1. fázis: a Microsoft Intune előkészítése a mobileszköz-felügyeletre (MDM)Phase 1: Prepare Microsoft Intune for mobile device management (MDM)

Mielőtt részletesen rátérnénk az Intune beállítására, tekintsük át a szervezet mobileszköz-felügyeleti követelményeit.Before diving into the details of setting up Intune, let’s review the mobile device management requirements of your organization. Érdemes lehet a jelenlegi MDM-szolgáltatóban jelentéseket készíteni az aktív felhasználókról, ezáltal azonosítani a kritikus felhasználói csoportokat,It might be helpful to run reports of active users in your current MDM provider to identify the critical user groups. majd elkezdeni megválaszolni Az MDM-követelmények felmérése című szakaszban szereplő kérdéseket.Then you can begin addressing the questions in the Assess MDM requirements section.

Az MDM-követelmények felméréseAssess MDM requirements

Milyen típusú eszközök felügyeletére van szükség?What kinds of devices do you need to manage?

 • Mely platformokat kell támogatni?Which platforms do you need to support?

 • A támogatandó eszközök vállalati vagy személyes tulajdonban vannak?Are the devices you need to support corporate-owned or personal devices?

 • Milyen a hálózati kapcsolat?What kind of connectivity do you use? Wi-Fi, mobil, VPN?Wi-Fi, cellular, VPN?

Mire van szükségük a felügyelt eszközök felhasználóinak?What do your users need to do on managed devices?

 • Kell-e alkalmazásokat telepíteni a végfelhasználók számára?Do you need to provision apps to your end-users?

 • Használnak-e egyéni üzletági alkalmazásokat?Do you use custom line-of-business apps? Vagy csak a nyilvános áruházakban elérhetőket?Or do you only need public store apps?

 • Szükség van-e email-fiókok beállítására?Do you need to provision email accounts?

Milyen típusú felhasználói vannak?What kinds of users?

 • Hány felhasználó használ majd egy eszközt?How many users will use a single device?

 • Milyen használati feltételekre van szükség?What terms of use do you need?

  • Ebben a kérdésben mindenképp időben kérje a jogi osztály segítségét.Make sure to involve your legal department early in this.
  • Milyen honosításra van szükség?What localization is required?
 • Jártasak-e a felhasználók a technológia és általában a számítástechnika terén?Are the users familiar with technology and IT in general?

Milyen eszközbiztonsági szabályzat van érvényben?What is your device security policy?

 • Szükséges-e eszközszintű titkosítás?Do you need device-level encryption?

 • Mi az eszközök aktuális jelszavainak/PIN-kódjainak hossza?What are your current device passcode/pin code lengths?

 • Szükség van-e eszközfunkciók letiltására vagy bizonyos fajta eszközműködés korlátozására?Do you need to disable device features, or restrict certain device behaviors? Az eszközkonfigurációs profilokkal számos platformspecifikus beállítást szabályozhat:You can control a variety of platform-specific settings with device configuration profiles, for example:

  • Kamera letiltásaDisable camera
  • Egyalkalmazásos módLock to single-app mode
 • Milyen hitelesítés támogatása szükséges?What kinds of authentication must you support? Ha tanúsítványalapú hitelesítésre van szükség, milyen fajta tanúsítványokat kell létrehozni?If you need certificate-based authentication, what kinds of certificates must be provisioned?

  • Az Intune-nal erőforrás-hozzáférési szabályzatokban használható tanúsítványokat hozhat létre a regisztrált eszközökhöz.Intune can provision certificates with resource access profiles for enrolled devices.
  • Milyen típusú nyilvános kulcsú infrastruktúra (PKI) támogatása szükséges?What kind of Public Key Infrastructure (PKI) infra do you need to support?
 • Van-e szükség virtuális magánhálózat (VPN) támogatására eszköz- vagy alkalmazásszinten?Do you need to support Virtual Private Network (VPN) at the device or app level?

  • Az Intune-nal külső VPN-szolgáltatókhoz is lehet VPN-konfigurációkat létrehozni.Intune can provision VPN configurations for third-party VPN providers.

 • Lehet-e átmeneti kivételeket tenni bizonyos követelmények alól az üzemszünet elkerülése érdekében?Can temporary exceptions be made for certain requirements to avoid downtime? Vagy a hozzáférést kapó eszközöknek mindig meg kell felelniük az összes biztonsági követelménynek?Or must devices with access always comply with all security requirements?

További lépésekNext steps

Ha kíváncsi, hogyan mérték fel egyes cégek saját mobileszköz-felügyeleti követelményeiket, tekintse meg ezeket a különféle iparágakból származó esettanulmányokat.Read these case studies from different industry sectors to see how organizations assessed their requirements for mobile device management.

Az Intune alapszintű beállításainak áttekintése.Review the basic Intune setup.