Mobileszköz-felügyeleti szolgáltató megadásaSet the mobile device management authority

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A mobileszköz-felügyeleti (MDM-) szolgáltató beállítása szabja meg, hogy miként kezelheti mobileszközeit.The mobile device management (MDM) authority setting determines how you manage your devices. Ahhoz, hogy a felhasználók felügyeletre tudják regisztrálni eszközeiket, a rendszergazdának be kell állítania egy MDM-szolgáltatót.As an IT admin, you must set an MDM authority before users can enroll devices for management.

A lehetséges konfigurációk a következők:Possible configurations are:

 • Önálló Intune – kizárólag felhőalapú felügyelet használata, amelyet az Azure Portal segítségével konfigurálhat.Intune Standalone - cloud-only management, which you configure by using the Azure portal. Az Intune-ban elérhető összes lehetőség a rendelkezésére áll.Includes the full set of capabilities that Intune offers. MDM-szolgáltató beállítása az Intune-konzolon.Set the MDM authority in the Intune console.

 • Hibrid Intune – az Intune felhőalapú megoldásainak integrációja a System Center Configuration Manager alkalmazásba.Intune Hybrid - integration of the Intune cloud solution with System Center Configuration Manager. Az Intune-t a Configuration Manager konzolja segítségével konfigurálhatja.You configure Intune by using the Configuration Manager console. MDM-szolgáltató beállítása a Configuration Managerben.Set the MDM authority in Configuration Manager.

 • Mobileszköz-felügyelet az Office 365 használatával – Az Office 365 és az Intune felhőalapú megoldásának integrációja.Mobile Device Management for Office 365 - integration of Office 365 with the Intune cloud solution. Az Intune-t az Office 365 Felügyeleti központ segítségével konfigurálhatja.You configure Intune from your Office 365 Admin Center. Az önálló Intune-nal elérhető funkciók egy részét tartalmazza.Includes a subset of the capabilities that are available with Intune Standalone. MDM-szolgáltató beállítása az Office 365 felügyeleti központjában.Set the MDM authority in Office 365 Admin Center.

Fontos

A Configuration Manager 1610-es vagy későbbi verziójában és a Microsoft Intune 1705-ös verziójában anélkül módosíthatja az MDM-szolgáltatót, hogy fel kellene vennie a kapcsolatot a Microsoft ügyfélszolgálatával, valamint anélkül, hogy el kellene végeznie a meglévő felügyelt eszközök regisztrációjának törlését és a regisztráció újbóli elvégzését.In Configuration Manager version 1610 or later and Microsoft Intune version 1705, you change the MDM authority without having to contact Microsoft Support, and without having to unenroll and reenroll your existing managed devices. További információt a Mi a teendő, ha nem a megfelelő MDM-szolgáltatót választotta? című szakaszban talál.For details, see What to do if you choose the wrong MDM authority setting.

Az Intune beállítása MDM-szolgáltatókéntSet MDM authority to Intune

 1. Az Azure Portalon válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.In the Azure portal, choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 2. A Mobileszköz-kezelő szolgáltató beállítás megnyitásához válassza a narancssárga szalagcímet.Select the orange banner to open the Mobile Device Management Authority setting.
 3. A Mobileszköz-kezelő szolgáltató szakaszban válassza ki az alábbiak közül a kívánt MDM-szolgáltatót:Under Mobile Device Management Authority, choose your MDM authority from the following options:

  • Intune MDM-szolgáltatóIntune MDM Authority
  • Configuration Manager MDM-szolgáltató.Configuration Manager MDM Authority
  • NincsenekNone

  Képernyőkép az Intune mobileszköz-kezelő szolgáltató beállítására szolgáló képernyőjéről

  Egy üzenet jelzi, hogy az Intune-t sikeresen beállította mobileszköz-kezelő szolgáltatónak.A message indicates that you have successfully set your MDM authority to Intune.

Eszközök regisztrálásának lehetővé tételeEnable device enrollment

Ha az Intune-t állítja be MDM-szolgáltatóként, a felhasználók regisztrálhatják saját tulajdonú eszközeiket, és az alábbi módokon férhetnek hozzá olyan erőforrásokhoz, mint a levelezés, ha telepítik a Céges portál alkalmazást (iOS és Android), beállítják munkahelyi hitelesítő adataikat (Windows), vagy felkeresik a Céges portál webhelyet (iOS, Android, macOS).With Intune set as your MDM authority, users can enroll personally owned devices and gain access to resources like email in the following ways by installing the Company Portal (iOS and Android), adding work credentials (Windows), or accessing the Company Portal website (iOS, Android, macOS).

Az egyes platformokon a következők a regisztrálás engedélyezésének, illetve leegyszerűsítésének követelményei:Different platforms have the following requirements to enable or simplify enrollment:

Mobileszköz karbantartása az MDM-tanúsítvány lejárta utánMobile device cleanup after MDM certificate expiration

Az MDM-tanúsítvány automatikusan megújul, amikor a mobileszköz kommunikál az Intune szolgáltatással.The MDM certificate is renewed automatically when mobile devices are communicating with the Intune service. Ha egy mobileszköznek törlik a tartalmát, vagy az eszköz egy bizonyos időn át nem kommunikál az Intune szolgáltatással, akkor az MDM-tanúsítvány nem újul meg.If mobile devices are wiped, or they fail to communicate with the Intune service for some period of time, the MDM certificate will not get renewed. Az eszköz az MDM-tanúsítvány lejárta után 180 nappal törlődik az Azure Portalról.The device is removed from the Azure portal 180 days after the MDM certificate expires.