Az eszközök és alkalmazások életciklusának áttekintéseOverview of device and app lifecycles

Habár az egyes szervezetek igényei eltérőek lehetnek, vannak olyan közös lépések, melyeket minden szervezetnek folyamatosan végre kell hajtania a mobileszközök és mobilalkalmazások kezelésének érdekében.Although the needs of individual organizations might differ, there are certain common steps that all organizations need to take on an ongoing basis to manage their mobile devices and mobile apps. Ezek két fő kategóriába sorolhatók, melyeket életciklusoknak nevezünk.These can be grouped into two main categories, which are termed lifecycles. A követendő telepítési életciklus attól függ, hogy milyen helyzet kezelési feltételeit próbálja megteremteni.The deployment lifecycle you follow depends on the scenario you’re trying to enable. Előfordulhat például, hogy csak az eszközéletciklusra vagy csak az alkalmazás-életciklusra van szüksége, illetve az is, hogy mindkettőre.For example, you might need only the device lifecycle or the app lifecycle, or you might need both.

A mobileszköz-kezelési és mobilalkalmazás-kezelési életciklus

Felügyeleti szempontból minden eszköz rendelkezik életciklussal.For management purposes, all devices have a lifecycle. Ez az eszköz regisztrálásakor kezdődik, és annak kivonásáig tart.It starts when you enroll the device and extends through its retirement. Az eszközfelügyeleti életciklus végigvezeti Önt az eszköz regisztrálásán, annak konfigurálásán és védelmén, majd felügyeletének megszüntetésén.The device management lifecycle walks you through how to enroll the device, how to configure and protect it, and then how to remove it from management.

Hasonlóképpen, a használt alkalmazásoknak is megvan a saját alkalmazás-életciklusuk. Ennek lépcsőfokai az alkalmazásnak az Intune-ba való felvételétől az eltávolításáig, vagyis szükségtelenné válásáig tartanak.Similarly, apps you work with have their own app lifecycle that includes steps ranging from adding an app to Intune, all the way through to removing them when they are no longer required.