macOS-eszközök regisztrálása az Intune-banEnroll macOS devices in Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Az Intune-nal macOS-eszközöket is lehet felügyelni.Intune enables you to manage macOS devices. Az eszközfelügyelethez a felhasználóknak a Céges portál webhely útmutatása alapján regisztrálniuk kell eszközeiket.To enable device management, your users must enroll their devices by going to the Company Portal website, and following the prompts. Ha bekerültek a felügyelet alá, egyéni beállításokat hozhat létre a macOS-eszközökhöz.Once macOS devices are under management, you can create custom settings for macOS devices. Hamarosan további képességek lesznek elérhetők.More capabilities are coming soon.

ElőfeltételekPrerequisites

macOS-eszközök regisztrációjának indítása előtt végezze el az alábbiakat:Complete the following prerequisites before setting up macOS device enrollment:

macOS-regisztráció beállításaSet up macOS enrollment

Az Intune alapértelmezés szerint lehetővé teszi macOS-eszközök regisztrálását.By default, Intune already allows enrollment of macOS devices.

A macOS-eszközök regisztrálásának letiltásáról a Típus szerinti korlátozás beállítása című témakörben olvashat.To block macOS devices from enrollment, see Set device type restrictions.

A felhasználók tájékoztatása arról, hogy miképpen regisztrálhatják az eszközeiket a vállalati erőforrások eléréséhezTell your users how to enroll their devices to access company resources

Kérje a végfelhasználókat, hogy a Céges portál webhelyen található útmutatás alapján regisztrálják eszközeiket.Tell your end users to go to the Company Portal website and follow the prompts to enroll their devices. Hivatkozást is küldhet nekik az online regisztrációhoz: macOS-eszköz regisztrálása az Intune-banYou can also send them a link to online enrollment steps: Enroll your macOS device in Intune.

Más végfelhasználói feladatokkal kapcsolatos további információkért tanulmányozza a következő cikkeket:For information about other end-user tasks, see these articles: