iOS-es áruházbeli alkalmazások hozzáadása a Microsoft Intune-hozHow to add iOS store apps to Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A témakörben található információ segítségével iOS-es áruházbeli alkalmazásokat adhat hozzá az Intune-hoz.Use the information in this topic to help you add iOS store apps to Intune.

Megjegyzés

Bár az iOS-eszközök felhasználói eltávolíthatnak néhányat a beépített iOS-alkalmazások közül – például a Részvények vagy a Térképek alkalmazást –, az Intune nem használható ezek újratelepítésére.While users of iOS devices can remove some of the built-in iOS apps like Stocks, and Maps, you cannot use Intune to redeploy those apps. Amennyiben a végfelhasználó törölte ezeket az alkalmazásokat, manuálisan telepítheti újra őket az App Store áruházból.If end users delete these apps, they must go to the app store, and manually re install them.

ElőkészületekBefore you start

Ezzel az eljárással csak az áruházban ingyenesen elérhető alkalmazások hozzárendelése lehetséges.You can only assign apps using this method if they are free of charge in the app store. Ha fizetős alkalmazást szeretne az Intune segítségével hozzárendelni, fontolja meg az iOS mennyiségi vásárlási program használatát.If you want to assign paid apps using Intune, consider using the iOS volume-purchase program.

1. lépés: Az alkalmazás megkeresése az áruházbanStep 1 - Search for the app in the store

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Alkalmazások kezelése lehetőséget.On the Intune blade, choose Manage apps.
 4. A Mobilalkalmazások területen válassza a Felügyelet > Alkalmazások elemet.In the Mobile apps workload, choose Manage > Apps.
 5. Az alkalmazások listája fölött válassza a Hozzáadás lehetőséget.Above the list of apps, choose Add.
 6. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza a Keresés az App Store-ban lehetőséget.In the Add App blade, choose Search the App Store.
 7. Az Apple App Store panelen írja be a keresőmezőbe az alkalmazás nevét (vagy a név egy részét).In the Apple App Store blade, enter the name (or part of the name) in the search box. Az Intune ekkor rákeres arra az áruházban, és a kapott eredmények listáját adja vissza.Intune will search the store and return a list of relevant results.
 8. Válassza ki a kívánt alkalmazást a listából, majd kattintson az OK gombra.From the list, choose the app you want, then click OK.

2. lépés – Az alkalmazás adatainak konfigurálásaStep 2 - Configure app information

 1. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza az Alkalmazás adatai elemet.In the Add App blade, choose App Information.
 2. Az Alkalmazás szerkesztése panelen konfigurálja az alábbi adatokat.In the Edit App blade, configure the following information. Amikor elkészült, kattintson a Hozzáadás lehetőségre.Once you are done, click Add. A választott alkalmazástól függően előfordulhat, hogy egyes értékek automatikusan ki vannak töltve a panelen:Depending on the app you have chosen, some of the values in this blade might have been automatically filled-in:
 3. Alkalmazás neve – Itt adhatja meg az alkalmazásnak a Céges portálon megjelenő nevét.App Name - Enter the name of the app as it will be displayed in the company portal. Ügyeljen arra, hogy a megadott alkalmazásnevek egyediek legyenek.Make sure all app names that you use are unique. Ha ugyanazt az alkalmazásnevet kétszer adja meg, csak az egyik alkalmazás fog megjelenni a felhasználók számára a vállalati portálon.If the same app name exists twice, only one of the apps will be displayed to users in the company portal.
  • Alkalmazás leírása – Itt adhatja meg az alkalmazás leírását.App Description - Enter a description for the app. amelyet meg szeretne jeleníteni a felhasználók számára a vállalati portálon.This will be displayed to users in the company portal.
 4. Kiadó – Adja meg az alkalmazás kiadójának nevét.Publisher - Enter the name of the publisher of the app.
 5. Alkalmazás-áruház URL-címe – Itt adhatja meg a létrehozni kívánt alkalmazás áruházbeli URL-címét.App store URL - Enter the app store URL of the app you want to create.
 6. Minimális operációsrendszer-verzió – A listából kiválaszthatja az operációs rendszer legkorábbi olyan verzióját, amelyre az alkalmazás telepíthető.Minimum Operating System - From the list, choose the minimum operating system version on which the app can be installed. Ha az alkalmazást régebbi operációs rendszerrel rendelkező eszközhöz rendelik hozzá, akkor nem lesz telepítve.If you assign the app to a device with an earlier operating system, it will not be installed.
 7. Kategória (nem kötelező).Category (optional). Választhat egyet vagy többet a beépített kategóriák közül, vagy megadhat egyénileg létrehozott kategóriát is.Select one or more of the built-in app categories, or a category you created. Ezzel megkönnyítheti a felhasználók számára az alkalmazás megkeresését a vállalati portálon való böngészés során.This will make it easier for users to find the app when they browse the company portal.
 8. Megjelenítés kiemelt alkalmazásként a Céges portálon – Ezzel a beállítással hangsúlyosan jelenítheti meg az alkalmazást a Céges portál főoldalán alkalmazásokat kereső felhasználók számára.Display this as a featured app in the Company Portal - Display the app prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
 9. Információs URL-cím – Igény szerint megadhatja az alkalmazással kapcsolatos információkat tartalmazó webhely URL-címét.Information URL - Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. Ez az URL-cím fog megjelenni a felhasználók számára a vállalati portálon.The URL will be displayed to users in the company portal.
 10. Adatvédelmi nyilatkozat URL-címe – Igény esetén itt adhatja meg az alkalmazás adatvédelmi nyilatkozatát tartalmazó webhely URL-címét.Privacy URL - Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Ez az URL-cím fog megjelenni a felhasználók számára a vállalati portálon.The URL will be displayed to users in the company portal.
 11. Fejlesztő – Igény esetén megadhatja az alkalmazás fejlesztőjének nevét.Developer - Optionally, enter the name of the app developer.
 12. Tulajdonos – Igény esetén megadhatja az alkalmazás tulajdonosának nevét (például HR-osztály).Owner - Optionally, enter a name for the owner of this app, for example, HR department.
 13. Megjegyzések – Ide írhatja be az alkalmazáshoz társítani kívánt megjegyzéseket.Notes - Enter any notes you would like to associate with this app.
 14. Ikon feltöltése – Itt töltheti fel az alkalmazáshoz hozzárendelni kívánt ikont.Upload Icon - Upload an icon that will be associated with the app. Ez az alkalmazásikon jelenik meg a vállalati portálon böngésző felhasználók számára.This is the icon that will be displayed with the app when users browse the company portal.
 15. Ha elkészült, az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza a Mentés lehetőséget.When you are done, on the Add App blade, choose Save.

A létrehozott alkalmazás megjelenik az alkalmazáslistában, ahol hozzárendelheti a kívánt csoportokhoz.The app you have created will be displayed in the apps list where you can assign it to the groups you choose. További segítségért lásd: Alkalmazások hozzárendelése csoportokhoz.For help, see How to assign apps to groups.