Az adattárház adatmodelljeData Warehouse data model

Az Intune-adattárház napi adatgyűjtéssel dokumentálja a folyamatosan változó mobilkörnyezet előzményeit.The Intune Data Warehouse samples data daily to provide a historical view of your continually changing mobile environment.

A bérlőről lekért adatokat a rendszer egy adattárházba továbbítja.The data pulled from your tenant is added into a data warehouse. Az adattárház olyan entitások és kapcsolatok összessége, amelyek fontosak lehetnek a feltenni kívánt kérdések szempontjából.The warehouse is a set of entities and relationships that are meaningful to the type of questions you want to ask. Ahhoz például, hogy megítélje, növekvő tendenciát mutatnak-e egy belső fejlesztésű androidos alkalmazás telepítései, áttekintheti a múlt heti telepítések számát napi bontásban.For example, you can review the number of installations of an in-house developed Android application per day over the last week to assess if there is an increasing trend of installations. Az adattárház szerkezete lehetővé teszi a mobil környezet alapos megismerését.The structure of the data warehouse enables you to gain insight into your mobile environment. Az olyan elemzési eszközök pedig, mint a Microsoft Power BI, képi megjelenítéseket és dinamikus irányítópultokat hozhatnak létre az adattárház adatmodellje alapján.In turn, analytic tools, such as Microsoft Power BI, can use the Data Warehouse data model to create visualizations and dynamic dashboards.

Az Intune-adattárház szerkezete a csillagséma-modellt használja.The Intune Data Warehouse structure uses a star-schema model. A csillagséma az idő dimenziójában rendszerezi a tényadatokat.A star-schema organizes facts over the dimension of time. Ebben a modellben a tényadat mennyiségi mérőszám, mint például az eszközök száma, az alkalmazások száma, vagy a regisztráció ideje.A fact in the context of the model is a quantitative measurement such as the number of devices, number of apps, or time of enrollment. Szintén ebben a modellben a dimenzió bizonyos kategóriák összességét és a köztük lévő hierarchikus kapcsolatot jelenti.A dimension in the context of the model is a set of categories and their hierarchical relationship. Például a napok hónapokba, a hónapok évekbe rendeződnek.For example, days are grouped into months and months are grouped into years. A rugalmasságra és adatelemzésre optimalizált csillagséma-modell segít összeállítani a folyamatosan változó mobilkörnyezet megértéséhez szükséges jelentéseket.A star-schema model is optimized for flexibility and data analysis so that you can create the reports needed to understand your evolving mobile environment.

Az adattárház az adatokat a következő magas szintű kategóriákban tünteti fel:The warehouse exposes data in the following high-level categories:

  • Alkalmazásvédelem által engedélyezett alkalmazások és használatApp protection enabled apps and usage
  • Regisztrált eszközök, tulajdontárgyak és készletEnrolled devices, properties, and inventory
  • Alkalmazások és szoftverleltárApps and software inventory
  • Eszközkonfigurációs és megfelelőségi szabályzatokDevice configuration and compliance policies

Az adatmodell entitáskészleteiData model entity sets

Az entitáskészletek az adatmodell nevesített entitásgyűjteményei.Entity sets are named collections of entities in the data model. Ezen készletek tartalmazzák a modellben összegyűjtött adatok meghatározására szolgáló entitásokat.These sets contain entities that define the data collected in the model. Minden entitáskészlet egy hozzáférési pontot biztosít az adattárház adatmodelljéhez.Each entity set provide an access point into the Data Warehouse data model. A következő entitáskategóriákról részletes leírást talál:You find details about the following categories of entities: