Alkalmazás-entitások referenciaReference for application entities

Az Alkalmazás kategória mobileszközökhöz készült entitásokat tartalmaz, amelyek többek között az alábbi információkat követik nyomon:The Application category contains entities for mobile devices that track information such as:

  • Az alkalmazás verzióiVersions of an app
  • Az alkalmazás telepítési forrásaInstallation source of an app
  • Az alkalmazást létrehozó fejlesztők típusaiType of developers who created an app
  • Az alkalmazáshoz tartozó felügyelt szoftverek típusa, például sidecar („oldalkocsis”) vagy asztaliManaged software types for an app, for example sidecar or desktop
  • Az alkalmazás mennyiségi vásárlási programbeli (VPP) állapotaVolume Purchasing Program (VPP) state of an app

AppRevisionAppRevision

Az AppRevision entitás listázza az alkalmazások összes verzióját.The AppRevision entity lists all the versions of apps.

TulajdonságProperty DescriptionDescription PéldaExample
AppKeyAppKey Az alkalmazás egyedi azonosítója.Unique identifier of the App. 123123
ApplicationIdApplicationId Az alkalmazás egyedi azonosítója – Az AppKey-hez hasonlít, de természetes kulcs.Unique identifier of the App - similar to AppKey, but this key is a natural. b66bc706-ffff-7437-0340-032819502773b66bc706-ffff-7437-0340-032819502773
VáltozatRevision A bináris feltöltése során a rendszergazda által említett verzió.The version as mentioned by admin during uploading of the binary. 22
CímTitle Az alkalmazás címe.Title of the app. ExcelExcel
KiadóPublisher Az alkalmazás kiadója.Publisher of the app. MicrosoftMicrosoft
UploadStateUploadState Az alkalmazás feltöltésének állapota.Upload state of the app. 11
AppTypeKeyAppTypeKey A következő szakaszban leírt AppType érték hivatkozása.Reference to AppType described in the following section.
VppProgramTypeKeyVppProgramTypeKey A következő szakaszban leírt VppProgramType érték hivatkozása.Reference to VppProgramType described below.
CreationTimeCreationTime A jelen változat létrehozásának ideje.The time when this revision was created. 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM
ModifiedTimeModifiedTime A legutóbbi, jelen változattal kapcsolatos bármilyen módosítás ideje.Last time anything related to this revision was changed. 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM
MéretSize A bináris mérete.Size of the binary.
StartDateInclusiveUTCStartDateInclusiveUTC A jelen változat adattárházban történő létrehozásának dátuma és időpontja (UTC).Date and time in UTC when this App revision was created in the data warehouse. 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM
EndDateExclusiveUTCEndDateExclusiveUTC A jelen változat elavulásának dátuma és időpontja (UTC).Date and time in UTC when this app revision became obsolete. 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM
IsCurrentIsCurrent Jelzi, hogy az alkalmazásverzió aktuális-e az adattárházban.Indicates whether this App version is current or not in the data warehouse. Igaz/hamisTrue/False
RowLastModifiedDateTimeUTCRowLastModifiedDateTimeUTC Az alkalmazásverzió legutóbbi módosításának dátuma és időpontja (UTC) az adattárházban.Date and time in UTC when this app version was last modified in the data warehouse. 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM

AppTypesAppTypes

Az AppTypes entitás az alkalmazás telepítési forrásait listázza.The AppTypes entity lists the installation source of an app.

TulajdonságProperty DescriptionDescription
AppTypeIDAppTypeID A típus azonosítójaId for the type
AppTypeKeyAppTypeKey A kulcs helyettes kulcsaSurrogate key for the key
AppTypeNameAppTypeName Alkalmazás típusaApp type

PéldaExample

AppTypeIDAppTypeID NévName DescriptionDescription
00 Android store appAndroid store app Android Áruházbeli alkalmazás.An Android store app.
11 Android LOB appAndroid LOB app Üzletági Android-alkalmazás.An Android line-of-business app.
22 Managed Android store app (MAM)Managed Android store app (MAM) Android Áruházbeli alkalmazás, amelyen engedélyezve van a felügyelet.An Android store app that has management enabled.
33 iOS store appiOS store app iOS Store-alkalmazás.An iOS store app.
44 iOS LOB appiOS LOB app Üzletági iOS-alkalmazás.An iOS line-of-business app.
55 Managed iOS store app (MAM?)Managed iOS store app (MAM?) iOS-alkalmazás, amelyen engedélyezve van a felügyelet.An iOSstore app that is management enabled.
66 O365 Pro Plus SuiteO365 Pro Plus Suite A Windows 10-hez készült Office 365 Pro Plus Csomag.The Office 365 Pro Plus Suite for Windows 10.
77 Web appWeb app Webes alkalmazás.A web app.
88 Windows Phone 8.1 store appWindows Phone 8.1 store app Windows Phone 8.1-es Áruházbeli alkalmazás.A Windows phone 8.1 store app.
99 Windows store appWindows store app Windows Áruházbeli alkalmazás.A Windows store app.
1010 Windows LOB appsWindows LOB apps AppX-alapú üzletági Windows-alkalmazás.A Windows AppX line-of-business app.
1111 Windows Mobile MSIWindows Mobile MSI MSI-alapú üzletági alkalmazás.An MSI line-of-business app.
1212 Windows Phone LOB appWindows Phone LOB app Üzletági Windows Phone-alkalmazás.A Windows phone line-of-business app.

