Regisztráció beállítása macOS-eszközökhöz az Intune-banSet up enrollment for macOS devices in Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Olvassa el az Intune-t bemutató cikket.Read the introduction to Intune.

Az Intune-nal macOS-eszközöket is lehet felügyelni.Intune enables you to manage macOS devices. Az eszközfelügyelethez a felhasználóknak a Céges portál webhely útmutatása alapján regisztrálniuk kell eszközeiket.To enable device management, your users must enroll their devices by going to the Company Portal website, and following the prompts. Ha bekerültek a felügyelet alá, egyéni beállításokat hozhat létre a macOS-eszközökhöz.Once macOS devices are under management, you can create custom settings for macOS devices. Hamarosan további képességek lesznek elérhetők.More capabilities are coming soon.

ElőfeltételekPrerequisites

macOS-eszközök regisztrációjának indítása előtt végezze el az alábbiakat:Complete the following prerequisites before setting up macOS device enrollment:

A felhasználó tulajdonában lévő iOS-eszközök (BYOD)User-owned iOS devices (BYOD)

Azt is engedélyezheti, hogy a felhasználók saját személyes eszközeiket regisztrálják az Intune-felügyelethez. Ezt „saját eszköz használata” vagy BYOD (Bring Your Own Device) néven ismerjük.You can let users enroll their personal devices for Intune management, know as "bring your own device" or BYOD. Az előfeltételek teljesítése és a felhasználói licencek hozzárendelése után a felhasználók letölthetik az macOS-es Céges portál alkalmazást az App Store-ból, és az alkalmazástól kapott utasításokat követve elvégezhetik a regisztrációt.Once you've completed the prerequisites and assigned users licenses, they can download the macOS Company Portal app from the App Store, and follow enrollment instructions in the app.

Vállalati tulajdonban lévő iOS-eszközökCompany-owned iOS devices

A felhasználóknak eszközöket vásárló szervezetek számára az Intune eszközregisztrációs-kezelő fiókkal támogatja a vállalati tulajdonban lévő macOS-eszközök regisztrálását.For organizations that purchase devices for their users, Intune supports enrolling company-owned macOS devices with a device enrollment manager account.

macOS-regisztráció beállításaSet up macOS enrollment

Az Intune alapértelmezés szerint lehetővé teszi macOS-eszközök regisztrálását.By default, Intune already allows enrollment of macOS devices.

A macOS-eszközök regisztrálásának letiltásáról a Típus szerinti korlátozás beállítása című témakörben olvashat.To block macOS devices from enrollment, see Set device type restrictions.

A felhasználók tájékoztatása arról, hogy miképpen regisztrálhatják az eszközeiket a vállalati erőforrások eléréséhezTell your users how to enroll their devices to access company resources

Kérje a végfelhasználókat, hogy a Céges portál webhelyen található útmutatás alapján regisztrálják eszközeiket.Tell your end users to go to the Company Portal website and follow the prompts to enroll their devices. Hivatkozást is küldhet nekik az online regisztrációhoz: macOS-eszköz regisztrálása az Intune-banYou can also send them a link to online enrollment steps: Enroll your macOS device in Intune.

Más végfelhasználói feladatokkal kapcsolatos további információkért tanulmányozza a következő cikkeket:For information about other end-user tasks, see these articles:

Virtuális macOS-gépek regisztrálása teszteléshezEnroll virtual macOS machines for testing

Megjegyzés

A virtuális macOS-gépekhez csak teszteléshez jár támogatás.macOS virtual machines are only supported for testing. A virtuális macOS-gépeket ne használja végfelhasználói termelési eszközökként.You should not use macOS virtual machines as production devices for your end users.

A virtuális macOS-gépeket a Parallels Desktop vagy a VMWare Fusion segítségével regisztrálhatja tesztelésre.You can enroll macOS virtual machines for testing using either Parallels Desktop or VMware Fusion.

A Parallels Desktophoz meg kell adnia a virtuális gépek hardvertípusát és sorozatszámát, hogy az Intune felismerje őket.For Parallels Desktop, you need to set the hardware type and the serial number for the virtual machines so that Intune can recognize them. A Parallels útmutatójával megadhatja a hardvertípust és a sorozatszámot, valamint a teszteléshez szükséges beállításokat.Follow Parallels' instructions for setting hardware type and serial number to set up the necessary settings for testing. Azt javasoljuk, hogy a virtuális gépeket futtató eszközök hardvertípusa egyezzen meg a létrehozandó virtuális gépek hardvertípusával.We recommend that you match the hardware type of the device running the virtual machines to the hardware type of the virtual machines that you're creating. A hardvertípust az Apple menü > A Mac névjegye > Rendszerjelentés > Modellazonosító területen találhatja meg.You can find this hardware type in Apple menu > About this Mac > System Report > Model Identifier.

A VMware Fusion esetében szerkesztenie kell a .vmx-fájlt a virtuális gép hardvermodelljének és sorozatszámának megadásához.For VMware Fusion, you need to edit the .vmx file to set the virtual machine's hardware model and serial number. Azt javasoljuk, hogy a virtuális gépeket futtató eszközök hardvertípusa egyezzen meg a létrehozandó virtuális gépek hardvertípusával.We recommend that you match the hardware type of the device running the virtual machines to the hardware type of the virtual machines that you're creating. A hardvertípust az Apple menü > A Mac névjegye > Rendszerjelentés > Modellazonosító területen találhatja meg.You can find this hardware type in Apple menu > About this Mac > System Report > Model Identifier.

Felhasználó által jóváhagyott regisztrációUser Approved enrollment

A felhasználói jóváhagyott MDM-regisztráció egy olyan macOS-regisztrációs típus, amellyel bizonyos biztonsági szempontból kényes beállításokat kezelhet.User Approved MDM enrollment is a type of macOS enrollment that you can use to manage certain security-sensitive settings. További információt az Apple támogatási dokumentumában találhat.For more information, see Apple's support documentation.

A felhasználó általi jóváhagyáshoz a végfelhasználónak manuális jóváhagyást kell adnia a rendszerbeállítások használatával a macOS Céges portállal való regisztráció után.To be user approved, the end user must, after enrolling using the macOS Company Portal, manually provide approval by using System Preferences. Ehhez útmutatást a macOS 10.13.2 vagy újabb rendszert használó felhasználók a macOS Céges portálon találhatnak.Instructions to do this are provided by the macOS Company Portal for users on macOS 10.13.2 and later.

Annak megállapításához, hogy az eszköz jóvá van-e hagyva a felhasználó által, lépjen az Intune-portálra, majd válassza az Eszközök > Minden eszköz> kívánt eszköz > Hardver lehetőséget.To find out if a device is User Approved, go to the Intune portal and then choose Devices > All devices> choose the device > Hardware. Jelölje be a Felhasználó által jóváhagyott mezőt.Check the User Approved field.