Alkalmazásvédelmi szabályzatok konfigurálása (nem kötelező)Configure app protection policies (optional)

Az alkalmazásvédelmi szabályzatokkal az alábbi műveleteket végezheti el:App protection policies allow you to:

  • Alkalmazások titkosításaEncrypt apps
  • A PIN-kód meghatározása az alkalmazás eléréséhezDefine a PIN when the app is accessed
  • Egyes alkalmazások futtatásának letiltása feltört eszközökön, valamint számos más védelmi intézkedés.Block apps from running on jail-broken or rooted devices, and many other protections.

Ha a felhasználó telefonját ellopják vagy elvész, távolról is törölhetők róla szelektíven a vállalati adatok, miközben a személyes adatok érintetlenül maradnak.If the user's phone is lost or stolen, you can selectively wipe the corporate data remotely while leaving the personal data intact.

Az alkalmazásvédelmi szabályzatok alkalmazásszinten működnek, így nem igényelnek eszközregisztrációt,App protection policies apply security at the app level and do not require device enrollment. egyaránt használhatók az Intune-ba regisztrált és nem regisztrált eszközökkel,You can use them with devices enrolled into Intune or not. sőt, akár külső MDM-szolgáltatónál regisztrált eszközökkel is.Additionally, you can apply them to devices enrolled into a third-party MDM provider.

Alkalmazásvédelmi szabályzatok üzletági alkalmazásokkalApp protection policies with LOB apps

A Microsoft Intune App SDK-val vagy a Microsoft Intune iOS-en és Androidon is elérhető alkalmazásburkoló eszközével az üzletági alkalmazásokat is bevonhatja a mobilalkalmazás-védelmi szabályzatok hatókörébe.You can also extend the mobile app protection policies to your line-of-business (LOB) apps by using the Microsoft Intune App SDK or the Microsoft Intune App Wrapping Tool for both iOS and Android platforms. További információ: iOS-hez készült alkalmazásburkoló eszköz és Androidhoz készült alkalmazásburkoló eszköz.For more information, see App Wrapping Tool for iOS and App Wrapping Tool for Android. Lásd még: Üzletági alkalmazások előkészítése alkalmazásvédelemre.In addition, see Prepare LOB apps for app protection.

Hogyan segítenek a migráció során az alkalmazásvédelmi szabályzatok?How do app protection policies help during migration?

A migráció során az eszközöket el kell távolítani a korábbi MDM-szolgáltatóból, és regisztrálni kell őket az Intune-ba.In a migration, you must remove devices from the old MDM provider and enroll them into Intune. Ezt előre célszerű megszervezni: kérje meg a felhasználókat, hogy lépjenek ki a régi MDM-szolgáltatótól, és rögtön regisztráljanak is az Intune-ba.You should plan for this and encourage your end-users to leave the old MDM provider and immediately enroll into Intune. Előfordulhatnak azonban olyan felhasználók a migráció során, akik késlekednek a regisztrációval, így eszközeiket egyik MDM-szolgáltató sem felügyeli.However, during the migration there may be users who delay completing the enrollment process and whose devices are not managed by either MDM provider.

Ebben az időszakban a szervezet jobban ki van téve az eszközlopás és a vállalati adatvesztés veszélyének, ha a céges adatokhoz való hozzáférés továbbra is engedélyezve van,This period can leave your organization more vulnerable to device theft and corporate data loss if corporate resource access is still allowed. illetve a felhasználói produktivitás csökkenésének, ha a céges adatokhoz való hozzáférés le van tiltva.It may also lead to lower user productivity if corporate resource access is blocked.

Az Intune a migráció során is képes vállalati adatvédelmi intézkedésekre, így a céges adatok az eszközszintű felügyelet hiányában sem maradnak teljesen védtelenek.Intune can offer corporate data protections during the migration so you can still have security coverage for your corporate data when there’s no device-level management.

Amikor pedig a régebbi MDM-szolgáltatóban letiltja a feltételes hozzáférést, a felhasználók az Intune-ba való belépésig is tudnak dolgozni.As you disable conditional access in the old MDM provider, users can still be productive while you on-board them into Intune.

Feladatlista az alkalmazásvédelmi szabályzatokhozTask list for app protection policies

  1. Alkalmazásvédelmi szabályzat létrehozásaCreate an app protection policy
  2. Szabályzat telepítéseDeploy a policy

További lépésekNext steps

Speciális áttelepítési megfontolásokSpecial migration considerations