Mit jelent a Mobile Threat Defense integrációja az Intune-nal?What is Mobile Threat Defense integration with Intune?

Az Intune Mobile Threat Defense-összekötők segítségével saját megfelelőségi szabályzataihoz és feltételes hozzáférési szabályaihoz olyan információkat használhat fel, amelyek egy Ön által kiválasztott, mobilfenyegetések elleni védelmet biztosító szállítótól származnak.Intune Mobile Threat Defense connectors allow you to leverage your chosen Mobile Threat Defense vendor as a source of information for your compliance policies and conditional access rules. Ez lehetővé teszi, hogy a rendszergazda magán a veszélyeknek kitett mobileszközön egy újabb védelmi réteggel védje a vállalati erőforrásokat, például az Exchange-et vagy a SharePointot.This allows IT administrators to add a layer of protection to their corporate resources such as Exchange and Sharepoint, specifically from compromised mobile devices.

Milyen problémára nyújt ez megoldást?What problem does this solve?

A vállalatoknak meg kell védeniük érzékeny adataikat a folyamatosan keletkező különböző veszélyforrásoktól, így a fizikai, az alkalmazás- és a hálózati alapú fenyegetésektől, valamint az operációs rendszer biztonsági réseitől.Companies need to protect sensitive data from emerging threats including physical, app-based, and network-based threats, as well as operating system vulnerabilities.

A vállalatok hagyományosan a számítógépeiket védik a rosszindulatú támadásoktól, miközben a mobileszközök figyelés és védelem nélkül maradnak.Historically, companies have been proactive when protecting PCs from attack, while mobile devices go unmonitored and unprotected. Noha a mobilplatformok operációs rendszerei rendelkeznek olyan beépített védelmi technikákkal, mint az alkalmazások elkülönítése és az ellenőrzött alkalmazásáruházak, e platformok továbbra is sebezhetők az egyre kifinomultabb támadásokkal szemben.Mobile platforms have built-in protection such as app isolation and vetted consumer app stores, but these platforms remain vulnerable to sophisticated attacks. Ma már egyre több alkalmazott használ mobileszközöket munkatevékenységekre, így bizalmas adatokhoz is hozzá kell férniük.Today, more employees use devices for work and need access to sensitive information. Az eszközöknek védelemre van szükségük az egyre kifinomultabb támadásokkal szemben.Devices must be protected from increasingly sophisticated attacks.

Az Intune Mobile Threat Defense-összekötők működéseHow do the Intune Mobile Threat Defense connectors work?

Az összekötő úgy védi a vállalati erőforrásokat, hogy egy kommunikációs csatornát hoz létre az Intune és egy Ön által választott, mobilfenyegetések elleni védelmet nyújtó szállító között.The connector protects company resources by creating a channel of communication between Intune and your chosen Mobile Threat Defense vendor. Az Intune Mobile Threat Defense-partnerek olyan intuitív, egyszerűen üzembe helyezhető alkalmazásokat kínálnak a mobileszközökhöz, amelyek folyamatosan vizsgálják és elemzik a fenyegetéseket, majd az információt jelentés vagy végrehajtás céljából megosztják az Intune-nal.Intune Mobile Threat Defense partners offer intuitive, easy to deploy applications for mobile devices, which actively scan and analyze threat information to share with Intune, for either reporting or enforcement purposes.

Ha például egy ilyen Mobile Threat Defense-alkalmazás azt jelzi a szállítónak, hogy a hálózat valamely telefonja egy közbeékelődéses támadásnak kitett hálózathoz csatlakozott, akkor ezt az információt megosztja, és megtörténik a kockázat besorolása is (alacsony, közepes vagy magas). Ez összevethető az Ön által az Intune-ban engedélyezett kockázati szintekkel, és eldönthető, hogy a hozzáférés bizonyos erőforrásokhoz fel legyen-e függesztve, amíg az eszköz a veszélynek kitett hálózathoz csatlakoztatva van.For example, if a connected Mobile Threat Defense app reports to the Mobile Threat Defense vendor that a phone on your network is currently connected to a network, which is vulnerable to Man in the Middle attacks, this information is shared with and categorized to an appropriate risk level (low/medium/high) – which can then be compared with your configured risk level allowances in Intune to determine if access to certain resources of your choice should be revoked while the device is compromised.

Milyen adatokat gyűjt az Intune a Mobile Threat Defense szolgáltatás számára?What data does Intune collect for Mobile Threat Defense?

Ha engedélyezte ezt a funkciót, az Intune mind a személyes, mind a vállalati tulajdonban lévő eszközökről alkalmazásleltár-adatokat gyűjt, amelyeket elérhetővé tesz a Mobile Threat Defense szolgáltatói, például a Lookout for Work számára.If enabled, Intune collects app inventory information from both personal and corporate-owned devices and makes it available for Mobile Threat Defense (MTD) providers to fetch, such as Lookout for Work. Az alkalmazásleltárt iOS operációs rendszerrel rendelkező felhasználóktól gyűjtheti be.You can collect an app inventory from the users of iOS devices.

Ez a szolgáltatás nem kötelező, a leltáradatokat pedig nem osztjuk meg alapértelmezés szerint.This service is opt-in; no app inventory information is shared by default. Az alkalmazásleltár-adatok megosztása előtt egy Intune-rendszergazdának engedélyeznie kell a szolgáltatásbeállításokban az iOS-eszközök alkalmazásszinkronizációját.An Intune administrator must enable App Sync for iOS devices in the service settings before any app inventory information is shared.

AlkalmazásleltárApp inventory
Ha engedélyezi az iOS-eszközök alkalmazásszinkronizáicóját, az Intune mind a személyes, mind a vállalati tulajdonban lévő, iOS rendszerű eszközöktől alkalmazásleltár-adatokat küld az Ön MTD-szolgáltatójának.If you enable App Sync for iOS devices, inventories from both corporate and personally owned iOS devices are sent to your MTD service provider. Az alkalmazásleltár adatai az alábbiakat tartalmazzák:Data in the app inventory includes:

  • AlkalmazásazonosítóApp ID
  • AlkalmazásverzióApp Version
  • Alkalmazás rövid verziójaApp Short Version
  • AlkalmazásnévApp Name
  • Alkalmazás csomagjának méreteApp Bundle Size
  • Alkalmazás dinamikus méreteApp Dynamic Size
  • Az alkalmazás ellenőrzött állapotaWhether the app is validated or not
  • Az alkalmazás felügyelt állapotaWhether the app is managed or not

MintaforgatókönyvekSample scenarios

Ha a Mobile Threat Defense rendszer fertőzöttnek tekint egy eszközt:When a device is considered infected by the Mobile Threat Defense solution:

Kép: A Mobile Threat Defense által fertőzöttnek minősített eszköz

Ha az eszközről elhárul a veszély, a hozzáférés újra engedélyezett:Access is granted when the device is remediated:

Kép: A Mobile Threat Defense megadja a hozzáférést

Megjegyzés

Az Intune nem támogatja egyszerre több Mobile Threat Defense-szolgáltató használatát.Using multiple Mobile Threat Defense vendors with Intune is not supported. Egyszerre több MTD-eszköz engedélyezése minden MTD-alkalmazás telepítését váltja ki, és minden elérhető eszközön elvégzik a fenyegetések keresését.Having multiple MTD tools enabled will force all MTD apps to be installed and scan across devices for threats.

Mobile Threat Defense-partnerekMobile Threat Defense partners

A vállalati erőforrásokhoz való hozzáférés védelme az eszköz-, a hálózati és az alkalmazáskockázat alapján:Learn how to protect access to company resource based on device, network, and application risk with: