A szokásos migrációs ciklusTypical migration cycle

Szokásos próbaként a szervezet informatikai részlegénél a felhasználók egy kis csoportjával kezdeni az Intune-migrálást.It’s common for an organization to start their Intune migration with a small pilot by targeting a subset of their users in the IT department. Emellett a szervezetnél a migrálás időkeretének meghatározásakor figyelembe kell venni olyan tényezőket, mint a csoport változásra való hajlandósága, felhasználóinak száma, bonyolultsága, követelményei, helye és az üzleti kockázat.Additionally, your organization may need to discuss such factors as the group’s willingness for change, number of users, complexity, requirements, location, and business risk to assist in determining the migration time-frame.

Az itt található példa a célcsoportok ütemezésének módját szemlélteti:Here’s an example of how your target groups could be scheduled:

A migrálás megcélzott csoportjaiMigration targeted groups 1. időszakTime period 1 2. időszakTime period 2 3. időszakTime period 3 4. időszakTime period 4 ......
Korlátozott próbaüzemi IT-részleg (50 felhasználó)Limited Pilot IT org (50 users) Terv bejelentéseAnnounce Plan Utasítás a regisztrálásraInstruct to enroll Határidő megadásaGive deadline Feltételes hozzáférés kényszerítéseEnforce conditional access
Bővített próbaüzemi IT-részleg (200 felhasználó)Expanded Pilot IT org (200 users) Terv bejelentéseAnnounce Plan Utasítás a regisztrálásraInstruct to enroll Határidő megadásaGive deadline Feltételes hozzáférés kényszerítéseEnforce conditional access
1. migrációs fázis – hozzáértő felhasználókkal (2000)Migration phase 1 Tech-savvy users (2000) Terv bejelentéseAnnounce Plan Utasítás a regisztrálásraInstruct to enroll Határidő megadásaGive deadline
2. migrációs fázis – kelet-USAMigration phase 2 Eastern US Terv bejelentéseAnnounce Plan Utasítás a regisztrálásraInstruct to enroll
Összes régióAll Regions Terv bejelentéseAnnounce Plan

Ügyfélmigrációs esettanulmányCustomer migration case study

Adatum CorporationAdatum Corporation

Nézze meg, hogyan hajtotta végre az Adatum Corporation a migrációs folyamatot egy külső MDM-szolgáltatótól az Intune-ba.Check out how Adatum Corporation went through the process of migration from a third-party MDM provider to Intune.

Áttelepítés figyeléseMonitoring migration

Az Intune számos módot biztosít a migrálás figyelésére:Intune provides several ways that you can monitor your migration:

  • Intune-beli felhasználóicsoport-nézetekIntune user group views

  • Beépített jelentésekSet of built-in reports

  • Konzolon belüli riasztásokIn-console alerts

Kövesse nyomon, hogy hány felhasználó regisztrálta eszközeit az egyes fázisok után:Track how many users have enrolled devices after each phase so that you can:

  • Értékelje a kommunikációs terv hatékonyságát.Evaluate the effectiveness of your communication plan.

  • Becsülje fel a feltételes hozzáférés kényszerítésének hatását.Estimate the impact of enforcing conditional access.

Áttelepítés utánPost-migration

Az Intune-ba való migrálás után vonja ki az előző MDM-szolgáltatót és mondja le a szolgáltatást.Retire the previous MDM provider and unsubscribe from the service after migrating to Intune. Ezenfelül az MDM-szolgáltató utasításait követve távolítsa el az infrastruktúrával kapcsolatos felesleges követelményeket.Additionally, remove any unneeded infrastructure requirements by following the MDM provider’s instructions.