Mobileszköz-kezelési használati esetek azonosításaIdentify mobile device management use-case scenarios

A használati esetek azonosítása az Intune sikeres telepítése szempontjából fontos részét képezi a tervezési folyamatnak.Identifying your use-case scenarios is an important part of the planning process for a successful Intune deployment. A használati esetek azért hasznosak, mert lehetővé teszik a felhasználók kezelhető csoportokba szegmentálását felhasználótípus vagy -szerepkör és a felhasználói eszköz tulajdonosa (például céges vagy személyi tulajdonú) alapján.Use-case scenarios are helpful because they let you segment your users into manageable groups by user type or role, and the ownership of the user's device (for example, company or personal).

Ebben a témakörben néhány példán keresztül segítünk abban, hogy cége könnyedén azonosíthassa az Intune használati eseteit, a cégen belüli csoportokat, valamint az egyes használati esetekhez kapcsolódó mobileszköz-platformokat.Let’s discuss a few examples to help your organization identify Intune use-case scenarios, as well as organizational groups, and mobile device platforms associated with each use case.

Az eszközök tulajdonjogaDevice ownership

Első lépésként tekintse át a cégnél az Intune telepítésével elérni kívánt célokat, így könnyebben azonosíthatja a telepítés fő használati eseteit.You can begin by referring to your organization's Intune deployment goals and objectives to help identity the main use-case scenarios for your deployment. Az Intune telepítési tervének hatókörén belül válaszoljon az alábbi kérdésekre:Within the scope of your Intune deployment plan, answer the following questions:

  • Tervezi a céges tulajdonú eszközök támogatását?Are you planning to support corporate owned devices?

  • Tervezi a magántulajdonban lévő eszközök (BYOD) támogatását?Are you planning to support personally owned devices (BYOD)?

Ezek nem egymást kizáró lehetőségek.These are not either/or options. A cég céljainak eléréséhez lehet, hogy az eszköztulajdon mindkét formáját támogatnia kell.You may find you need to support both forms of device ownership to meet your organizational goals. Az alárendelt használati esetek segítenek tisztázni, hol kell alkalmazni a különböző eszközkezelési szabályzatokat.The sub-use-cases will help clarify where to apply the different device management policies.

Felhasználó típusa vagy eszköz szerepköreUser type or device role

Határozza meg, hogy az egyes használati esetek tartalmaznak-e alárendelt használati eseteket is.Determine if each use-case scenario also includes sub-use-cases. Például a cég megállapíthatja, hogy igény van egy vállalati használati eset támogatására, amely tartalmaz további, felhasználói típuson vagy eszközszerepkörön alapuló, aleseteket, például:For example, your organization may have identified requirements to support a corporate use-case scenario that includes additional sub-use-cases based on user type or device role, such as:

  • InfomunkásInformation worker

  • VezetőExecutive

  • KioszkmódKiosk

Íme néhány példa a használati esetekre és alesetekre:Here are a few examples of use-case and sub-use-case scenarios:

Használati esetekUse cases Használati alesetekSub-use cases
VállalatiCorporate InfomunkásInformation worker
VállalatiCorporate VezetőkExecutives
VállalatiCorporate KioszkmódKiosk
BYODBYOD InfomunkásInformation worker
BYODBYOD VezetőkExecutives

Letöltheti a fenti táblázat sablonját, hogy beírja a cég használati eseteit és aleseteit.You can download a template of the above table to enter your organization’s use-case and sub-use-case scenarios.

Céges csoportok a használati eseteihezOrganizational groups for your scenarios

Ezután azonosítania kell az egyes használati esetekhez és alesetekhez kapcsolódó munkahelyi csoportokat.Now you need to identify the organizational groups that are associated with each use-case and sub-use-case scenario. Például:For example:

Használati esetekUse cases Használati alesetekSub-use cases Munkahelyi csoportokOrganizational groups
VállalatiCorporate InfomunkásInformation worker HR, PénzügyHR, Finance
VállalatiCorporate VezetőExecutive HR, PénzügyHR, Finance
VállalatiCorporate KioszkmódKiosk KereskedelemRetail
BYODBYOD InfomunkásInformation worker Marketing, értékesítésMarketing, Sales
BYODBYOD VezetőExecutive Marketing, értékesítésMarketing, Sales

Mobileszköz-platformok a használat esetekhezMobile device platforms for your scenarios

A következő lépés az egyes használati esetekhez kapcsolódó mobileszköz-platformok azonosítása.The next step is to identify the mobile device platforms associated with each use-case scenario. Egynél több is lehet.There may be more than one.

A vállalati használati esetei támogathatják például az iOS és az Androidra fejlesztett Samsung Knox eszközplatformokat.For example, your corporate use-case scenario may support iOS and Android Samsung Knox device platforms. A saját eszközhasználati (BYOD) szabályzata tartalmazhat támogatást további mobileszköz-platformokhoz, például Androidhoz (nem Samsung Knox) és Windows 10 Mobile-hoz.Your BYOD policy may include support for additional mobile device platforms like Android (non-Samsung Knox) and Windows 10 Mobile. Az előző példákból kiindulva mobileszköz-platformokat társítottunk mindegyik használati esethez.Building on the preceding examples, we've associated mobile device platforms with each use-case scenario.

Használati esetekUse cases Használati alesetekSub-use cases CsoportokGroups EszközplatformokDevice platforms
VállalatiCorporate InfomunkásInformation worker HR, pénzügyHR, Finance iOSiOS
VállalatiCorporate VezetőkExecutives HR, PénzügyHR, Finance iOSiOS
VállalatiCorporate KioszkmódKiosk KereskedelemRetail AndroidAndroid
BYODBYOD InfomunkásInformation worker Marketing, értékesítésMarketing, Sales iOSiOS
BYODBYOD VezetőkExecutives Marketing, értékesítésMarketing, Sales iOSiOS

További lépésekNext steps

A következő szakaszban útmutatást talál arra, hogy hogyan azonosíthatja az egyes használati esetek követelményeit.The next section provides guidance on how to identify the Intune requirements for each use case scenario.