A kommunikáció tervezésePlan communications

A kommunikációs terv az Intune-migráció kulcseleme.The communication plan is a key element in an Intune migration. A migrálás egyes fázisaiban ugyanazt a kommunikációs tervet követheti.You can follow the same communication plan for each phase of your migration.

E-mail-sablonokEmail templates

A következő e-mail-kommunikációs terv követését javasoljuk.We recommend the following email communication plan. A mellékelt sablonokat saját kommunikációs tervéhez igazíthatja:We've provided templates for you to adapt for your communication plan:

  • 1. e-mail#: Az előnyök, az elvárások és az ütemezés ismertetése.Email #1: Explain the benefits, expectations, and schedule. Használja ki a lehetőséget az Intune által felügyelt eszközökön elérhető új szolgáltatások bemutatására.Take this opportunity to showcase any other new services whose access will be granted on devices managed by Intune.

  • 2. e-mail#: Annak bejelentése, hogy az Intune-on keresztül hozzáférhető szolgáltatások készen állnak.Email #2: Announce that services are now ready for access through Intune. Szólítsa fel a felhasználókat, hogy most regisztráljanak.Tell users to enroll now. Emlékeztesse a felhasználókat a migrálás előnyeire és stratégiai okaira.Remind users of benefits and strategic reasons for migration.

  • 3. e-mail#: Ütemterv megadása a felhasználóknak a hozzáférésüket érintő lépések előtt.Email #3: Give users a timeline before their access is affected. Emlékeztesse ismét a felhasználókat a migrálás előnyeire és stratégiai okaira.Again, remind users of benefits and strategic reasons for migration. Az e-maileket a fázisok szerint eltoltan kell időzíteni.Email timing should have a sliding window to match your phases. Például júniusban küldje el az #1. e-mailt az 1. fázis felhasználóinak, a #2. e-mailt a 2. fázis felhasználóinak és a #3. e-mailt a 3. fázis felhasználóinak.For example, in June send email #1 to phase 1 users, email #2 to phase 2 users, and email #3 to phase 3 users.

Adott időszak elteltével megkezdheti a megfelelőség kényszerítését a feltételes hozzáférési házirendek betartatásával, és feltételként használhatja azokat a vállalati adatok eléréséhez A végfelhasználói bevezetés ösztönzése feltételes hozzáféréssel részben leírtak szerint.After a certain period, you can begin enforcing compliance through conditional access policies and use it as criteria to access corporate data, as explained in Drive end-user adoption with conditional access.

További kommunikációs sablonokAdditional communication templates

Az Intune további sablonokat nyújt, amelyeket az eszközök regisztrálásának ösztönzésére használhat a felhasználók körében:Intune has additional templates you can use to promote device enrollment with your users:

További lépésekNext steps

A végfelhasználói bevezetés ösztönzése feltételes hozzáféréssel.Drive end-user adoption with conditional access.