Androidos üzletági alkalmazások hozzáadása a Microsoft Intune-hozAdd an Android line-of-business app to Microsoft Intune

Az üzletági (LOB) alkalmazásokat egy alkalmazástelepítő fájlból adja hozzá az Intune-hoz.A line-of-business (LOB) app is an app that you add to Intune from an app installation file. Az ilyen alkalmazásokat általában házon belül írják.This kind of app is typically written in-house. Az Intune telepíti az üzletági alkalmazást a felhasználó eszközén.Intune installs the LOB app on the user's device.

Megjegyzés

A Felügyelt Google Play áruház üzletági alkalmazásairól A Felügyelt Google Play áruházból származó üzletági alkalmazások használata című cikkben találhat további információt.For more information about LOB apps from the Managed Google Play store, see Working with a line-of-business app from the Managed Google Play store.

1. lépés: A szoftvertelepítő fájl megadásaStep 1: Specify the software setup file

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Select All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza a Mobilalkalmazások lehetőséget.In the Intune pane, select Mobile apps.
 4. A Mobilalkalmazások területen válassza a Kezelés > Alkalmazások elemet.In the Mobile apps workload, select Manage > Apps.
 5. Az alkalmazások listája fölött válassza a Hozzáadás lehetőséget.Above the list of apps, select Add.
 6. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza az Üzletági alkalmazás lehetőséget.In the Add app pane, select Line-of-business app.

2. lépés: Az alkalmazáscsomag-fájl konfigurálásaStep 2: Configure the app package file

 1. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza az Alkalmazáscsomag-fájl lehetőséget.In the Add app pane, select App package file.
 2. Az Alkalmazáscsomag-fájl panelen válassza a tallózás gombot.In the App package file pane, select the browse button. Ez után válasszon ki egy .apk kiterjesztésű Android-telepítőfájlt.Then select an Android installation file with the extension .apk.
 3. Amikor végzett, válassza az OK gombot.When you're finished, select OK.

3. lépés: Az alkalmazás adatainak konfigurálásaStep 3: Configure app information

 1. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza az Alkalmazásadatok lehetőséget.In the Add app pane, select App information.
 2. Az Alkalmazás adatai panelen adja meg az alkalmazásadatokat.In the App information pane, add the details for your app. A választott alkalmazástól függően előfordulhat, hogy egyes értékek automatikusan ki vannak töltve a panelen.Depending on the app that you chose, some of the values in this pane might be automatically filled in.
  • Név: Itt adhatja meg az alkalmazás a Céges portálon megjelenő nevét.Name: Enter the name of the app as it appears in the company portal. Ügyeljen arra, hogy a megadott alkalmazásnevek egyediek legyenek.Make sure all app names that you use are unique. Ha ugyanazt az alkalmazásnevet kétszer adja meg, csak az egyik alkalmazás fog megjelenni a Céges portálon.If the same app name exists twice, only one of the apps appears in the company portal.
  • Leírás: Itt adhatja meg az alkalmazás leírását.Description: Enter the description of the app. A leírás megjelenik a Céges portálon.The description appears in the company portal.
  • Kiadó: Adja meg az alkalmazás kiadójának nevét.Publisher: Enter the name of the publisher of the app.
  • Minimális operációsrendszer-verzió: A listából kiválaszthatja az operációs rendszer legkorábbi olyan verzióját, amelyre az alkalmazás telepíthető.Minimum Operating System: From the list, choose the minimum operating system version on which the app can be installed. Ha az alkalmazást régebbi operációs rendszerrel rendelkező eszközhöz rendelik hozzá, akkor nem lesz telepítve.If you assign the app to a device with an earlier operating system, it will not be installed.
  • Alkalmazásverzió figyelmen kívül hagyása: Állítsa Igen értékre, ha az alkalmazást automatikusan frissíti annak fejlesztője.Ignore app version: Set to Yes if the app developer automatically updates the app.
  • Kategória: Választhat egyet vagy többet a beépített kategóriák közül, vagy megadhat egyénileg létrehozott kategóriát is.Category: Select one or more of the built-in app categories, or select a category that you created. A kategóriákkal megkönnyítheti a felhasználók számára az alkalmazás megkeresését a Céges portálon való böngészés során.Categories make it easier for users to find the app when they browse through the company portal.
  • Megjelenítés kiemelt alkalmazásként a Céges portálon: Ezzel a beállítással hangsúlyosan jelenítheti meg az alkalmazást a Céges portál főoldalán alkalmazásokat kereső felhasználók számára.Display this as a featured app in the Company Portal: Display the app prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Információs URL-cím: Igény szerint megadhatja az alkalmazással kapcsolatos információkat tartalmazó webhely URL-címét.Information URL: Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. Az URL-cím megjelenik a Céges portálon.The URL appears in the company portal.
  • Adatvédelmi nyilatkozat URL-címe: Igény esetén itt adhatja meg az alkalmazás adatvédelmi nyilatkozatát tartalmazó webhely URL-címét.Privacy URL: Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Az URL-cím megjelenik a Céges portálon.The URL appears in the company portal.
  • Fejlesztő: Igény esetén megadhatja az alkalmazás fejlesztőjének nevét.Developer: Optionally, enter the name of the app developer.
  • Tulajdonos: Igény esetén megadhatja az alkalmazás tulajdonosának nevét.Owner: Optionally, enter a name for the owner of this app. Például HR részleg.An example is HR department.
  • Megjegyzések: Ide írhatja be az alkalmazáshoz társítani kívánt megjegyzéseket.Notes: Enter any notes that you want to associate with this app.
  • Ikon: Itt töltheti fel az alkalmazáshoz társított ikont.Logo: Upload an icon that is associated with the app. Ez az ikon jelenik meg az alkalmazásnál a Céges portálon böngésző felhasználók számára.This icon is displayed with the app when users browse through the company portal.
 3. Amikor végzett, válassza az OK gombot.When you're finished, select OK.

