A Mobile Threat Defense-összekötő engedélyezése az Intune-banEnable the Mobile Threat Defense connector in Intune

Megjegyzés

Ez a témakör minden Mobile Threat Defense-partnerre vonatkozik.This topic applies to all Mobile Threat Defense partners.

A Mobile Threat Defense (MTD) beállítása során konfigurált egy, az MTD-partnerkonzolra vonatkozó fenyegetésosztályozási szabályzatot, és létrehozta az eszközmegfelelőségi szabályzatot az Intune-ban.During Mobile Threat Defense (MTD) setup, you've configured a policy for classifying threats in your MTD partner console and you've created the device compliance policy in Intune. Ha már konfigurálta az Intune-összekötőt az MTD-partnerkonzolon, engedélyezheti az MTD-kapcsolatot az Intune-ban.If you've already configured the Intune connector in the MTD partner console, you can now enable the MTD connection in Intune.

Az MTD-összekötő engedélyezéseTo enable the MTD connector

 1. Az Azure Portalon jelentkezzen be az Intune-os hitelesítő adataival.Go to the Azure portal, and sign in with your Intune credentials. Miután sikeresen bejelentkezett, megjelenik az Azure irányítópultja.After you've successfully signed in, you see the Azure Dashboard.

 2. Az Azure-irányítópulton válassza a bal oldali menü Minden szolgáltatás pontját, majd írja be a szűrő szövegmezőbe az Intune nevet.On the Azure Dashboard, choose All services from the left menu, then type Intune in the text box filter.

 3. Ha az Intune elemre kattint, megnyílik az Intune irányítópultja.Choose Intune; the Intune Dashboard opens.

 4. Az Intune-irányítópulton válassza az Eszközmegfelelőség, majd a Beállítás szakaszban a Mobile Threat Defense elemet.On the Intune Dashboard, choose Device compliance, then choose Mobile Threat Defense under the Setup section.

 5. A Mobile Threat Defense panelen válassza a Hozzáadás elemet.On the Mobile Threat Defense pane, choose Add.

 6. A legördülő listában jelölje ki a saját MTD-megoldását mint Beállítani kívánt Mobile Threat Defense-összekötőt.Choose your MTD solution as the Mobile Threat Defense connector to setup from the drop-down list.

  Az MTD beállítása az Azure-beli Intune-portálon

 7. A szervezet igényeinek megfelelően adja meg a kapcsolós beállításokat.Enable the toggle options according to your organization's requirements.

Az MTD kapcsolós megoldásaiMTD toggle options

A cég igényei alapján eldöntheti, hogy az MTD mely kapcsolós beállításait kell engedélyeznie.You can decide which MTD toggle options you need to enable according to your organization's requirements. További részletek:Here are more details:

 • Android 4.1+ rendszerű eszközök csatlakoztatása az [MTD-partner neve] for Work MTD-hez: ezen beállítás engedélyezésével utasíthatja az Android 4.1+ rendszerű eszközöket a biztonsági kockázatok jelentésére az Intune-nak.Connect Android 4.1+ devices to [MTD partner name] for Work MTD: When you enable this option, you can have Android 4.1+ devices reporting security risk back to Intune.

  • Nem megfelelőnek minősítés, ha nem érkezik adat: ha az Intune nem kap adatokat egy ilyen platformos eszközről az MTD-partnertől, az eszközt nem megfelelőnek minősíti.Mark as noncompliant if no data is received: If Intune doesn't receive data about a device on this platform from the MTD partner, consider the device noncompliant.
 • iOS 8.0+ rendszerű eszközök csatlakoztatása az [MTD partner neve] for Work MTD-hez: ezen beállítás engedélyezésével utasíthatja az iOS 8.0+ rendszerű eszközöket a biztonsági kockázatok jelentésére az Intune-nak.Connect iOS 8.0+ devices to [MTD partner name] for Work MTD: When you enable this option, you can have iOS 8.0+ devices reporting security risk back to Intune.

  • Nem megfelelőnek minősítés, ha nem érkezik adat: ha az Intune nem kap adatokat egy ilyen platformos eszközről az MTD-partnertől, az eszközt nem megfelelőnek minősíti.Mark as noncompliant if no data is received: If Intune doesn't receive data about a device on this platform from the MTD partner, consider the device noncompliant.
 • Alkalmazásszinkronizálás engedélyezése iOS-eszközök számára: Engedélyezi a Mobile Threat Defense-partner számára, hogy iOS-alkalmazások metaadatait kérje le az Intune-ból fenyegetéselemzés céljából.Enable App Sync for iOS Devices: Allows this Mobile Threat Defense partner to request metadata of iOS applications from Intune to use for threat analysis purposes.

 • Nem támogatott operációsrendszer-verziók blokkolása: a legalacsonyabb támogatott verziónál régebbi rendszerű eszközök blokkolva lesznek.Block unsupported OS versions: Block if the device is running an operating system less than the minimum supported version.

 • Partner ennyi nap után nem válaszol: az Intune ennyi napnyi tétlenség után feltételezi, hogy a partner a kapcsolat megszakadása miatt nem válaszol.Number of days until partner is unresponsive: Number of days of inactivity before Intune considers the partner to be unresponsive because the connection is lost. Az Intune nem veszi figyelembe a nem válaszoló MTD-partnerek megfelelőségi állapotát.Intune ignores compliance state for unresponsive MTD partners.

Fontos

Az MTD-alkalmazásokat még az eszközmegfelelési és a feltételes hozzáférési szabályzatok létrehozása előtt fel kell vennie és hozzá kell rendelnie.You must add and assign the MTD apps before creating the device compliance and the conditional access policy rules. Ez biztosítja, hogy az MTD-alkalmazás még az e-mailekhez és az egyéb céges erőforrásokhoz való hozzáférés előtt telepítésre kész és elérhető legyen a végfelhasználók számára.This ensures that the MTD app is ready and available for end users to install before they can get access to email or other company resources.

Tipp

A Mobile Threat Defense panelen látható a Kapcsolat állapota és a Legutóbb szinkronizálva, mely utóbbi az Intune és az MTD-partner közötti szinkronizálásra vonatkozik.You can see the Connection status and the Last synchronized time between Intune and the MTD partner from the Mobile Threat Defense pane.