Használatieset-forgatókönyvek követelményeinek meghatározásaDetermine use-case scenario requirements

Ebben a szakaszban meghatározza az összes használati eset minden egyes munkahelyi csoportjára vonatkozó követelményeket.In this section, you determine the requirements for each organizational group within each use-case scenario. Ez a folyamat segít abban, hogy jobban felkészülhessen az Intune telepítésével kapcsolatos más területeken, például az architektúra és tervezés, az előkészítés és bevezetés terén.This process helps you prepare for the other Intune deployment planning areas like architecture and design, onboarding, and rollout. Mindemellett az Intune üzembe helyezési projektjével kapcsolatos lehetséges hiányosságokat és kihívásokat is segít azonosítani.It can also help identify potential gaps and challenges related to your Intune deployment project.

Előfordulhat, hogy egyes használati esetekre és alárendelt használati esetekre vonatkozóan más követelmények, társított munkahelyi csoportok és mobileszköz-platformok léteznek.You might have different sets of requirements for each of your use-case and sub-use-case scenarios, and their associated organizational groups and mobile device platforms. A céges használati esetre vonatkozó követelmények megkövetelhetik például az eszközök korlátozóbb eszközbeállításokkal, például 6 karakterből álló PIN-kód vagy letiltott felhőalapú biztonsági mentés, történő regisztrálását az Intune-ban.For example, your corporate use-case scenario requirements might require devices to enroll into Intune with a more restrictive set of device settings, like a PIN of 6 characters or disabled cloud backup. A „saját eszközök használata ” (BYOD) használati eset lehet, hogy kevésbé korlátozó, és lehetővé teszi a 4 karakterből álló PIN-kód és felhőalapú biztonsági mentés használatát.Your "bring your own device" (BYOD) use-case scenario, may be less restrictive and allow a 4-character PIN and cloud backup.

Az is elképzelhető, hogy a céges használatieset-forgatókönyvekhez olyan munkahelyi csoportokkal rendelkezik, amelyekre eltérő követelmények vonatkoznak (például a PIN-kód beállításait, Wi-Fi vagy VPN-profilt, az alkalmazásokat illetően).You may also have organizational groups for the corporate use-case scenario that have different sets of requirements (for example, PIN settings, Wi-Fi or VPN profile, apps deployed). Az is elképzelhető, hogy a követelményeket a mobileszköz-platform képességei határozzák meg (például ujjlenyomat-olvasó, e-mail-profil).Your requirements may also be determined by the capabilities of the mobile device platform (for example, finger print reader, email profile).

Itt található néhány példa a munkahelyi használatieset-forgatókönyvek követelményeire, amelyekben az egyes használatieset- és alhasználatieset-forgatókönyvekre, munkahelyi csoportra és mobileszköz-platformra különböző követelmények vonatkoznak.Here are a few examples of an organization’s use-case requirements showing different sets of requirements for each use-case and sub-use-case scenario, organizational group, and mobile device platform. A következő táblázatot is felhasználhatja munkahelye használatieset-követelményeinek megadásához:You can also use the following table to enter your organization’s use-case requirements:

Használati esetekUse cases Használati alesetekSub-use cases CsoportokGroups EszközplatformokDevice platforms KövetelményekRequirements
VállalatiCorporate InfomunkásInformation worker HR, pénzügyHR, Finance iOSiOS Biztonságos e-mail, eszközbeállítások, profilok, alkalmazásokSecure e-mail, device settings, profiles, apps
VállalatiCorporate VezetőkExecutives HR, PénzügyHR, Finance iOSiOS Biztonságos e-mail, eszközbeállítások, profilok, alkalmazásokSecure e-mail, device settings, profiles, apps
VállalatiCorporate KioszkmódKiosk KereskedelemRetail AndroidAndroid Eszközbeállítások, profilok, alkalmazásokDevice settings, profiles, apps
BYODBYOD InfomunkásInformation worker Marketing, értékesítésMarketing, Sales iOSiOS Biztonságos e-mail, eszközbeállítások, profilok, alkalmazásokSecure e-mail, device settings, profiles, apps
BYODBYOD VezetőkExecutives Marketing, értékesítésMarketing, Sales iOSiOS Biztonságos e-mail, eszközbeállítások, profilok, alkalmazásokSecure e-mail, device settings, profiles, apps

Letöltheti a fenti táblázat sablonját, hogy beírja a cég használatieset- és alhasználatieset-követelményeit.You can download a template of the above table to enter your organization’s use-case and sub-use-case requirements.

Példák a követelményekreExamples of requirements

Íme néhány további példa, amelyek használhatók a „Követelmények” oszlopban:Here are a few more examples that can be used in the "Requirements" column:

 • Biztonságos e-mailSecure e-mail

  • Feltételes hozzáférési folyamat online / helyszíni Exchange eseténConditional access for Exchange Online / on-premises
  • Az Outlook alkalmazás adatvédelmi szabályzataiOutlook app protection policies
 • EszközbeállításokDevice settings

  • PIN-kód beállítása 4 vagy 6 karakterrelPIN setting with four, six characters
  • Felhőbeli biztonsági mentés korlátozásaRestrict cloud backup
 • ProfilokProfiles

  • Wi-FiWi-Fi
  • VPNVPN
  • E-mail (Windows 10 mobil verzió)Email (Windows 10 mobile)
 • AlkalmazásokApps

  • Az Office 365 és az alkalmazás adatvédelmi szabályzataiOffice 365 with app protection policies
  • Üzletági (LOB) alkalmazásvédelmi szabályzatokLine of business (LOB) with app protection policies

További lépésekNext steps

A következő szakaszban az Intune bevezetési tervének összeállításáról található információ.The next section provides guidance on how to develop an Intune rollout plan.