4. lépés: BefejezésStep 4: Finish up

 1. Az Alkalmazás hozzáadása panelen ellenőrizze, hogy helyesek-e az alkalmazáshoz megadott információk.In the Add app pane, verify that the details of your app are correct.
 2. Az alkalmazást a Hozzáadás elem kiválasztásával töltheti fel az Intune-ba.Select Add to upload the app to Intune.

A létrehozott alkalmazás ekkor megjelenik az alkalmazások listájában.The app that you created now appears in the list of apps. A listából hozzárendelheti az alkalmazást a választott csoportokhoz.From the list, you can assign the app to groups that you choose. További segítségért lásd: Alkalmazások hozzárendelése csoportokhoz.For help, see How to assign apps to groups.

5. lépés: Üzletági alkalmazás frissítéseStep 5: Update a line-of-business app

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Select All Services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is in the Monitoring + Management section.
 3. Válassza a Mobilalkalmazások > Alkalmazások lehetőséget.Select Mobile Apps > Apps.
 4. Az alkalmazáslistában keresse meg és válassza ki az alkalmazást.Find and select your app in the list of apps.
 5. Az Áttekintés panelen válassza a Tulajdonságok elemet.In the Overview blade, select Properties.
 6. Válassza az Alkalmazáscsomag-fájl elemet.Select App package file.
 7. Válassza a mappa ikont, és keresse meg a frissített alkalmazásfájl elérési útját.Select the folder icon and browse to the location of your updated app file. Válassza az Open (Megnyitás) lehetőséget.Select Open. Az alkalmazás adatai a csomaginformációkat használva frissülnek.The app information is updated with the package information.
 8. Ellenőrizze, hogy az Alkalmazásverzió megfelel-e a frissített alkalmazáscsomagnak.Verify that App version reflects the updated app package.

Megjegyzés

Ahhoz, hogy az Intune szolgáltatás sikeresen üzembe tudja helyezni az új APK-fájlt az eszközön, az APK-csomagban található AndroidManifest.xml fájlban meg kell növelni az android:versionCode sztring értékét.For the Intune service to successfully deploy a new APK file to the device, you must increment the android:versionCode string in the AndroidManifest.xml file in your APK package.

További lépésekNext steps