iOS-es áruházbeli alkalmazások hozzáadása a Microsoft Intune-hozHow to add iOS store apps to Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A témakörben található információ segítségével iOS-es áruházbeli alkalmazásokat adhat hozzá az Intune-hoz.Use the information in this topic to help you add iOS store apps to Intune.

Megjegyzés

Bár az iOS-eszközök felhasználói eltávolíthatnak néhányat a beépített iOS-alkalmazások közül – például a Részvények vagy a Térképek alkalmazást –, az Intune nem használható ezek újratelepítésére.While users of iOS devices can remove some of the built-in iOS apps like Stocks, and Maps, you cannot use Intune to redeploy those apps. Amennyiben a végfelhasználó törölte ezeket az alkalmazásokat, manuálisan telepítheti újra őket az App Store áruházból.If end users delete these apps, they must go to the app store, and manually re install them.

ElőkészületekBefore you start

Ezzel az eljárással csak az áruházban ingyenesen elérhető alkalmazások hozzárendelése lehetséges.You can only assign apps using this method if they are free of charge in the app store. Ha fizetős alkalmazást szeretne az Intune segítségével hozzárendelni, fontolja meg az iOS mennyiségi vásárlási program használatát.If you want to assign paid apps using Intune, consider using the iOS volume-purchase program.

Megjegyzés

A Microsoft Intune-beli munkavégzéshez a Chrome és a Microsoft Edge böngészőt ajánljuk.Chrome and Edge are the recommended browsers when working with Microsoft Intune.

1. lépés: Az alkalmazás megkeresése az áruházbanStep 1 - Search for the app in the store

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Alkalmazások kezelése lehetőséget.On the Intune blade, choose Manage apps.
 4. A Mobilalkalmazások területen válassza a Felügyelet > Alkalmazások elemet.In the Mobile apps workload, choose Manage > Apps.
 5. Az alkalmazások listája fölött válassza a Hozzáadás lehetőséget.Above the list of apps, choose Add.
 6. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza a Keresés az App Store-ban lehetőséget.In the Add App blade, choose Search the App Store.
 7. Az Apple App Store panelen válassza ki az App Store országkódját.In the Apple App Store blade, select the App store country locale.
 8. Írja be a keresőmezőbe az alkalmazás nevét (vagy a név egy részét).Type the name (or part of the name) in the search box. Az Intune ekkor rákeres arra az áruházban, és a kapott eredmények listáját adja vissza.Intune searches the store and return a list of relevant results.
 9. Válassza ki a kívánt alkalmazást a listából, majd kattintson az OK gombra.From the list, choose the app you want, then click OK.

2. lépés – Az alkalmazás adatainak konfigurálásaStep 2 - Configure app information

