Mobilalkalmazás-felügyelet (MAM) típusú entitások referenciájaReference for mobile app management (MAM) entities

A Mobilalkalmazás-felügyelet kategória a következő mobilalkalmazásokkal kapcsolatos entitásokat tartalmazza:The Mobile App Management category contains entities for mobile apps such as:

  • AlkalmazásokApps
  • példányszámInstances
  • Bejelentkezési állapotCheck-in status
  • ÁllapotadatokHealth status
  • Szabályzat állapotaPolicy status
  • Beléptetés állapotaEnrollment status
  • PlatformtípusokPlatform types

MAMApplicationMamApplication

A MamApplication entitás azokat az üzletági alkalmazásokat sorolja fel, amelyek felügyelete a Mobilalkalmazás-felügyelet használatával történik és nincsenek beléptetve a vállalat rendszerébe.The MamApplication entity lists Line-of-Business (LOB) apps that are managed through Mobile Application Management (MAM) without enrollment in your enterprise.

TulajdonságProperty DescriptionDescription PéldaExample
ApplicationKeyApplicationKey A MAM-alkalmazás egyedi azonosítója az adattárházban.Unique identifier of the MAM app in the data warehouse. 123123
ApplicationNameApplicationName A MAM-alkalmazás neve.Name of the MAM app. "Word""Word"
ApplicationIdApplicationId A MAM-alkalmazás alkalmazásazonosítója.Application ID of the MAM app. b66bc706-ffff-7437-0340-032819502773b66bc706-ffff-7437-0340-032819502773
IsDeletedIsDeleted Jelzi, hogy frissítve lett-e ez a MAM-alkalmazásrekord.Indicates whether this MAM app record has been updated.
Igaz – a MAM-alkalmazáshoz új, frissített mezőkből álló rekord tartozik a táblában.True- MAM app has a new record with updated fields in this table.
Hamis – a MAM-alkalmazás legfrissebb rekordja.False- the latest record for this MAM app.
Igaz/hamisTrue/False
StartDateInclusiveUTCStartDateInclusiveUTC A MAM-alkalmazás adattárházban történő létrehozásának dátuma és időpontja (UTC).Date and time in UTC when this MAM app was created in the data warehouse. 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM
DeletedDateUTCDeletedDateUTC Az IsDeleted paraméter True (Igaz) értékre módosulásának dátuma és időpontja (UTC).Date and time in UTC when IsDeleted changed to True. 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM
RowLastModifiedDateTimeUTCRowLastModifiedDateTimeUTC A MAM-alkalmazás adattárházban történő utolsó módosításának dátuma és időpontja (UTC).Date and time in UTC when this MAM app was last modified in the data warehouse. 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM

MamApplicationInstanceMamApplicationInstance

A MamApplicationInstance entitás a felügyelt Mobilalkalmazás-felügyeleti (MAM) alkalmazásokat sorolja fel felhasználóként és eszközönként egy példányban.The MamApplicationInstance entity lists managed Mobile Application Management (MAM) apps as singular instances per user per device. Az entitásban felsorolt összes felhasználó és eszköz védelem alatt áll, vagyis legalább egy MAM-szabályzat hozzájuk van rendelve.All users and devices listed with in the entity are protected, as in, they have at least one MAM Policy assigned to them.

TulajdonságProperty DescriptionDescription PéldaExample
ApplicationInstanceKeyApplicationInstanceKey A MAM-alkalmazáspéldány egyedi azonosítója az adattárházban – helyettes kulcs.Unique identifier of the MAM app instance in the data warehouse - surrogate key. 123123
UserIdUserId Annak a felhasználónak az azonosítója, aki ezt a MAM-alkalmazást telepítette.User Id of the user who has this MAM app installed. b66bc706-ffff-7437-0340-032819502773b66bc706-ffff-7437-0340-032819502773
ApplicationInstanceIdApplicationInstanceId A MAM-alkalmazáspéldány egyedi azonosítója – hasonló az ApplicationInstanceKey-hez, de az azonosító természetes kulcs.Unique identifier of the MAM app instance - similar to ApplicationInstanceKey, but the identifier is a natural key. b66bc706-ffff-7437-0340-032819502773b66bc706-ffff-7437-0340-032819502773
ApplicationIdApplicationId A MAM-alkalmazás azonosítójaApplication ID of this MAM app com.microsoft.groupies-daily.com.microsoft.groupies-daily.
ApplicationVersionApplicationVersion A MAM-alkalmazás verziószáma.Application version of this MAM app. 22
CreatedDateCreatedDate A MAM-alkalmazáspéldány rekordjának létrehozási dátuma.Date when this record of the MAM app instance was created. Az érték lehet null is.Value can be null. 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM
PlatformPlatform Az eszköz platformja, amelyen ez a MAM-alkalmazás telepítve van.Platform of the device on which this MAM app is installed. 22
PlatformVersionPlatformVersion Az eszköz platformjának verziója, amelyen ez a MAM-alkalmazás telepítve van.Platform version of the device on which this MAM app is installed. 2.22.2
SdkVersionSdkVersion A MAM-SDK verziója, amellyel az adott MAM-alkalmazást becsomagolták.The MAM SDK version that this MAM app was wrapped with. 3.23.2
DeviceIdDeviceId Az eszköz azonosítója, amelyen ez a MAM-alkalmazás telepítve van.Device ID of the device on which this MAM app is installed. b66bc706-ffff-7437-0340-032819502773b66bc706-ffff-7437-0340-032819502773
DeviceNameDeviceName Az eszköz neve, amelyen ez a MAM-alkalmazás telepítve van.Device name of the device on which this MAM app is installed. "MyDevice""MyDevice"
IsDeletedIsDeleted Jelzi, hogy frissítve lett-e ez a MAM-alkalmazásrekord.Indicates whether this MAM app instance record has been updated.
Igaz – a MAM-alkalmazáspéldányhoz új, frissített mezőkből álló rekord tartozik a táblában.True- this MAM app instance has a new record with updated fields in this table.
Hamis – a MAM-alkalmazás legfrissebb rekordja.False - the latest record for this MAM app instance.
Igaz/hamisTrue/False
StartDateInclusiveUTCStartDateInclusiveUtc A MAM-alkalmazáspéldány adattárházban történő létrehozásának dátuma és időpontja (UTC).Date and time in UTC when this MAM app instance was created in the data warehouse. 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM
DeletedDateUTCDeletedDateUtc Az IsDeleted paraméter True (Igaz) értékre módosulásának dátuma és időpontja (UTC).Date and time in UTC when IsDeleted changed to True. 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM
RowLastModifiedDateTimeUTCRowLastModifiedDateTimeUtc A MAM-alkalmazáspéldány adattárházban történő utolsó módosításának dátuma és időpontja (UTC).Date and time in UTC when this MAM app instance was last modified in the data warehouse. 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM

MamCheckinMamCheckin

A MamCheckin entitás a MAM-alkalmazáspéldány Intune szolgáltatásba történő legutóbbi bejelentkezése során begyűjtött adatokat jelöli.The MamCheckin entity represents data gathered when a Mobile Application Management (MAM) app instance has checked in with the Intune Service.

Megjegyzés

Ha az alkalmazáspéldány naponta többször is bejelentkezik, azokat az adattárház egyetlen bejelentkezésként tárolja.When an app instance checks in multiple times a day, the data warehouse stores it as single check-in.

TulajdonságProperty DescriptionDescription PéldaExample
DateKeyDateKey A dátumkulcs azt jelzi, hogy az adattárházban mikor lett rögzítve a MAM-alkalmazás bejelentkezése.Date Key when the MAM app check-in was recorded in the data warehouse. 2016070320160703
ApplicationInstanceKeyApplicationInstanceKey A MAM-alkalmazás bejelentkezéséhez társított alkalmazáspéldány kulcsa.Key of the app instance associated with this MAM app check-in. 1900.2.5. 12:00:005/2/1900 12:00:00 AM
UserKeyUserKey A MAM-alkalmazás bejelentkezéséhez társított felhasználó kulcsa.Key of the user associated with this MAM app check-in. 1900.12.1. 12:00:001/12/1900 12:00:00 AM
ApplicationKeyApplicationKey A bejelentkező MAM-alkalmazás kulcsa.Key of the MAM app that has checked in. 1900.10.1. 12:00:001/10/1900 12:00:00 AM
DeviceHealthKeyDeviceHealthKey A MAM-alkalmazás bejelentkezéséhez társított DeviceHealth kulcsa.Key of DeviceHealth associated with this MAM app check-in. 1900.2.1. 12:00:001/2/1900 12:00:00 AM
PlatformKeyPlatformKey A MAM-alkalmazás bejelentkezéséhez társított eszköz platformját jelöli.Represents the platform of the device associated with this MAM app check-in. 1900.1.1. 12:00:001/1/1900 12:00:00 AM
EffectiveAppliedPolicyKeyEffectiveAppliedPolicyKey A bejelentkező MAM-alkalmazáshoz társított érvényben levő hozzárendelt szabályzatot jelöli.Represents the effective applied policy associated with the MAM app that has checked in. Az érvényben levő hozzárendelt szabályzat az adott alkalmazásra és felhasználóra vonatkozó szabályzatok összevonásának eredménye.An effective applied policy results from merging all policies relevant to a particular app and user. 1900.2.5. 12:00:005/2/1900 12:00:00 AM
LastCheckInDateLastCheckInDate A MAM-alkalmazás utolsó bejelentkezésének dátuma és időpontja.Date and time when this MAM app last checked in. Az érték lehet null is.Value can be null. 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM

MamDeviceHealthMamDeviceHealth

A MamDeviceHealth entitás azokat az eszközöket jelöli, amelyekhez mobilalkalmazás-felügyeleti szabályzatok vannak rendelve, beleértve a jailbreakelt eszközöket is.The MamDeviceHealth entity represents devices that have Mobile Application Management (MAM) policies deployed to them even if they are jailbroken.

