A Microsoft Intune szolgáltatás leírásaMicrosoft Intune service description

Az Intune egy felhőalapú nagyvállalati mobileszköz-felügyeleti (EMM) szolgáltatás, amely segítséget nyújt a munkatársak hatékonyságának fenntartásához a vállalati adatok védelmének megőrzése mellett.Intune is a cloud-based enterprise mobility management (EMM) service that helps enable your workforce to be productive while keeping your corporate data protected. Az Intune-nal a következőkre nyílik lehetősége:With Intune, you can:

 • Felügyelheti a munkatársak által a vállalati adatok elérésére használt mobileszközöket.Manage the mobile devices your workforce uses to access company data.
 • Felügyelheti a munkatársak által használt alkalmazásokat.Manage the mobile apps your workforce uses.
 • Megóvhatja vállalati adatokat, szabályozva azt, ahogyan a munkatársak elérik és megosztják őket.Protect your company information by helping to control the way your workforce accesses and shares it.
 • Gondoskodhat arról, hogy az eszközök és az alkalmazások megfeleljenek a vállalat biztonsági követelményeinek.Ensure devices and apps are compliant with company security requirements.

Az Intune szorosan együttműködik az identitáskezelés és a hozzáférés-vezérlés terén az Azure Active Directoryval (Azure AD), valamint az adatvédelem terén az Azure Information Protectionnel.Intune integrates closely with Azure Active Directory (Azure AD) for identity and access control, and Azure Information Protection for data protection. A felügyeleti lehetőségek bővítése céljából integrálhatja a System Center Configuration Managerrel is.You can also integrate it with System Center Configuration Manager to extend your management capabilities.

Ha szeretne továbbiakat megtudni arról, hogyan kezelheti az eszközöket, alkalmazásokat és védheti a céges adatokat az Intune-nal, olvassa el az Intune dokumentációját.To learn more about how you can manage devices, apps, and protect corporate data with Intune, see the Intune documentation.

30 napos ingyenes próbaverzió30-day free trial

Az Intune használatát egy 30 napos ingyenes próbaverzióval kezdheti meg, amely 100 felhasználói licencet tartalmaz.You can start to use Intune with a 30-day free trial that includes 100 user licenses. Az ingyenes próbaverzió elindításához látogasson el az Intune bejelentkezési oldalára.To start your free trial, go to the Intune Sign up page. Ha munkahelye vállalati szerződéssel vagy egy egyenértékű mennyiségi licencszerződéssel rendelkezik, az ingyenes próbaverzió beállítását bízza Microsoft-képviselőjére.If your organization has an Enterprise Agreement or equivalent volume licensing agreement, contact your Microsoft representative to set up your free trial.

Megjegyzés

Ha munkahelyének van munkahelyi vagy iskolai Microsoft Online Services-fiókja, és előfordulhat, hogy a próbaidőszak leteltével élesben folytatja ennek az Intune-előfizetésnek a használatát, akkor az oldalon válassza a Bejelentkezés lehetőséget, és a hitelesítéshez használja a munkahelye globális rendszergazdai fiókját.If your organization has a Microsoft Online Services work or school account, and you might continue with this Intune subscription in production after the trial period ends, then choose the Sign in option on that page and authenticate by using the Global Administrator account for your organization. Ez a művelet gondoskodik arról, hogy az Intune próbaverzió a meglévő munkahelyi vagy iskolai fiókhoz kapcsolódjon.This action ensures that your Intune trial links to your existing work or school account.

Kedvezményes Intune-bevezetési támogatásIntune Onboarding benefit

A Microsoft az Intune bevezetési értékelemet a jogosult csomagokban foglalt jogosult szolgáltatások esetében kínálja.Microsoft offers the Intune Onboarding benefit for eligible services in eligible plans. Ez lehetővé teszi, hogy távoli segítséget kérjen a Microsoft szakértőitől az Intune-környezet üzembe helyezéséhez.The Onboarding benefit lets you work remotely with Microsoft specialists to get your Intune environment ready for use. A bevezetési értékelemmel kapcsolatos további információkért lásd: A Microsoft Intune bevezetési értékelemének leírása.For more about the Onboarding benefit, see Microsoft Intune Onboarding Benefit Description.

Az Intune szolgáltatásfrissítéseinek hatása a felhasználókraLearn how Intune service updates affect you

Mivel a mobileszköz-kezelési ökoszisztéma az operációs rendszer frissítéseivel és a mobilalkalmazások kiadásával gyakran változik, a Microsoft az Intune-t gyakran frissíti.Because the mobile device management ecosystem changes frequently with operating system updates and mobile app releases, Microsoft updates Intune regularly. Az Intune szolgáltatás változásairól háromféle módon értesülhet:There are three ways you can learn about changes in the Intune service:

 • Újdonságok a Microsoft Intune-ban.What's new in Microsoft Intune. Ezt a témakört a havi szolgáltatásfrissítésekkel frissítjük, de heti frissítések is előfordulhatnak, ha új alkalmazás (például a Céges Portál alkalmazás) jelenik meg.This topic is updated with the monthly service update and weekly when, for example, apps such as the Company Portal app are released.

 • A fontos szolgáltatásfrissítéseket az Office 365 felügyeleti portál üzenetközpontjában is bejelentjük.Important service updates are also announced in the Office 365 management portal Message Center. Az Office 365 felügyeleti társalkalmazás telepítésével mobileszközén is fogadhatja az értesítéseket.If you install the companion Office 365 Admin mobile app, you can receive notifications on your mobile device. További tudnivalók az Office 365 üzenetközpontjában való munkavégzésről.Learn more about how to work with the Office 365 Message Center.

  Néhány hasznos tanács:A few helpful hints:

  • Az Office 365 üzenetközpontjában célzott üzenetek jelennek meg.The messages in the Office 365 Message Center are targeted. Így ha például a cég nem használja az Intune oktatási ajánlatait, akkor nem küldünk üzenetet az Intune oktatási ajánlataival kapcsolatban.This means that if your company doesn’t have an Intune for EDU offer, we won’t message you about Intune for EDU.

  • Az üzenetek lejárati idővel rendelkeznek.Messages expire. Például egy szolgáltatásfrissítésről tájékoztató értesítés, amely az Újdonságok oldalra mutató hivatkozást is tartalmaz, valószínűleg még az előtt lejár, hogy megjelenne az újabb szolgáltatásfrissítési értesítés.For example, the notification that your service has been updated with a link to the What’s New page will likely expire prior to the next service update notification. Ellenkező esetben előfordulhatna, hogy nagy mennyiségű nem releváns üzenetek halmozódnak fel.Otherwise, you’d have a large backlog of posts that may no longer be relevant.

  • Az Office 365 felügyeleti mobilalkalmazással kereshet is az üzenetekben, és továbbíthatja is az üzeneteket, ha például másokkal is meg szeretné osztani azokat a szervezeten belül.The Office 365 admin mobile app allows you to search through all the messages and to forward the notification if you wanted to share it with peers in your organization.

  • A jövőben tervezzük bevezetni azt a lehetőséget, hogy az Üzenetközpont beállításainak szerkesztése lehetőség alatt kijelölhesse az Intune-t, és így csak az Intune-előfizetéshez kapcsolódó üzenetek jelenjenek meg.Under Edit message center preferences, we’ll eventually have a toggle for Intune so you can look at those messages posted to an Intune subscription. Az Office 365 mobileszköz-kezelése más szolgáltatás, tehát nem az Intune-ra vonatkozik.If you see Mobile Device Management for Office 365, that is a different service, not Intune.

 • Két blogban is közzétesszük az EMS-üzeneteket és az Intune-támogatás bevált módszereit:We also use two blogs to share the EMS message and Intune support best practices:

Megjegyzés

Az Office 365 felügyeleti portálon az Intune szolgáltatás állapota is figyelemmel követhető.You can monitor Intune service health in the Office 365 management portal. Válassza a bal oldali panel Szolgáltatás állapota elemét.Choose Service Health in the left pane. A szolgáltatás állapotát ezen kívül az Office 365 felügyeleti mobilalkalmazás használatával is ellenőrizheti.You can also use the Office 365 Admin mobile app to view service health.

A Microsoft Intune szolgáltatással kapcsolatos értesítések típusaiTypes of notices Microsoft provides about the Intune service

Hogy fel tudjon készülni a szolgáltatás változásaira, a szolgáltatásváltozást megelőzően legalább 7–90 nappal értesítjük, annak függvényében, hogy milyen hatású a változtatás.To help you plan for service changes, we notify you at least 7-90 days prior to the service change, depending on the impact of the change. Ezek a változások a következő típusúak lehetnek:These changes might include any of the following types of change:

