Alkalmazás-entitások referenciaReference for application entities

Az Alkalmazás kategória mobileszközökhöz készült entitásokat tartalmaz, amelyek többek között az alábbi információkat követik nyomon:The Application category contains entities for mobile devices that track information such as:

  • Az alkalmazás verzióiVersions of an app
  • Az alkalmazás telepítési forrásaInstallation source of an app
  • Az alkalmazást létrehozó fejlesztők típusaiType of developers who created an app
  • Az alkalmazáshoz tartozó felügyelt szoftverek típusa, például sidecar („oldalkocsis”) vagy asztaliManaged software types for an app, for example sidecar or desktop
  • Az alkalmazás mennyiségi vásárlási programbeli (VPP) állapotaVolume Purchasing Program (VPP) state of an app

AppRevisionAppRevision

Az AppRevision entitás listázza az alkalmazások összes verzióját.The AppRevision entity lists all the versions of apps.

TulajdonságProperty LeírásDescription PéldaExample
AppKeyAppKey Az alkalmazás egyedi azonosítójaUnique identifier of the App 123123
ApplicationIdApplicationId Az alkalmazás egyedi azonosítója – Az AppKey-hez hasonlít, de természetes kulcs.Unique identifier of the App - similar to AppKey, but this key is a natural. b66bc706-ffff-7437-0340-032819502773b66bc706-ffff-7437-0340-032819502773
VáltozatRevision A bináris feltöltése során a rendszergazda által említett verzióThe version as mentioned by admin during uploading of the binary 22
CímTitle Az alkalmazás címeTitle of the app ExcelExcel
KiadóPublisher Az alkalmazás kiadójaPublisher of the app MicrosoftMicrosoft
UploadStateUploadState Az alkalmazás feltöltésének állapotaUpload state of the app 11
AppTypeKeyAppTypeKey A következő szakaszban leírt AppType érték hivatkozása.Reference to AppType described in the following section.
VppProgramTypeKeyVppProgramTypeKey A következő szakaszban leírt VppProgramType érték hivatkozásaReference to VppProgramType described below
CreationTimeCreationTime A jelen változat létrehozásának idejeThe time when this revision was created 11/23/2016 12:00:00 AM11/23/2016 12:00:00 AM
ModifiedTimeModifiedTime A legutóbbi, jelen változattal kapcsolatos bármilyen módosítás idejeLast time anything related to this revision was changed 11/23/2016 12:00:00 AM11/23/2016 12:00:00 AM
MéretSize A bináris méreteSize of the binary
StartDateInclusiveUTCStartDateInclusiveUTC A jelen változat adattárházban történő létrehozásának dátuma és időpontja (UTC)Date and time in UTC when this App revision was created in the data warehouse 11/23/2016 12:00:00 AM11/23/2016 12:00:00 AM
EndDateExclusiveUTCEndDateExclusiveUTC A jelen változat elavulásának dátuma és időpontja (UTC)Date and time in UTC when this app revision became obsolete 11/23/2016 12:00:00 AM11/23/2016 12:00:00 AM
IsCurrentIsCurrent Jelzi, hogy az alkalmazásverzió aktuális-e az adattárházbanIndicates whether this App version is current or not in the data warehouse Igaz/hamisTrue/False
RowLastModifiedDateTimeUTCRowLastModifiedDateTimeUTC Az alkalmazásverzió legutóbbi módosításának dátuma és időpontja (UTC) az adattárházbanDate and time in UTC when this app version was last modified in the data warehouse 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM

AppTypesAppTypes

Az AppTypes entitás az alkalmazás telepítési forrásait listázza.The AppTypes entity lists the installation source of an app.

TulajdonságProperty LeírásDescription
AppTypeIDAppTypeID A típus azonosítójaId for the type
AppTypeKeyAppTypeKey A kulcs helyettes kulcsaSurrogate key for the key
AppTypeNameAppTypeName Alkalmazás típusaApp type

PéldaExample

AppTypeIDAppTypeID NévName LeírásDescription
00 Android store appAndroid store app Android Áruházbeli alkalmazásAn Android store app
11 Android LOB appAndroid LOB app Üzletági Android-alkalmazásAn Android line-of-business app
22 Managed Android store app (MAM)Managed Android store app (MAM) Android Áruházbeli alkalmazás, amelyen engedélyezve van a felügyeletAn Android store app that is management enabled
33 iOS store appiOS store app iOS Store-alkalmazásAn iOS store app
44 iOS LOB appiOS LOB app Üzletági iOS-alkalmazásAn iOS line-of-business app
55 Managed iOS store app (MAM?)Managed iOS store app (MAM?) iOS-alkalmazás, amelyen engedélyezve van a felügyeletAn iOSstore app that is management enabled
66 O365 Pro Plus SuiteO365 Pro Plus Suite A Windows 10-hez készült Office 365 Pro Plus CsomagThe Office 365 Pro Plus Suite for Windows 10
77 Web appWeb app Webes alkalmazásA web app
88 Windows Phone 8.1 store appWindows Phone 8.1 store app Windows Phone 8.1-es Áruházbeli alkalmazásA Windows phone 8.1 store app
99 Windows store appWindows store app Windows Áruházbeli alkalmazásA Windows store app
1010 Windows LOB appsWindows LOB apps AppX-alapú üzletági Windows-alkalmazásA Windows AppX line-of-business app
1111 Windows Mobile MSIWindows Mobile MSI MSI-alapú üzletági alkalmazásAn MSI line-of-business app
1212 Windows Phone LOB appWindows Phone LOB app Üzletági Windows Phone-alkalmazásA Windows phone line-of-business app

VppProgramTypesVppProgramTypes

A VppProgramTypes entitás az alkalmazás lehetséges VPP-programtípusait listázza.The VppProgramTypes entity lists possible VPP program types for an app.

TulajdonságProperty LeírásDescription
VppProgramTypeIDVppProgramTypeID A típus azonosítójaID for the type
VppProgramTypeKeyVppProgramTypeKey A kulcs helyettes kulcsaSurrogate key for the key
VppProgramTypeNameVppProgramTypeName Mennyiségi vásárlási program (VPP) típusaVpp Program type

PéldaExample

VppProgramIDVppProgramID NévName LeírásDescription
3DDA2474-470B-4503-9830-2665C21C19453DDA2474-470B-4503-9830-2665C21C1945 MicrosoftMicrosoft A Microsoft VPP-programjaMicrosoft's VPP program
00000000-0000-0000-0000-00000000000000000000-0000-0000-0000-000000000000 Not Yet Available (Még nem érhető el)Not Yet Available Alapértelmezett érték, nincs VPPDefault value, No VPP
B54814E0-68EA-4BA4-8088-B5AAB58E737BB54814E0-68EA-4BA4-8088-B5AAB58E737B AppleApple Az Apple VPP-programjaApple's VPP program

ApplicationInventoryApplicationInventory

Az ApplicationInventory entitás a leltárkészítés pillanatában az eszközön talált alkalmazásokat sorolja fel.The ApplicationInventory entity lists the applications found on the device at the time of inventory collection.

TulajdonságProperty LeírásDescription
DeviceKeyDeviceKey Az Intune-eszközazonosítót tartalmazó eszköztáblára mutató hivatkozásThis is a reference to the Device table which contains the Intune device ID
DateKeyDateKey A leltári napot megadó dátumtáblázat-hivatkozásReference to date table indicating the day of inventory
ApplicationNameApplicationName Az alkalmazás neveThe application Name
ApplicationVersionApplicationVersion Az alkalmazás verziójaVersion of the application
BundleSizeBundleSize Az alkalmazás mérete bájtbanThe size of the app in bytes