TulajdonságProperty DescriptionDescription PéldaExample
DeviceHealthKeyDeviceHealthKey Az eszköz és a hozzá tartozó eszközállapot egyedi azonosítója az adattárházban – helyettes kulcs.Unique identifier of the device and its associated health in the data warehouse - surrogate key. 1900.1.1. 12:00:001/1/1900 12:00:00 AM
DeviceHealthDeviceHealth Az eszköz és a hozzá tartozó eszközállapot egyedi azonosítója – hasonló a DeviceHealthKey-hez, de az azonosító természetes kulcs.Unique identifier of the device and its associated health - similar to DeviceHealthKey, but the identifier is a natural key. 1900.1.1. 12:00:001/1/1900 12:00:00 AM
DeviceHealthNameDeviceHealthName Az eszköz állapotát jelöli.Represents the status of the device.
Not available – nincs információ az eszközről.Not available - no information on this device.
Healthy – az eszköz nem jailbreakelt.Healthy - device is not jailbroken.
Unhealthy – az eszköz jailbreakelt.Unhealthy - device is jailbroken.
Not Available Healthy UnhealthyNot Available Healthy Unhealthy
RowLastModifiedDateTimeUTCRowLastModifiedDateTimeUtc Az adott MAM-eszközállapot adattárházban történt utolsó módosításának dátuma és időpontja (UTC).Date and time in UTC when this specific MAM Device Health was last modified in the data warehouse. 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM

MamEffectivePolicyMamEffectivePolicy

A MamEffectivePolicy entitás a vállalatnál alkalmazott összes érvényben levő mobilalkalmazás-felügyeleti szabályzatot sorolja fel.The MamEffectivePolicy entity lists all Mobile Application Management (MAM) effective policies applied in your organization. Az érvényben levő hozzárendelt szabályzat az adott alkalmazásra és felhasználóra vonatkozó szabályzatok összevonásának eredménye.An effective applied policy results from merging all policies relevant to a particular app and user.

TulajdonságProperty DescriptionDescription PéldaExample
EffectivePolicyKeyEffectivePolicyKey Az érvényben levő MAM-szabályzat egyedi azonosítója az adattárházban.Unique identifier of the MAM effective policy in the data warehouse. 22
RealPolicyKeyRealPolicyKey A MAM-szabályzat informatikai szakember által létrehozott egyedi azonosítója.Unique identifier of the MAM policy authored by the IT Pro. 11
RowCreatedDateTimeUtcRowCreatedDateTimeUtc Az érvényben levő MAM-szabályzat adattárházban történt létrehozásának dátuma és időpontja (UTC).Date and time in UTC when this MAM effective policy was created in the data warehouse. 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM

MamGlobalApplicationMamGlobalApplication

A MamGlobalApplication entitás azokat az áruházbeli alkalmazásokat sorolja fel, amelyek felügyelete a Mobilalkalmazás-felügyelet használatával történik és nincsenek beléptetve a vállalat rendszerébe.The MamGlobalApplication entity lists store apps that are managed through Mobile Application Management (MAM) without enrollment in your enterprise.

TulajdonságProperty DescriptionDescription PéldaExample
ApplicationKeyApplicationKey Az áruházbeli alkalmazás egyedi azonosítója az adattárházban, más néven a helyettes kulcs.Unique identifier of the store app in the data warehouse, known as the surrogate key. 123123
ApplicationIdApplicationId Az áruházbeli alkalmazás egyedi azonosítója.Unique identifier of the store app. Az azonosító hasonló az ApplicationKey-hez, de természetes kulcs.The identifier is similar to ApplicationKey, but is a natural key. com.microsoft.skydrive.com.microsoft.skydrive.
ApplicationNameApplicationName A MAM-beli globális alkalmazásnév.MAM Global Application Name. SkyDriveSkydrive
RowLastModifiedDateTimeUTCRowLastModifiedDateTimeUtc Az adott MAM globális alkalmazás adattárházban történt utolsó módosításának dátuma és időpontja (UTC).Date and time in UTC when this specific MAM Global Application was last modified in the data warehouse. 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM

MamPlatformMamPlatform

A MamPlatform entitás azoknak a platformoknak a nevét és típusát sorolja fel, amelyeken telepítettek MAM-alkalmazást.The MamPlatform entity lists platform names and types on which a Mobile Application Management (MAM) app was installed.

TulajdonságProperty DescriptionDescription PéldaExample
PlatformKeyPlatformKey A platform egyedi azonosítója az adattárházban – helyettes kulcs.Unique identifier of the platform in the data warehouse - surrogate key. 123123
PlatformPlatform A platform egyedi azonosítója – a PlatformKey-hez hasonló, de természetes kulcs.Unique identifier of the platform - similar to PlatformKey, but is a natural key. 123123
PlatformNamePlatformName A platform nevePlatform name Nem érhető elNot Available
NincsenekNone
WindowsWindows
iOSIOS
Android.Android.
RowLastModifiedDateTimeUTCRowLastModifiedDateTimeUtc A platform adattárházban történt utolsó módosításának dátuma és időpontja (UTC).Date and time in UTC when this platform was last modified in the data warehouse. 2016.11.23. 12:00:0011/23/2016 12:00:00 AM