 1. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza az Alkalmazás adatai elemet.In the Add App blade, choose App Information.
 2. Az Alkalmazás szerkesztése panelen konfigurálja az alkalmazásadatokat.In the Edit App blade, configure the app information. Amikor elkészült, kattintson a Hozzáadás lehetőségre.Once you are done, click Add. A választott alkalmazástól függően előfordulhat, hogy egyes értékek automatikusan ki vannak töltve a panelen:Depending on the app you have chosen, some of the values in this blade might have been automatically filled-in:
 3. Név – Itt adhatja meg az alkalmazás céges portálon megjelenő nevét.Name -- Type the name of the app for display in the company portal. Ügyeljen arra, hogy a megadott alkalmazásnevek egyediek legyenek.Make sure all app names that you use are unique. Ha ugyanazt az alkalmazásnevet kétszer adja meg, csak az egyik alkalmazás fog megjelenni a felhasználók számára a céges portálon.If the same app name exists twice, the company portal displays only one of the apps to users.
 4. Leírás – Adja meg az alkalmazás leírását, amelyet a felhasználók is láthatnak majd a céges portálon.Description -- Type a description for the app to displayed to users in the company portal.
 5. Kiadó – Adja meg az alkalmazás kiadójának nevét.Publisher -- Type the name of the publisher of the app.
 6. Alkalmazás-áruház URL-címe – Itt adhatja meg a létrehozni kívánt alkalmazás áruházbeli URL-címét.Appstore URL -- Type the app store URL of the app you want to create.
 7. Áruház országa/régiója – Válassza ki az App Store országkódját.Store country/region -- Select the App store country locale.
 8. Minimális operációsrendszer-verzió – A listából kiválaszthatja az operációs rendszer legkorábbi olyan verzióját, amelyre az alkalmazás telepíthető.Minimum operating system -- From the list, choose the minimum operating system version on which the app can be installed. Az alkalmazás nem telepíthető régebbi operációs rendszert futtató eszközön.The app will not be installed on a device with an earlier operating system.
 9. Érvényes eszköztípusok – A listából válassza ki az alkalmazás által használt eszközöket.Applicable device type -- From the list, choose the devices that are used by the App.
 10. Kategória (nem kötelező).Category (optional). Választhat egyet vagy többet a beépített kategóriák közül, vagy megadhat egyénileg létrehozott kategóriát is.Select one or more of the built-in app categories, or a category you created. A kategóriákkal megkönnyítheti a felhasználók számára az alkalmazás megkeresését a vállalati portálon való böngészés során.Categories make it easier for users to find the app when they browse the company portal.
 11. Megjelenítés kiemelt alkalmazásként a Céges portálon – Ezzel a beállítással hangsúlyosan jelenítheti meg az alkalmazást a Céges portál főoldalán alkalmazásokat kereső felhasználók számára.Display this as a featured app in the Company Portal -- Display the app prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
 12. Információs URL-cím – Igény szerint megadhatja az alkalmazással kapcsolatos információkat tartalmazó webhely URL-címét.Information URL -- Optionally, type the URL of a website that contains information about this app. Ez az URL-cím jelenik meg a felhasználók számára a céges portálon.The URL displays to users in the company portal.
 13. Adatvédelmi nyilatkozat URL-címe – Igény esetén itt adhatja meg az alkalmazás adatvédelmi nyilatkozatát tartalmazó webhely URL-címét.Privacy URL -- Optionally, type the URL of a website that contains privacy information for this app. Ez az URL-cím jelenik meg a felhasználók számára a céges portálon.The URL displays to users in the company portal.
 14. Fejlesztő – Igény esetén megadhatja az alkalmazás fejlesztőjének nevét.Developer -- Optionally, type the name of the app developer. Ez a mező csak rendszergazdáknak jelenik meg, a végfelhasználók nem láthatják.This field is only visible an administrator and will not be visible to end users.
 15. Tulajdonos – Igény esetén megadhatja az alkalmazás tulajdonosának nevét (például HR-osztály).Owner -- Optionally, type a name for the owner of this app, for example, HR department. Ez a mező csak rendszergazdáknak jelenik meg, a végfelhasználók nem láthatják.This field is only visible an administrator and will not be visible to end users.
 16. Megjegyzések – Ide írhatja be az alkalmazáshoz társítani kívánt megjegyzéseket.Notes -- Type any notes you would like to associate with this app. Ez a mező csak rendszergazdáknak jelenik meg, a végfelhasználók nem láthatják.This field is only visible an administrator and will not be visible to end users.
 17. Ikon – Itt töltheti fel az alkalmazáshoz hozzárendelni kívánt ikont.Logo -- Upload an icon that is associated with the app. Ez az alkalmazásikon jelenik meg a céges portálon böngésző felhasználók számára.The icon is displayed with the app when users browse the company portal.
 18. Ha elkészült, az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza az OK lehetőséget.When you are done, on the Add App blade, choose OK.

A létrehozott alkalmazás megjelenik az alkalmazáslistában, ahol hozzárendelheti a kívánt csoportokhoz.The app you have created displays in the apps list, where you can assign it to the groups you choose. További segítségért lásd: Alkalmazások hozzárendelése csoportokhoz.For help, see How to assign apps to groups.