Androidos áruházbeli alkalmazások hozzáadása a Microsoft Intune-hozHow to add Android store apps to Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Mielőtt az alkalmazást hozzárendelné egy eszközhöz vagy felhasználói csoporthoz, az eszközt először hozzá kell adnia a Microsoft Intune-hoz.Before you assign an app to a device or a group of users, you must first add the app to Microsoft Intune. Az alábbi lépések azt mutatják be, hogyan adhat hozzá az Intune-hoz áruházból származó Android-alkalmazást az Azure Portalon.The following steps allow you to add an Android store app to Intune from the Azure portal.

 1. Jelentkezzen be az Azure Portal webhelyre.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. A Microsoft Intune panelen válassza a Mobilalkalmazások lehetőséget.On the Microsoft Intune blade, choose Mobile apps.
 4. A Mobilalkalmazások területen a Kezelés szakaszban válassza az Alkalmazások lehetőséget.In the Mobile apps workload, choose Apps under the Manage section.
 5. Az alkalmazások listája fölött válassza a Hozzáadás lehetőséget.Above the list of apps, choose Add.
 6. Az alkalmazás hozzáadása panelen az Áruházbeli alkalmazás elérhető típusai közül válassza az Android lehetőséget.On the Add App blade, select Android under the available Store app types.
 7. A Konfigurálás választásával a következő alkalmazásinformációkat adhatja meg: A választott alkalmazástól függően előfordulhat, hogy bizonyos információk már automatikusan kitöltve jelennek meg a panelen:Select Configure to configure the app information the following information: Depending on the app you have chosen, some of the values in this blade might have been automatically filled-in:
  • Név – Itt adhatja meg az alkalmazásnak a vállalati portálon megjelenő nevét.Name - Enter the name of the app as it will be displayed in the company portal. Ügyeljen arra, hogy a megadott alkalmazásnevek egyediek legyenek.Make sure all app names that you use are unique. Ha ugyanazt az alkalmazásnevet kétszer adja meg, csak az egyik alkalmazás fog megjelenni a felhasználók számára a vállalati portálon.If the same app name exists twice, only one of the apps will be displayed to users in the company portal.
  • Leírás – Itt adhatja meg az alkalmazás leírását.Description - Enter a description for the app. A leírás a céges portálon megjelenik a felhasználóknak.This description will be displayed to users in the company portal.
  • Kiadó – Adja meg az alkalmazás kiadójának nevét.Publisher - Enter the name of the publisher of the app.
  • Alkalmazás-áruház URL-címe – Itt adhatja meg a létrehozni kívánt alkalmazás áruházbeli URL-címét.Appstore URL - Enter the app store URL of the app you want to create.
  • Minimális operációsrendszer-verzió – A listából kiválaszthatja az operációs rendszer legkorábbi olyan verzióját, amelyre az alkalmazás telepíthető.Minimum operating system - From the list, choose the minimum operating system version on which the app can be installed. Ha az alkalmazást régebbi operációs rendszerrel rendelkező eszközhöz rendelik hozzá, akkor nem lesz telepítve.If you assign the app to a device with an earlier operating system, it will not be installed.
  • Kategória (nem kötelező) – Választhat egyet vagy többet a beépített alkalmazáskategóriák közül, vagy megadhat egyénileg létrehozott kategóriát is.Category (optional) - Select one or more of the built-in app categories, or a category you created. Ezzel megkönnyítheti a felhasználók számára az alkalmazás megkeresését a vállalati portálon való böngészés során.This will make it easier for users to find the app when they browse the company portal.
  • Megjelenítés kiemelt alkalmazásként a Céges portálon – Ezzel a beállítással hangsúlyosan jelenítheti meg az alkalmazást a Céges portál főoldalán alkalmazásokat kereső felhasználók számára.Display this as a featured app in the Company Portal - Display the app prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Információs URL-cím (nem kötelező) – Igény szerint megadhatja az alkalmazással kapcsolatos információkat tartalmazó webhely URL-címét.Information URL (optional) - Enter the URL of a website that contains information about this app. Ez az URL-cím fog megjelenni a felhasználók számára a vállalati portálon.The URL will be displayed to users in the company portal.
  • Adatvédelmi nyilatkozat URL-címe (nem kötelező) – Itt adhatja meg az alkalmazás adatvédelmi nyilatkozatát tartalmazó webhely URL-címét.Privacy URL (optional) - Enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Ez az URL-cím fog megjelenni a felhasználók számára a vállalati portálon.The URL will be displayed to users in the company portal.
  • Fejlesztő (nem kötelező) – Igény esetén megadhatja az alkalmazás fejlesztőjének nevét.Developer (optional) - Enter the name of the app developer.
  • Tulajdonos (nem kötelező) – Igény esetén megadhatja az alkalmazás tulajdonosának nevét (például HR osztály).Owner (optional) - Enter a name for the owner of this app, for example, HR department.
  • Megjegyzések (nem kötelező) – Ide írhatja be az alkalmazáshoz társítani kívánt megjegyzéseket.Notes (optional) - Enter any notes you would like to associate with this app.
  • Ikon (nem kötelező) – Itt töltheti fel az alkalmazáshoz hozzárendelni kívánt ikont.Logo (optional) - Upload an icon that will be associated with the app. Ez az alkalmazásikon jelenik meg a céges portálon böngésző felhasználók számára.This icon is displayed with the app when users browse the company portal.
 8. Az alkalmazásinformációk megadása után kattintson az OK lehetőségre.Click OK when you have completed setting the app information.
 9. Az alkalmazás hozzáadásához kattintson a Hozzáadás gombra.Click Add to add the app.

A létrehozott alkalmazás megjelenik az alkalmazáslistában, ahol hozzárendelheti a kívánt csoportokhoz.The app you've created is displayed in the apps list where you can assign it to the groups you choose.

További lépésekNext steps