Az alkalmazások felvételének első lépéseiGet started with adding apps

Az Intune néhány eltérő módot támogat az alkalmazások céges eszközökön való üzembe helyezéséhez:Intune supports a few different ways for you to deploy apps to your corporate devices:

 • Szoftvertelepítők: az Ön által feltöltött fájl töltődik le a felhasználók eszközeireSoftware installers: where you upload a file that is downloaded to your users' devices
 • Külső hivatkozások: nyilvános alkalmazás-áruházban lévő alkalmazáshoz vagy webalkalmazáshozExternal links: for when you have an app in a public app store or a webapp
 • Felügyelt alkalmazások: olyan iOS-eszközökhöz, amelyeknél további mobilalkalmazás-kezelést szeretne használni az App Store-ban elérhető alkalmazásokhozManaged apps: for iOS devices where you need additional mobile application management applied to apps available in the App Store

Az alkalmazások üzembe helyezésének egyik gyorsabb módszerén fogjuk végigvezetni nyilvános áruházbeli alkalmazás hozzárendelésével.You’re going to go through one of the quicker application deployment methods by assigning a public store app.

Hogyan oszthatok ki egy nyilvános áruházbeli alkalmazást?How do I assign a public store app?

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
 2. A Erőforrások keresése használatával keressen rá az Intune kifejezésre.Using Search resources, search for Intune.
 3. Válassza a Mobilalkalmazások, majd az Alkalmazások elemet.Select Mobile Apps, then select Apps.
 4. Válassza a Hozzáadás elemet, majd az iOS áruházbeli alkalmazás lehetőséget az Alkalmazástípus megadásakor.Select Add, then iOS store app as the App type.
 5. A szövegdobozban keressen rá egy alkalmazásra, amelyet hozzárendel az eszközhöz.In the text box, search for an app to assign to the device. Válassza ki az alkalmazást, majd válassza az OK gombot.Choose the app, then select OK.
 6. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza az Alkalmazásadatok lehetőséget, majd adja meg az összes adatot.In the Add app blade, select App information, then make sure that all of the app information populated. Más, nem kötelező adatokat is megadhat, amelyek segítségére lehetnek az alkalmazás nyilvántartásában, kitöltheti például a Tulajdonos, a Megjegyzések, a Fejlesztő és az vállalat adatvédelmi nyilatkozatára mutató Adatvédelmi nyilatkozat URL-címe mezőt.You can add other optional details to help you organize this app, like Owner, Notes, Developer, and a Privacy URL for your company’s privacy policy.
 7. Először válassza ki az Igen lehetőséget a Megjelenítés kiemelt alkalmazásként a Céges portálon beállításnál, majd válassza az OK gombot.Make sure that you’ve selected Yes for Display this as a featured app in the Company Portal, then select OK.
 8. Az alkalmazás hozzáadásához válassza a Hozzáadás gombot.Select Add to add the app. Ezzel megnyitja az alkalmazás Áttekintés lapját.This will take you to that app’s Overview. Válassza a Hozzárendelések lehetőséget, majd az alkalmazás tesztcsoporthoz rendeléséhez kattintson a Csoportok kiválasztása elemre.Choose Assignments, then click Select groups to assign it to your test group. Tegye az alkalmazást letöltésre Elérhető állapotúvá.Make the app Available for download. Az alkalmazásnak ekkor Kiemelt alkalmazásként kell megjelennie a teszteszközön.The app should then appear as a Featured App on your test device.

További információLearn more