iOS-eszközök regisztrálása az Intune-banEnroll iOS devices in Intune

Az Intune lehetőséget nyújt az iPadek és iPhone-ok mobileszköz-felügyeletére (MDM), és hozzáférést biztosít a felhasználóknak a vállalati e-mailjeikhez és alkalmazásaikhoz.Intune enables mobile device management (MDM) of iPads and iPhones to give users access to company email and apps.

Intune-rendszergazdaként engedélyezheti az iOS-eszközök regisztrációját.As an Intune admin, you can enable enrollment for iOS devices. Engedélyezheti a felhasználók számára a személyes tulajdonban lévő eszközök regisztrálását, azaz a BYOD-regisztrációt.You can allow users to enroll personally owned devices, known as "bring your own device" (BYOD) enrollment. Emellett vállalati tulajdonban lévő eszközök is regisztrálását is engedélyezheti.You can also enable enrollment of company-owned devices.

Az iOS eszközök beléptetésének előfeltételeiPrerequisites for iOS enrollment

iOS-eszközök engedélyezése előtt végezze el az alábbi lépéseket:Before you can enable iOS devices, complete the following steps:

Az előfeltételek teljesítését követően a felhasználók telepíthetik a Céges portál alkalmazást saját iOS-eszközeik regisztrálásához, vagy a rendszergazda beállíthatja a vállalati tulajdonú iOS-eszközök felügyeletét.After these prerequisites are complete, users can install the Company Portal app to enroll their personal iOS devices, or the admin can set up corporate-owned iOS device management. A rendszergazdák hozzárendelhetnek eszközregisztráció-kezelőket is, akik számos eszközt regisztrálhatnak egyetlen felügyeleti fiókkal.Admins can also assign device enrollment managers who can enroll many devices with a single management account. Az Intune a következő módszereket támogatja a vállalati tulajdonban lévő iOS-eszközök regisztrálásához:Intune supports the following iOS company-owned device enrollment methods:

Készülékregisztrációs programDevice Enrollment Program

A szervezetek az Apple Device Enrollment készülékregisztrációs programján keresztül vásárolhatnak iOS-eszközöket.Organizations can purchase iOS devices through Apple's Device Enrollment Program (DEP). A DEP vezeték nélkül képes telepíteni egy regisztrációs profilt, amely felügyelet alá helyezi az eszközöket.DEP lets you deploy an enrollment profile “over the air” to bring devices into management. További tudnivalók a Készülékregisztrációs programról.Learn more about Device Enrollment Program.

Apple School ManagerApple School Manager

Az Apple School Manager egy eszközvásárlási és -regisztrációs program iskolák részére.Apple School Manager is a device purchase and enrollment program for schools. A DEP-hez hasonlóan lehetőséget nyújt egy profil üzembe helyezésére az eszközök felügyeletben történő regisztrálásához.Like DEP, you can deploy a profile to enroll devices in management. További információ az Apple School Manager programról.Learn more about Apple School Manager.

Apple ConfiguratorApple Configurator

iOS-eszközök regisztrálhatók a Mac számítógépen futó Apple Configuratorral is.You can enroll iOS devices with Apple Configurator running on a Mac computer. Az eszközök előkészítéséhez csatlakoztassa őket USB-kapcsolaton keresztül, és telepítsen regisztrációs profilt.To prepare devices, you USB-connect them and install an enrollment profile. Az Apple Configurator használatával kétféle módon lehet regisztrálni az eszközöket:You can enroll devices with Apple Configurator in two ways:

  • Regisztrálás a Beállítási asszisztenssel – ez a folyamat visszaállítja az eszközt gyári alaphelyzetbe, felkészíti az eszközt a Beállítási asszisztens futtatására, és telepíti a cég szabályzatait az eszköz új felhasználójának.Setup Assistant enrollment - Factory resets the device, prepares it to run Setup Assistant, and installs the company's policies for the device’s new user.
  • Közvetlen regisztrálás – ez a folyamat nem állítja vissza az eszközt gyári alaphelyzetbe, és előre definiált szabályzattal regisztrálja azt.Direct enrollment - Does not factory-reset the device and enrolls the device with a predefined policy. A módszer felhasználói affinitás nélküli eszközökkel használható.This method is for devices with no user affinity.

További információ az Apple Configurator-regisztrációról.Learn more about Apple Configurator enrollment.

A termékről a következő oldalon küldhet visszajelzést Intune Feedback