Speciális migrációs megfontolásokSpecial migration considerations

A meglévő MDM-szolgáltatói környezettől függően speciális migrációs megfontolások alkalmazandók.There are special migration considerations that may apply depending on your existing MDM provider environment.

A gyári beállítások visszaállítása az Apple Készülékregisztrációs programjához (DEP)Factory reset for Apple’s Device Enrollment Program (DEP)

Az Apple Készülékregisztrációs programja (DEP) által elvégzett beállításokat a végfelhasználó nem távolíthatja el az eszközről.The Apple Device Enrollment Program (DEP) sets device configurations that cannot be removed by the end user. A DEP speciális felügyeleti funkcióinak megőrzéséhez az eszközt a gyári beállítások visszaállításával újszerű állapotba kell visszaállítani az Intune-beli regisztráláshoz.To retain the advanced management features of DEP, the device must be returned to the out-of-box (new) state by a factory reset to enroll it into Intune.

A DEP használatának folytatásához az eszközök Intune-beli felügyeletére lásd: iOS-eszközök regisztrálása a Készülékregisztrációs program segítségével.To continue using DEP to manage the devices in Intune, set up iOS device enrollment with Device Enrollment Program.

További lépésekNext steps

2. fázis: áttelepítési kampányPhase 2: Migration campaign