructions instead.
 • Ha az informatikai operatív tevékenység és a felhasználók túlnyomó része nem az Ön földrajzi helyén van, érdemes lehet azt az adott földrajzi helyet kiválasztania a Hol működik a cége? legördülő listában.If most of your IT operations and users are in a different locale than you, you may want to select that locale under Where's your company located?.
 1. A regisztrációs folyamat végén egy üzenet jelenik meg, amely az új fiók adatait tartalmazza.At the end of the sign-up process, you get a message with your new account information.
  Fiókadatok képernyőképeImage of account information
  Ha ekkor a Minden készen áll gombra kattint, megnyílik az Office 365 felügyeleti központja, ahol felhasználókat adhat a tesztkörnyezethez.At this point, if you click You're ready to go, you are taken to the Office 365 Admin Center, where you can add users to your test environment.

  Ha viszont közvetlenül az Intune Azure Portalra szeretne belépni, nyisson meg egy új böngészőablakot, és írja be a https://portal.azure.com címet a böngésző címsorába.However, if you want to go directly into the Intune Azure portal, open a new browser window, and enter https://portal.azure.com in the address bar. Megnyílik az Azure bejelentkezési oldala, ahol a bejelentkezéshez megadhatja a kapott hitelesítő adatokat.You are taken to the Azure sign-in page where you can use the credentials you were given to sign in. Ezt a címet bármikor használhatja, amikor az Intune próbaverziójába szeretne belépni.Use this address whenever you want to sign into your Intune trial.
  Az Azure Portal bejelentkezési oldalának képernyőképeImage of Azure portal sign-in page

Amikor először jelentkezik be az azure-os Intune-ba, akkor előfordulhat, hogy az Intune nem jelenik meg az Azure-irányítópulton.The first time you sign on to the Intune Azure portal, you may not see Intune on your Azure dashboard. Az Intune szolgáltatás felvétele az Azure-irányítópultra:To add the Intune service to your Azure dashboard:

 1. Az irányítópult bal oldalán, az Azure-szolgáltatások listájában kattintson a További szolgáltatások > elemre, és a keresőmezőbe írja be az Intune kifejezést.Choose More services > in the list of Azure services to the left of the dashboard, and enter Intune in the search box.
 2. Válassza a listából az Intune elemet, és a csillagra kattintva vegye fel a szolgáltatáslistára.Choose Intune from the list, and select the star to add the service to the list of services.
  Kép: az Intune kiválasztása a szolgáltatáslistábólImage of selecting Intune from services list
 3. Ezután a szolgáltatáslistában az Intune elemet kiválasztva megnyithatja az Intune-irányítópultot.Then choose Intune in the list of services to open the Intune dashboard.

Amikor próbaverziót regisztrál, e-mailben elküldjük a fiókadatait is a regisztráció során megadott e-mail címre.When you sign up for a trial, you will also receive an email message that contains your account information at the email address that you provided during the sign-up process. Az e-mail megerősíti, hogy a próbaverzió aktív.This email confirms your trial is active.

Átlátható felügyeletKeeping the admin experiences straight

Az Intune Azure Portalhoz három portált használhat:There are three portals you use for the Intune Azure portal:

 • Az Intune-irányítópultját az Azure-on (portal.azure.com), ahol megismerheti mire képes az Intune az Azure Portalon.The Intune dashboard in Azure (portal.azure.com) where you can explore the capabilities of Intune in the Azure portal.
 • Az Office 365 Felügyeleti központot (portal.office.com), ahol a felhasználókat adhatja hozzá és kezelheti, ha nem az Azure Active Directory-t használja ezekre a feladatokra.The Office 365 Admin center (portal.office.com) where you can add and manage users if you are not using Azure Active Directory for that. Továbbá fiókjának számlázási- támogatási- és egyéb aspektusait is kezelheti itt.You can also manage other aspects of your account, including billing and support.
 • Az Intune felügyeleti konzolt (manage.microsoft.com), ahol megismerheti azokat a funkciókat is, amelyek még nem elérhetőek az Azure-on.The Intune admin console (manage.microsoft.com) where you can explore features that have not yet been added to Azure.

Többnyire az alább látható Intune-irányítópulton fog dolgozni.Normally, you’ll do your work in the Intune dashboard, shown below. Ezen az oldalon állíthatja be és kezelheti a csoportjait, szabályzatait, eszközeit és alkalmazásait.This is the site where you set up and manage your groups, policies, devices, and apps.

Az irányítópultról elérheti az Intune felügyeleti konzolt, ha a Klasszikus portál elemre kattint az irányítópult tetején.You can go to the Intune admin console from the dashboard by choosing Classic portal at the top of your dashboard.

Ha vissza szeretne térni az Intune Azure Portalhoz, nyissa meg a https://portal.azure.com webhelyet a böngészőben, és válassza újból az Intune elemet a szolgáltatáslistából.To return to the Intune Azure portal, enter https://portal.azure.com in your browser address bar and then choose Intune again from the services list.

Az Intune-irányítópult képe

Az alábbi képen az Office 365 felügyeleti központ látható, ahol hozzáadhatja és kezelheti a felhasználókat, valamint a fiók olyan egyéb aspektusait, mint a számlázás és a támogatás.You use the Office 365 Admin center, shown below, to add and manage your users and other aspects of your account, including billing and support.

Az Office 365 felügyeleti központját bemutató kép

Ha az Office 365 felügyeleti központból szeretné elérni az Intune irányítópultot, nyissa meg a https://portal.azure.com webhelyet a böngészőben.To go from the Office 365 Admin center to the Intune dashboard, enter https://portal.azure.com in your browser address bar. Válassza a szolgáltatáslistából az Intune elemet.Choose Intune in the services list.

Ha az Intune-ból szeretné elérni az Office 365 felügyeleti központot, nyissa meg a https://portal.office.com webhelyet a böngészőben.To get from Intune back to the Office 365 Admin center, enter https://portal.office.com in your browser address bar. Ha már bejelentkezett az Intune-ba, akkor közvetlenül az Office 365 felügyeleti központba fog jutni.If you are already logged into Intune, you will be taken directly to the Office 365 Admin Center.

További lépésekNext steps

Intune az Azure PortalonIntune in the Azure portal

További tudnivalók az Azure Portálon elérhető Intune-rólLearn more about Intune in the Azure portal

Integráció más termékekkelIntegration with other products

Az Azure Active Directory felhasználói fiókok Intune-nal való használatával kapcsolatos további információk:Learn more about using your Azure Active Directory user accounts with Intune:

További információk Az Intune és a System Center Configuration Manager együttes használatárólLearn more about using Intune with System Center Configuration Manager