VppProgramTypesVppProgramTypes

A VppProgramTypes entitás az alkalmazás lehetséges VPP-programtípusait listázza.The VppProgramTypes entity lists possible VPP program types for an app.

TulajdonságProperty DescriptionDescription
VppProgramTypeIDVppProgramTypeID A típus azonosítója.ID for the type.
VppProgramTypeKeyVppProgramTypeKey A kulcs helyettes kulcsa.Surrogate key for the key.
VppProgramTypeNameVppProgramTypeName A VPP program típusa.VPP Program type.

PéldaExample

VppProgramIDVppProgramID NévName DescriptionDescription
3DDA2474-470B-4503-9830-2665C21C19453DDA2474-470B-4503-9830-2665C21C1945 MicrosoftMicrosoft A Microsoft VPP-programja.Microsoft's VPP program.
00000000-0000-0000-0000-00000000000000000000-0000-0000-0000-000000000000 Not Yet Available (Még nem érhető el)Not Yet Available Alapértelmezett érték, nincs VPP.Default value, No VPP.
B54814E0-68EA-4BA4-8088-B5AAB58E737BB54814E0-68EA-4BA4-8088-B5AAB58E737B AppleApple Az Apple VPP-programja.Apple's VPP program.

ApplicationInventoryApplicationInventory

Az ApplicationInventory entitás a leltárkészítés pillanatában az eszközön talált alkalmazásokat sorolja fel.The ApplicationInventory entity lists the applications found on the device at the time of inventory collection.

TulajdonságProperty DescriptionDescription
DeviceKeyDeviceKey Az Intune-eszközazonosítót tartalmazó eszköztáblára mutató hivatkozás.This is a reference to the Device table which contains the Intune device ID.
DateKeyDateKey A leltári napot megadó dátumtáblázat-hivatkozás.Reference to date table indicating the day of inventory.
ApplicationNameApplicationName Az alkalmazás neve.The application name.
ApplicationVersionApplicationVersion Az alkalmazás verziója.Version of the application.
BundleSizeBundleSize Az alkalmazás mérete bájtban.The size of the app in bytes.

MobileAppInstallStateMobileAppInstallState

A MobileAppInstallState entitás egy mobilalkalmazás telepítési állapotát jelöli, miután az hozzá lett rendelve egy eszközöket, felhasználókat vagy mindkettőt tartalmazó csoporthoz.The MobileAppInstallState entity represents the install state for a mobile application after it has been assigned to a group containing devices, users or both.

TulajdonságProperty DescriptionDescription
AppInstallStateKeyAppInstallStateKey A fiókhoz tartozó alkalmazástelepítési állapot egyedi azonosítója.The unique ID of the app install state for your account.
AppInstallStateAppInstallState Az alkalmazástelepítési állapot felsorolásértéke.Enum value of the app install state.
AppInstallStateNameAppInstallStateName Az alkalmazástelepítési állapot neve.Name of the app install state.

MobileAppDeviceUserInstallStatusMobileAppDeviceUserInstallStatus

A MobileAppDeviceUserInstallStatus a mobilalkalmazás telepítési állapotát jelöli egy adott eszközre és felhasználóra vonatkozóan.The MobileAppDeviceUserInstallStatus represents a mobile app install status for a given device and user.

TulajdonságProperty DescriptionDescription
DateKeyDateKey Az alkalmazástelepítési állapot rögzítési dátumának kulcsa.Key of the date when the app install status was recorded.
AppKeyAppKey A mobilalkalmazás kulcsa, mely az AppRevision osztály egy példányát azonosítja.Key of the mobile app used to identify an instance of AppRevision.
DeviceKeyDeviceKey Egy céleszköz kulcsa, mely a Device osztály egy példányát azonosítja.Key of a targeted device used to identify an instance of Device.
UserKeyUserKey Egy célfelhasználó kulcsa, mely a User osztály egy példányát azonosítja.Key of a targeted user used to identify an instance of User.
AppInstallStateKeyAppInstallStateKey Az alkalmazástelepítési állapot kulcsa, mely a MobileAppInstallState osztály egy példányát azonosítja.Key of the app install state used to identify an instance of MobileAppInstallState.
ErrorCodeErrorCode Az alkalmazástelepítő, a mobilplatform vagy a szolgáltatás által az alkalmazás telepítésével kapcsolatban visszaadott hibakód.The error code returned by the app installer, the mobile platform or the service pertaining to the installation of the app.