Az Intune-adattárház használataUse the Intune Data Warehouse

Az Intune-adattárház használatával a vállalat mobilkörnyezetéről szóló jelentéseket hozhat létre.Use the Intune Data Warehouse to build reports that provide insight into your enterprise mobile environment. A jelentésekben például a következők szerepelhetnek:For example, some of the reports include:

  • Az Intune-ban regisztráló felhasználók trendje a licencvásárlások optimalizálásáhozTrend of users enrolling in Intune so you can optimize your license purchases
  • Az alkalmazások és az operációs rendszerek listázása verziók szerinti bontásban a mobileszközök állapotának ellenőrzéséhezApp and OS versions breakdown so you can review that status of mobile devices
  • Regisztrációs és eszközmegfelelőségi trendek a szabályzatfrissítések zökkenőmentes bevezetéséhezEnrollment and device compliance trends so you can smoothly roll out policy updates

Az adattárház az Azure Portalnál több információt nyújt a mobilkörnyezettel kapcsolatban.The Data Warehouse provides you access to more information about your mobile environment than the Azure portal. Az Intune-adattárház segítségével a következőkhöz férhet hozzá:With the Intune Data Warehouse you can access:

  • Intune-előzményadatokHistorical Intune data
  • Napi szintű frissített adatokData refreshed on a daily cadence
  • OData-szabványt használó adatmodellA data model using the OData standard

Megjegyzés

Ha hibrid mobileszköz-kezelést (MDM) használ a System Center Configuration Managerrel és a Microsoft Intune-nal, az adatokat az SCCM-ből kell lekérnie.If you are a using hybrid mobile device management (MDM) with System Center Configuration Manager and Microsoft Intune, you want to retrieve your data from SCCM. Az Intune-adattárház csak az Intune-adatokat tartalmazza.The Intune Data Warehouse only contains Intune data. Az egyéni jelentésekhez használhatja az SCCM Power BI-irányítópultot.You can use an SCCM Power BI dashboard for your custom reports. További információ: „A Power BI-megoldássablon bejelentése a System Center Configuration Managerhez”, valamint „Power BI-tartalom a Dynamics 365-höz.”For more information, see "Announcing the Power BI solution template for System Center Configuration Manager" and "Power BI content for Dynamics 365."

Fontos

A bétaverzió használatával kipróbálhatja az adattárház legújabb funkcióit.You can try out the latest functionality of the Data Warehouse by using the beta version. A bétaverzió használatához URL-címének az api-version=beta lekérdezési paraméterrel kell rendelkeznie.To use the beta version, your URL must contain the query parameter api-version=beta. A bétaverzió olyan funkciókat is kínál, amelyek támogatott szolgáltatásként még érhetőek el általánosan.The beta version offers features before they are made generally available as a supported service. Amikor az Intune új funkciókkal bővíti a szolgáltatást, előfordulhat, hogy a bétaverzió viselkedése és az adategyezmény megváltozik.As Intune adds new features, the beta version may change behavior and data contracts. Frissítések esetén a bétaverziót használó egyéni kódok vagy jelentéskészítő eszközök működésében hibák jelentkezhetnek.Any custom code or reporting tools dependent on the beta version may break with ongoing updates.

További lépésekNext steps