iOS-eszközök regisztrálása az Intune-banEnroll iOS devices in Intune

Az Intune lehetőséget nyújt az iPadek és iPhone-ok mobileszköz-felügyeletére (MDM), és hozzáférést biztosít a felhasználóknak a vállalati e-mailjeikhez és alkalmazásaikhoz.Intune enables mobile device management (MDM) of iPads and iPhones to give users access to company email and apps.

Intune-rendszergazdaként engedélyezheti az iOS-eszközök regisztrációját.As an Intune admin, you can enable enrollment for iOS devices. Engedélyezheti a felhasználók számára a személyes tulajdonban lévő eszközök regisztrálását, azaz a BYOD-regisztrációt.You can allow users to enroll personally owned devices, known as "bring your own device" (BYOD) enrollment. Emellett vállalati tulajdonban lévő eszközök is regisztrálását is engedélyezheti.You can also enable enrollment of company-owned devices.

Az iOS eszközök beléptetésének előfeltételeiPrerequisites for iOS enrollment

iOS-eszközök engedélyezése előtt végezze el az alábbi lépéseket:Before you can enable iOS devices, complete the following steps:

A felhasználó tulajdonában lévő iOS-eszközök (BYOD)User-owned iOS devices (BYOD)

Azt is engedélyezheti, hogy a felhasználók saját személyes eszközeiket regisztrálják az Intune-felügyelethez. Ezt „saját eszköz használata” vagy BYOD (Bring Your Own Device) néven ismerjük.You can let users enroll their personal devices for Intune management, know as "bring your own device" or BYOD. Az előfeltételek teljesítése és a felhasználói licencek hozzárendelése után a felhasználók letölthetik az Intune Céges portál alkalmazást az App Store-ból, és az alkalmazástól kapott utasításokat követve elvégezhetik a regisztrációt.Once you've completed the prerequisites and assigned users licenses, they can download the Intune Company Portal app from the App Store, and follow enrollment instructions in the app.

Vállalati tulajdonban lévő iOS-eszközökCompany-owned iOS devices

A felhasználóknak eszközöket vásárló szervezetek számára az Intune a következő módszereket támogatja a vállalati tulajdonban lévő iOS-eszközök regisztrálásához:For organizations that purchase devices for their users, Intune supports the following iOS company-owned device enrollment methods:

 • Az Apple készülékregisztrációs programja (DEP)Apple's Device Enrollment Program (DEP)
 • Apple School ManagerApple School Manager
 • Regisztrálás az Apple Configurator és a Beállítási asszisztens segítségévelApple Configurator Setup Assistant enrollment
 • Apple Configurator – közvetlen regisztrációApple Configurator direct enrollment

A vállalati tulajdonban lévő iOS-eszközök készülékregisztráció-kezelő fiók használatával is regisztrálhatók.You can also enroll company-owned iOS devices with a device enrollment manager account.

Készülékregisztrációs programDevice Enrollment Program

A szervezetek az Apple Device Enrollment készülékregisztrációs programján keresztül vásárolhatnak iOS-eszközöket.Organizations can purchase iOS devices through Apple's Device Enrollment Program (DEP). A DEP vezeték nélkül képes telepíteni egy regisztrációs profilt, amely felügyelet alá helyezi az eszközöket.DEP lets you deploy an enrollment profile “over the air” to bring devices into management. További tudnivalók a Készülékregisztrációs programról.Learn more about Device Enrollment Program.

Apple School ManagerApple School Manager

Az Apple School Manager egy eszközvásárlási és -regisztrációs program iskolák részére.Apple School Manager is a device purchase and enrollment program for schools. A DEP-hez hasonlóan lehetőséget nyújt egy profil üzembe helyezésére az eszközök felügyeletben történő regisztrálásához.Like DEP, you can deploy a profile to enroll devices in management. További információ az Apple School Manager programról.Learn more about Apple School Manager.

