iOS-eszközök regisztrálása az Intune-banEnroll iOS devices in Intune

Az Intune lehetőséget nyújt az iPadek és iPhone-ok mobileszköz-felügyeletére (MDM), és hozzáférést biztosít a felhasználóknak a vállalati e-mailjeikhez és alkalmazásaikhoz.Intune enables mobile device management (MDM) of iPads and iPhones to give users access to company email and apps.

Intune-rendszergazdaként engedélyezheti az iOS-eszközök regisztrációját.As an Intune admin, you can enable enrollment for iOS devices. Engedélyezheti a felhasználók számára a személyes tulajdonban lévő eszközök regisztrálását, azaz a BYOD-regisztrációt.You can allow users to enroll personally owned devices, known as "bring your own device" (BYOD) enrollment. Emellett vállalati tulajdonban lévő eszközök is regisztrálását is engedélyezheti.You can also enable enrollment of company-owned devices.

Az iOS eszközök beléptetésének előfeltételeiPrerequisites for iOS enrollment

iOS-eszközök engedélyezése előtt végezze el az alábbi lépéseket:Before you can enable iOS devices, complete the following steps:

A felhasználó tulajdonában lévő iOS-eszközök (BYOD)User-owned iOS devices (BYOD)

Azt is engedélyezheti, hogy a felhasználók saját személyes eszközeiket regisztrálják az Intune-felügyelethez. Ezt „saját eszköz használata” vagy BYOD (Bring Your Own Device) néven ismerjük.You can let users enroll their personal devices for Intune management, know as "bring your own device" or BYOD. Az előfeltételek teljesítése és a felhasználói licencek hozzárendelése után a felhasználók letölthetik az iOS-es Céges portál alkalmazást az App Store-ból, és az alkalmazástól kapott utasításokat követve elvégezhetik a regisztrációt.Once you've completed the prerequisites and assigned users licenses, they can download the iOS Company Portal app from the App Store, and follow enrollment instructions in the app.

Vállalati tulajdonban lévő iOS-eszközökCompany-owned iOS devices

A felhasználóknak eszközöket vásárló szervezetek számára az Intune a következő módszereket támogatja a vállalati tulajdonban lévő iOS-eszközök regisztrálásához:For organizations that purchase devices for their users, Intune supports the following iOS company-owned device enrollment methods:

  • Az Apple készülékregisztrációs programja (DEP)Apple's Device Enrollment Program (DEP)
  • Apple School ManagerApple School Manager
  • Regisztrálás az Apple Configurator és a Beállítási asszisztens segítségévelApple Configurator Setup Assistant enrollment
  • Apple Configurator – közvetlen regisztrációApple Configurator direct enrollment

A vállalati tulajdonban lévő iOS-eszközök készülékregisztráció-kezelő fiók használatával is regisztrálhatók.You can also enroll company-owned iOS devices with a device enrollment manager account.

Készülékregisztrációs programDevice Enrollment Program

A szervezetek az Apple Device Enrollment készülékregisztrációs programján keresztül vásárolhatnak iOS-eszközöket.Organizations can purchase iOS devices through Apple's Device Enrollment Program (DEP). A DEP vezeték nélkül képes telepíteni egy regisztrációs profilt, amely felügyelet alá helyezi az eszközöket.DEP lets you deploy an enrollment profile “over the air” to bring devices into management. További tudnivalók a Készülékregisztrációs programról.Learn more about Device Enrollment Program.

Apple School ManagerApple School Manager

Az Apple School Manager egy eszközvásárlási és -regisztrációs program iskolák részére.Apple School Manager is a device purchase and enrollment program for schools. A DEP-hez hasonlóan lehetőséget nyújt egy profil üzembe helyezésére az eszközök felügyeletben történő regisztrálásához.Like DEP, you can deploy a profile to enroll devices in management. További információ az Apple School Manager programról.Learn more about Apple School Manager.

Apple ConfiguratorApple Configurator

iOS-eszközök regisztrálhatók a Mac számítógépen futó Apple Configuratorral is.You can enroll iOS devices with Apple Configurator running on a Mac computer. Az eszközök előkészítéséhez csatlakoztassa őket USB-kapcsolaton keresztül, és telepítsen regisztrációs profilt.To prepare devices, you USB-connect them and install an enrollment profile. Az Apple Configurator használatával kétféle módon lehet regisztrálni az eszközöket:You can enroll devices with Apple Configurator in two ways:

  • Regisztrálás a Beállítási asszisztenssel – ez a folyamat visszaállítja az eszközt gyári alaphelyzetbe, felkészíti az eszközt a Beállítási asszisztens futtatására, és telepíti a cég szabályzatait az eszköz új felhasználójának.Setup Assistant enrollment - Factory resets the device, prepares it to run Setup Assistant, and installs the company's policies for the device’s new user.
  • Közvetlen regisztrálás – ez a folyamat nem állítja vissza az eszközt gyári alaphelyzetbe, és előre definiált szabályzattal regisztrálja azt.Direct enrollment - Does not factory-reset the device and enrolls the device with a predefined policy. A módszer felhasználói affinitás nélküli eszközökkel használható.This method is for devices with no user affinity.

További információ az Apple Configurator-regisztrációról.Learn more about Apple Configurator enrollment.