Üzletági Windows Phone-alkalmazás hozzáadása a Microsoft Intune-hozAdd a Windows Phone line-of-business app to Microsoft Intune

A cikkben található információ alapján Windows Phone rendszerű üzletági (LOB) alkalmazást adhat hozzá a Microsoft Intune-hoz.Use the information in this article to add a Windows Phone line-of-business (LOB) app to Microsoft Intune. Az üzletági (LOB) alkalmazásokat egy alkalmazástelepítő fájlból adja hozzá az Intune-hoz.An LOB app is an app that you add to Intune from an app installation file. Az ilyen alkalmazásokat általában házon belül írják.This kind of app is typically written in-house. Az Intune telepíti az üzletági alkalmazást a felhasználó eszközén.Intune installs the LOB app on the user's device.

1. lépés: A szoftvertelepítő fájl megadásaStep 1: Specify the software setup file

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Select All services > Intune. Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza a Mobilalkalmazások lehetőséget.In the Intune pane, select Mobile apps.
 4. A Mobilalkalmazások területen válassza a Kezelés > Alkalmazások elemet.In the Mobile apps workload, select Manage > Apps.
 5. Az alkalmazások listája fölött válassza a Hozzáadás lehetőséget.Above the list of apps, select Add.
 6. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza az Üzletági alkalmazás lehetőséget.In the Add app pane, select Line-of-business app.

2. lépés: Az alkalmazáscsomag-fájl konfigurálásaStep 2: Configure the app package file

 1. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza az Alkalmazáscsomag-fájl lehetőséget.In the Add app pane, select App package file.
 2. Az Alkalmazáscsomag-fájl panelen válassza a tallózás gombot.In the App package file pane, select the browse button. Ez után jelölje ki a .xap kiterjesztésű Windows Phone-telepítőfájlt.Then select a Windows Phone installation file with the extension .xap.
 3. Amikor végzett, válassza az OK gombot.When you're finished, select OK.

3. lépés: Az alkalmazás adatainak konfigurálásaStep 3: Configure app information

 1. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza az Alkalmazásadatok lehetőséget.In the Add app pane, select App information.
 2. Az Alkalmazás adatai panelen konfigurálja az alkalmazásadatokat.In the App information pane, configure the app information. A választott alkalmazástól függően előfordulhat, hogy egyes értékek automatikusan ki vannak töltve a panelen.Depending on the app that you chose, some of the values in this pane might be automatically filled in.
  • Név: Itt adhatja meg az alkalmazás a Céges portálon megjelenő nevét.Name: Enter the name of the app as it appears in the company portal. Ügyeljen arra, hogy a megadott alkalmazásnevek egyediek legyenek.Make sure all app names that you use are unique. Ha ugyanazt az alkalmazásnevet kétszer adja meg, csak az egyik alkalmazás fog megjelenni a Céges portálon.If the same app name exists twice, only one of the apps appears in the company portal.
  • Leírás: Itt adhatja meg az alkalmazás leírását.Description: Enter a description for the app. A leírás megjelenik a Céges portálon.The description appears in the company portal.
  • Kiadó: Adja meg az alkalmazás kiadójának nevét.Publisher: Enter the name of the publisher of the app.
  • Alkalmazásverzió figyelmen kívül hagyása: Állítsa Igen értékre, ha az alkalmazást automatikusan frissíti annak fejlesztője.Ignore app version: Set to Yes if the app developer automatically updates the app.
  • Kategória: Választhat egyet vagy többet a beépített kategóriák közül, vagy megadhat egyénileg létrehozott kategóriát is.Category: Select one or more of the built-in app categories, or select a category that you created. A kategóriákkal megkönnyítheti a felhasználók számára az alkalmazás megkeresését a Céges portálon való böngészés során.Categories make it easier for users to find the app when they browse through the company portal.
  • Megjelenítés kiemelt alkalmazásként a Céges portálon: Ezzel a beállítással hangsúlyosan jelenítheti meg az alkalmazást a Céges portál főoldalán alkalmazásokat kereső felhasználók számára.Display this as a featured app in the Company Portal: Display the app prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Információs URL-cím: Igény szerint megadhatja az alkalmazással kapcsolatos információkat tartalmazó webhely URL-címét.Information URL: Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. Az URL-cím megjelenik a Céges portálon.The URL appears in the company portal.
  • Adatvédelmi nyilatkozat URL-címe: Igény esetén itt adhatja meg az alkalmazás adatvédelmi nyilatkozatát tartalmazó webhely URL-címét.Privacy URL: Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Az URL-cím megjelenik a Céges portálon.The URL appears in the company portal.
  • Fejlesztő: Igény esetén megadhatja az alkalmazás fejlesztőjének nevét.Developer: Optionally, enter the name of the app developer.
  • Tulajdonos: Igény esetén megadhatja az alkalmazás tulajdonosának nevét.Owner: Optionally, enter a name for the owner of this app. Például HR részleg.An example is HR department.
  • Megjegyzések: Ide írhatja be az alkalmazáshoz társítani kívánt megjegyzéseket.Notes: Enter any notes that you want to associate with this app.
  • Ikon: Itt töltheti fel az alkalmazáshoz társított ikont.Logo: Upload an icon that is associated with the app. Ez az ikon jelenik meg az alkalmazásnál a Céges portálon böngésző felhasználók számára.This icon is displayed with the app when users browse through the company portal.
 3. Amikor végzett, válassza az OK gombot.When you're finished, select OK.

4. lépés: BefejezésStep 4: Finish up

 1. Az Alkalmazás hozzáadása panelen ellenőrizze, hogy helyesen konfigurálta-e az adatokat.In the Add app pane, verify that you configured the information correctly.
 2. Az alkalmazást a Hozzáadás elem kiválasztásával töltheti fel az Intune-ba.Select Add to upload the app to Intune.

További lépésekNext steps