Apple ConfiguratorApple Configurator

iOS-eszközök regisztrálhatók a Mac számítógépen futó Apple Configuratorral is.You can enroll iOS devices with Apple Configurator running on a Mac computer. Az eszközök előkészítéséhez csatlakoztassa őket USB-kapcsolaton keresztül, és telepítsen regisztrációs profilt.To prepare devices, you USB-connect them and install an enrollment profile. Az Apple Configurator használatával kétféle módon lehet regisztrálni az eszközöket:You can enroll devices with Apple Configurator in two ways:

 • Regisztrálás a Beállítási asszisztenssel – ez a folyamat visszaállítja az eszközt gyári alaphelyzetbe, felkészíti az eszközt a Beállítási asszisztens futtatására, és telepíti a cég szabályzatait az eszköz új felhasználójának.Setup Assistant enrollment - Factory resets the device, prepares it to run Setup Assistant, and installs the company's policies for the device’s new user.
 • Közvetlen regisztrálás – ez a folyamat nem állítja vissza az eszközt gyári alaphelyzetbe, és előre definiált szabályzattal regisztrálja azt.Direct enrollment - Does not factory-reset the device and enrolls the device with a predefined policy. A módszer felhasználói affinitás nélküli eszközökkel használható.This method is for devices with no user affinity.

További információ az Apple Configurator-regisztrációról.Learn more about Apple Configurator enrollment.

A Vállalati portál használata a DEP vagy az Apple Configurator által regisztrált eszközökkelUse the Company Portal on DEP-enrolled or Apple Configurator-enrolled devices

A felhasználói affinitással konfigurált eszközökön telepítheti és futtathatja a Vállalati portál alkalmazást az alkalmazások letöltéséhez és az eszközök kezeléséhez.Devices that are configured with user affinity can install and run the Company Portal app to download apps and manage devices. Miután a felhasználók megkapják az eszközeiket, több további lépést kell végrehajtaniuk a Beállítási asszisztens befejezéséhez és a Vállalati portál alkalmazás telepítéséhez.After users receive their devices, they must complete a number of additional steps to complete the Setup Assistant and install the Company Portal app.

Felhasználói affinitás szükséges az alábbiak támogatásához:User affinity is required to support the following:

 • Mobilalkalmazás-felügyeleti (MAM) alkalmazásokMobile application management (MAM) apps
 • Feltételes hozzáférés az e-mailekhez és a vállalati adatokhozConditional access to email and company data
 • Vállalati portál alkalmazásCompany Portal app

A vállalat által birtokolt iOS-eszközök regisztrálása felhasználói affinitás használatávalHow users enroll corporate-owned iOS devices with user affinity

 1. Amikor a felhasználók bekapcsolják az eszközüket, megjelenik a Beállítási asszisztens befejezését kérő üzenet.When users turn on their device, they are prompted to complete the Setup Assistant. A telepítés során a rendszer kéri a felhasználóktól a hitelesítő adataik megadását.During setup, users are prompted for their credentials. A felhasználóknak az Intune-előfizetésükhöz tartozó hitelesítő adataikat (vagyis az egyedi felhasználónevüket vagy az egyszerű felhasználónevüket) kell megadniuk.They must use the credentials (i.e. the unique personal name or UPN) that are associated with their subscription in Intune.

 2. A telepítés során a rendszer kéri a felhasználóktól az Apple ID azonosítójuk megadását.During setup, users are prompted for an Apple ID. Az Apple ID azonosítót azért kell megadni, hogy az eszköz telepíthesse a Vállalati portál alkalmazást.They must provide an Apple ID to allow the device to install the Company Portal. Az azonosítót a telepítés után, az iOS-beállítások menüben is megadhatják.They can also provide the ID from the iOS settings menu after setup is finished.

 3. A telepítés befejezése után az iOS-eszközön telepíteni kell a Vállalati portál alkalmazását az App Store áruházból.After completing setup, the iOS device must install the Company Portal app from the App Store.

 4. A felhasználó ekkor bejelentkezhet a Vállalati portál alkalmazásba az eszköz beállításakor megadott egyszerű felhasználónév használatával.The user can now sign in to the Company Portal by using the UPN that they used when setting up the device.