 • A végfelhasználói élményt érintő változások, amelyekről tanácsos értesíteni a segélyszolgálat munkatársait vagy a végfelhasználókat.Changes to the end-user experience that you may want to share with your helpdesk staff or your end users. Az ilyen típusú változásokról 7-30 nappal korábban teszünk közzé értesítést, és az Újdonságok az Intune-alkalmazás felhasználói felületén című témakörben is dokumentáljuk őket.We provide typically 7 to 30 days notice of those changes and document them on the What’s New in Intune App UI. A helyesírási hibákhoz hasonló kisebb javításokról általában nem teszünk közzé dokumentációt.For something like a spelling error fix, we won’t typically call out in documentation. Azonban a felhasználói felület olyan változása, amely a végfelhasználó regisztrálási folyamatát érinti, elég jelentős ahhoz, hogy erről egyrészt üzenetet küldjünk az ügyfeleknek az Office 365 üzenetközpontjában, másrészt az Újdonságok az Intune-alkalmazás felhasználói felületén témakörre mutató hivatkozást is közzétegyünk. Így a változásokról időben értesülhet ahhoz, hogy felülvizsgálja és módosítsa a végfelhasználói útmutatót, mielőtt a változások éles környezetben is hatályba lépnek.But a change in the end-user enrollment experience is significant enough in the UI that we’ll both post a message to customers in the Office 365 Message center and link to the What’s New in the Intune App UI so you are notified of what’s changing and have time to evaluate and update your end-user guidance before the changes rolling out in production.

 • Az olyan változtatásokat, amelyek az Ön beavatkozását is szükségessé teszik, tervezett változtatásoknak nevezzük. Ezekről általában 30 nappal korábban küldünk értesítést.Changes that require you to take action are called Plan for Change and typically provide about 30 days notice. Az Office 365 üzenetközpontban az ilyen típusú változásoknál a Kategória minden esetben Tervezett változtatás. Ha már rendelkezünk információval arról, hogy pontosan mikor jelenik meg a változtatás éles környezetben, akkor közzétesszük a Beavatkozás határideje információt is, amely vizuális figyelemfelhívást és ikont is tartalmaz.In the Office 365 Message Center the Category specifically says Plan for Change, and if we have an exact date for when the change is in production, we also put in an Act By date and that gives you a visual queue and an explanation mark.

 • Kivonások esetén a legtöbbször 90 nappal a kivonás előtt teszünk közzé értesítést.For most deprecations, we prefer to provide 90 days notice of that deprecation. Ha például megszüntetjük a támogatást az IE valamely verziójához, arra törekszünk, hogy erről 90 nappal korábban értesítsünk Önt.For example, if we’re no longer going to support a specific version of IE, our goal is to provide 90 days notice. A kivonások azonban nem mindig kezelhetők ilyen egyszerűen, ha azt egy más cég jelenti be.However, deprecations do get complicated when it’s another company announcing the deprecation. Egy böngészőt kínáló cég például bejelentette, hogy a böngészőjük legújabb buildje nem támogatja tovább a Silverlightot, ezért értesítettük az ügyfeleket, hogy megszüntetjük az illető böngésző támogatását, az értesítés azonban a változás előtt kevesebb mint 90 nappal történt.For example, a browser company provided notice that they would no longer support Silverlight with their latest build, so we let customers know we were dropping support of that browser, but our notification to customers under the 90-day period.

 • Az Intune szolgáltatás kivonása esetén 12 hónappal korábban értesítjük.In the event of Intune service retirement, you would be notified 12 months in advance.

Végül abban a ritka esetben, ha az Ön esemény utáni beavatkozására van szükség a szolgáltatás helyreállításához, vagy ha olyan nagy horderejű változás történik, amelyet az ügyfélvisszajelzések alapján a működést jelentősen befolyásolónak minősítünk, e-mailben értesítjük a szolgáltatás rendszergazdáit attól függően, hogy hogyan állították be az Office 365 kommunikációs beállításait, és amennyiben meg van adva egy érvényes (lehetőleg munkahelyi) e-mail-cím.Finally, in the rare event there’s any post-incident action needed to get your service back to normal or a large change that we deem potentially disruptive based on customer feedback, we will email the service administrators based on how your Office 365 communication preferences are set and whether you include a valid (and preferably work) email address.

Nyelvi támogatásLanguage support

Az Intune az Azure Portalon fut, amely a következő nyelveket támogatja: angol, cseh, francia, holland, japán, kínai (egyszerűsített), kínai (hagyományos), koreai, lengyel, magyar, német, olasz, orosz, portugál (brazíliai), portugál (portugáliai), spanyol, svéd, török.Intune runs in the Azure portal, which supports these languages: Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, Dutch, English, German, Hungarian, Italian, Japanese, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Russian, Spanish, English, French, Korean, Polish, Swedish, Turkish.

Az Intune felügyeleti konzol és a felhasználói mobilélmények az Azure-portál által támogatott nyelveken kívül a következő nyelveket támogatják: dán, finn, görög, norvég és román.The Intune Admin Console and the user-facing mobile experiences support Danish, Greek, Finnish, Norwegian, and Romanian, in addition to all the languages that the Azure portal supports.