Androidos üzletági (LOB) alkalmazások hozzáadása a Microsoft Intune-hozHow to add Android line-of-business (LOB) apps to Microsoft Intune

Csak az Azure-beli Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune on Azure
A klasszikus Intune-konzolról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic console? Látogasson el ide.Go to here.

1. lépés – A szoftvertelepítő fájl megadásaStep 1 - Specify the software setup file

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Alkalmazások kezelése lehetőséget.On the Intune blade, choose Manage apps.
 4. A Mobilalkalmazások területen válassza a Kezelés > Alkalmazások elemet.In the Mobile apps workload, choose Manage > Apps.
 5. Az alkalmazások listája fölött válassza a Hozzáadás lehetőséget.Above the list of apps, choose Add.
 6. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza az Üzletági alkalmazás lehetőséget.In the Add App blade, choose Line-of-business app.

2. lépés – az alkalmazáscsomag-fájl konfigurálásaStep 2 - Configure the app package file

 1. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza az Alkalmazáscsomag fájlt.On the Add app blade, choose App package file.
 2. Az Alkalmazáscsomag fájl panelen válassza a tallózás gombot, majd válasszon egy .apk kiterjesztésű androidos telepítési fájlt.On the App package file blade, choose the browse button, and select an Android installation file with the extension .apk.
 3. Ha elkészült, válassza az OK elemet.When you are finished, choose OK.

3. lépés – Az alkalmazás adatainak konfigurálásaStep 3 - Configure app information

 1. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza az Alkalmazáscsomag fájlt.On the Add app blade, choose App package file.
 2. Az Alkalmazás adatai panelen adja meg az alábbi információkat.On the App information blade, configure the following information. A választott alkalmazástól függően előfordulhat, hogy egyes értékek automatikusan ki vannak töltve a panelen:Depending on the app you have chosen, some of the values in this blade might have been automatically filled-in:
  • Név – Itt adhatja meg az alkalmazásnak a vállalati portálon megjelenő nevét.Name - Enter the name of the app as it will be displayed in the company portal. Ügyeljen arra, hogy a megadott alkalmazásnevek egyediek legyenek.Make sure all app names that you use are unique. Ha ugyanazt az alkalmazásnevet kétszer adja meg, csak az egyik alkalmazás fog megjelenni a felhasználók számára a vállalati portálon.If the same app name exists twice, only one of the apps will be displayed to users in the company portal.
  • Leírás – Itt adhatja meg az alkalmazás leírását.Description - Enter a description for the app. amelyet meg szeretne jeleníteni a felhasználók számára a vállalati portálon.This will be displayed to users in the company portal.
  • Kiadó – Adja meg az alkalmazás kiadójának nevét.Publisher - Enter the name of the publisher of the app.
  • Minimális operációsrendszer-verzió – A listából kiválaszthatja az operációs rendszer legrégebbi olyan verzióját, amelyre az alkalmazás telepíthető.Minimum Operating System - From the list, choose the minimum operating system version on which the app can be installed. Ha az alkalmazást régebbi operációs rendszerű eszközhöz rendeli hozzá, nem fog települni.If you assign the app to a device with an earlier operating system, it will not be installed.
  • Kategória – Választhat egyet vagy többet a beépített kategóriák közül, vagy megadhat egyénileg létrehozott kategóriát is.Category - Select one or more of the built-in app categories, or a category you created. Ezzel megkönnyítheti a felhasználók számára az alkalmazás megkeresését a vállalati portálon való böngészés során.This will make it easier for users to find the app when they browse the company portal.
  • Megjelenítés kiemelt alkalmazásként a Céges portálon – Ezzel a beállítással hangsúlyosan jelenítheti meg az alkalmazást a Céges portál főoldalán alkalmazásokat kereső felhasználók számára.Display this as a featured app in the Company Portal - Display the app prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Információs URL-cím – Igény szerint megadhatja az alkalmazással kapcsolatos információkat tartalmazó webhely URL-címét.Information URL - Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. Ez az URL-cím fog megjelenni a felhasználók számára a vállalati portálon.The URL will be displayed to users in the company portal.
  • Adatvédelmi nyilatkozat URL-címe – Igény esetén itt adhatja meg az alkalmazás adatvédelmi nyilatkozatát tartalmazó webhely URL-címét.Privacy URL - Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Ez az URL-cím fog megjelenni a felhasználók számára a vállalati portálon.The URL will be displayed to users in the company portal.
  • Fejlesztő – Igény esetén megadhatja az alkalmazás fejlesztőjének nevét.Developer - Optionally, enter the name of the app developer.
  • Tulajdonos – Igény esetén megadhatja az alkalmazás tulajdonosának nevét (például HR-osztály).Owner - Optionally, enter a name for the owner of this app, for example, HR department.
  • Megjegyzések – Ide írhatja be az alkalmazáshoz társítani kívánt megjegyzéseket.Notes - Enter any notes you would like to associate with this app.
  • Ikon – Itt töltheti fel az alkalmazáshoz hozzárendelni kívánt ikont.Logo - Upload an icon that will be associated with the app. Ez az alkalmazásikon jelenik meg a vállalati portálon böngésző felhasználók számára.This is the icon that will be displayed with the app when users browse the company portal.
 3. Ha elkészült, válassza az OK elemet.When you are finished, choose OK.

4. lépés – befejezésStep 4 - Finish up

 1. Az Alkalmazás hozzáadása panelen ellenőrizze, hogy helyesek-e a megadott információk.On the Add app blade, verify the information you configured is correct.
 2. Az alkalmazást a Hozzáadás elem kiválasztásával töltheti fel az Intune-ba.Choose Add, to upload the app to Intune.

A létrehozott alkalmazás megjelenik az alkalmazáslistában, ahol hozzárendelheti a kívánt csoportokhoz.The app you have created will be displayed in the apps list where you can assign it to the groups you choose. További segítségért lásd: Alkalmazások hozzárendelése csoportokhoz.For help, see How to assign apps to groups.

A termékről a következő oldalon küldhet visszajelzést Intune Feedback