 5. A bejelentkezés után a rendszer kéri a felhasználótól az eszköz regisztrálását.After logging in, the user is prompted to enroll their device. Ennek első lépése az eszköz azonosítása.The first step is to identify their device. Az alkalmazás megjeleníti azon iOS-eszközök listáját, amelyek már a vállalat tulajdonában vannak, és amelyek hozzá vannak rendelve a felhasználók Intune-fiókjához.The app presents a list of iOS devices that have already been corporate enrolled and assigned to the user’s Intune account. A felhasználónak ki kell választania a megfelelő eszközt.They should choose the matching device.

  Ha az eszköz még nincs regisztrálva a vállalatnál, a normál regisztrálási művelet folytatásához a felhasználó válassza az új eszköz lehetőséget.If this device is not already corporate enrolled, they should choose new device to continue with the standard enrollment flow.

 6. A következő képernyőn a felhasználónak meg kell erősítenie az új eszköz sorozatszámát.On the next screen, the user must confirm the serial number of the new device. A felhasználó a sorozatszám megerősítése hivatkozásra koppinthat, és ezzel megnyithatja a beállítási alkalmazás a sorozatszám ellenőrzéséhez való használatára vonatkozó útmutatást.The user can tap the link confirm the Serial Number which will launch instructions to use the Settings app to verify the serial number. A felhasználónak ezután meg kell adnia a sorozatszám utolsó négy számjegyét a Vállalati portál alkalmazásban.The user must then enter the last four characters of the serial number into the Company Portal app.

  Ez a lépés azt ellenőrzi, hogy az eszköz az Intune-ban regisztrált vállalati eszköz-e.This step verifies that the device is the corporate device enrolled in Intune. Ha az eszközön található sorozatszám nem egyezik, nem a megfelelő eszköz választotta ki.If the serial number on the device does not match, the wrong device was selected. A felhasználónak ekkor vissza kell lépnie az előző képernyőre, és ki kell választania egy másik eszközt.The user should go back to the previous screen and select a different device.

 7. A sorozatszám ellenőrzése után a Vállalati portál alkalmazás átirányítja a felhasználót a Vállalati portál webhelyre a regisztrálás véglegesítéséhez.After the serial number is verified, the Company Portal app redirects to the Company Portal website to finalize enrollment. Ekkor a webhely felajánlja a lehetőséget, hogy visszatérjen az alkalmazáshoz.Then the website prompts the user to return to the app.

 8. Ezzel befejeződött a regisztráció.Enrollment is now complete. Ezután a felhasználó az összes funkciójával együtt használhatja az eszközt.The user can now use this device with the full set of capabilities.

A felhasználói affinitás nélküli vállalati tulajdonú eszközök áttekintéseAbout corporate-owned managed devices with no user affinity

A felhasználói affinitás nélkül konfigurált eszközök nem támogatják a Vállalati portált, ezért ezekre az eszközökre ne telepítse az alkalmazást.Devices that are configured with no user affinity do not support the Company Portal and should not have the app installed. A Vállalati portál az olyan felhasználók számára készült, akik rendelkeznek vállalati hitelesítő adatokkal, és hozzá kell férniük a személyre szabott vállalati erőforrásokhoz (pl. az e-mailhez).The Company Portal is designed for users who have corporate credentials and require access to personalized corporate resources (e.g. email). A felhasználói affinitás nélkül regisztrált eszközökhöz nem tartozhat dedikált felhasználói bejelentkezés.Devices that are enrolled with no user affinity are not intended to have a dedicated user sign in. A felhasználói affinitás nélkül regisztrált eszközök jellemző példái közé tartoznak a kioszkok, a pénztári eszközök (POS) és a megosztott segédeszközök.Kiosk, point of sale (POS), or shared-utility devices are typical use cases for devices that are enrolled with no user affinity.

Ha szükség van a felhasználói affinitásra, az eszköz regisztrálása előtt adja meg a Felhasználói affinitás beállítást az eszközregisztrációs profilban.If user affinity is required, be sure that the device’s enrollment profile has User Affinity selected before enrolling the device. Ha egy eszközön módosítani kell az affinitási állapotot, ki kell vonnia az eszközt, majd újból regisztrálnia kell.To change the affinity status on a device, you must retire the device and reenroll it.