Támogatott eszközök és böngészőkSupported devices and browsers

Csak az Intune-ra vonatkozikApplies to: Intune
Ez a témakör az Intune-ra vonatkozik az Azure-portálon és a klasszikus konzolon is.This topic applies to Intune in both the Azure portal and the classic console.

Ez a cikk a vállalatnál az eszközkezelésért felelős rendszergazdák számára készült.This article is for system administrators responsible for device management in the enterprise. A következő témakörben találhat segítséget az Intune telefonra való telepítéséhez: Using managed devices to get work done (Feladatok elvégzése kezelt eszközökön).For help installing Intune on your phone, see using managed devices to get work done.

A Microsoft Intune beállítása előtt tekintse át az alábbi követelményeket:Before you start setting up Microsoft Intune, review the following requirements:

Ismerkedjen meg az Intune hálózatisávszélesség-felhasználásával is (a klasszikus konzolon).You should also familiarize yourself with Intune network bandwidth usage (Classic console) .

Az Intune által támogatott eszközökIntune supported devices

Az Intune a következő eszközöket képes felügyelni a mobileszköz-felügyeleti funkciókkal:You can manage the following devices using Intune mobile device management:

AppleApple

 • Apple iOS 8.0 és újabb verziókApple iOS 8.0 and later
 • Mac OS X 10.9 és újabb verziókMac OS X 10.9 and later

WindowsWindows

 • Windows 10 (Home, Pro, Education, és Enterprise verziók)Windows 10 (Home, Pro, Education, and Enterprise versions)
 • Windows 10 mobil verzióWindows 10 Mobile
 • Windows Phone 8.1Windows Phone 8.1
 • Windows 8.1 RTWindows 8.1 RT
 • Windows 8.1 operációs rendszerű számítógépekPCs running Windows 8.1
 • Windows 10 IoT Enterprise rendszerű eszközök (x86, x64)Devices running Windows 10 IoT Enterprise (x86, x64)
 • Windows 10 IoT Enterprise Mobile rendszerű eszközökDevices running Windows 10 IoT Mobile Enterprise
 • Windows Holographic és Windows Holographic EnterpriseWindows Holographic & Windows Holographic Enterprise

  Az Enterprise Mobility + Security (EMS) csomaggal rendelkező ügyfelek az Azure Active Directory (Azure AD) használatával is regisztrálhatják Windows 10 rendszerű eszközeiket.Customers with Enterprise Management + Security (EMS) can also use Azure Active Directory (Azure AD) to register Windows 10 devices.

GoogleGoogle

 • Google Android 4.0 és újabb verziók (beleértve a Samsung KNOX Standard 4.0-s és újabb verzióit is)Google Android 4.0 and later (including Samsung KNOX Standard 4.0 and higher)
 • Google Android for Work (követelmények)Google Android for Work (requirements)

 • A következő Samsung Galaxy Ace-modelleket az Intune nem képes Samsung KNOX Standard-eszközként kezelni: SM-G313HU, SM-G313HY, SM-G313M, SM-G313MY és SM-G313U.The following models of the Samsung Galaxy Ace phone cannot be managed by Intune as Samsung KNOX Standard devices: SM-G313HU, SM-G313HY, SM-G313M, SM-G313MY, and SM-G313U. Ezeket az eszközöket a rendszer szabványos Android-eszközökként kezeli.These devices are managed as standard Android devices. További tájékoztatást a Samsung KNOX webhelyén talál.See the Samsung KNOX website for more information.

Az eszközök és a felügyeleti metódusok teljes listája Az Intune által támogatott eszközök című cikkben található.For a full list of devices and management methods, see Intune supported devices.

Az Intune nem használható a Windows Server operációs rendszer felügyeletére.Intune cannot be used to manage Windows Server operating systems.

Windowsos számítógépeken futó szoftveres ügyfélWindows PC software client

A windowsos számítógépekre a regisztráció alternatívájaként telepítheti az Intune szoftveres ügyfelet is.An Intune software client can be deployed and installed on Windows PCs as an alternate enrollment method. Ez a funkció csak a klasszikus Intune-konzolon érhető el.This functionality is only available using the Intune classic console. Az Intune szoftveres ügyfele segítségével a Windows 7 és újabb rendszerű számítógépeket felügyelheti (kivéve a Windows 10 Home verziót).You can use the Intune software client to manage Windows 7 and later PCs with the exception of Windows 10 Home edition.

Az Intune által támogatott webböngészőkIntune supported web browsers

A különféle felügyeleti tevékenységek elvégzésére a következő két felügyeleti webhely valamelyikét kell használnia.Different administrative tasks require that you use one of the following administrative websites.

Ezeken a portálokon jelenleg a következő böngészők támogatottak:The following browsers are supported for these portals:

 • Microsoft Edge (legújabb verzió)Microsoft Edge (latest version)
 • Microsoft Internet Explorer 11Microsoft Internet Explorer 11
 • Safari (csak Mac, legújabb verzió)Safari (latest version, Mac only)
 • Chrome (legújabb verzió)Chrome (latest version)
 • Firefox (legújabb verzió)Firefox (latest version)

Klasszikus Intune-portálIntune classic portal

A csak a klasszikus Intune-ban szereplő funkciók, például az Intune PC-s szoftverügyfél, vagy a Mobile Threat Defense-partnerekkel való integráció csak a klasszikus Intune-portálon (https://manage.microsoft.com) érhetők el.Intune classic-only features such as Intune PC software client and integration with Mobile Threat Defense partners are only available in the Intune classic portal (https://manage.microsoft.com). A klasszikus Intune-konzolhoz a böngésző Silverlight-támogatása szükséges.The classic Intune console requires Silverlight browser support.

A klasszikus Intune-konzol a következő Silverlight-kompatibilis böngészőkkel használható:The following Silverlight browsers support the classic Intune console:

 • Internet Explorer 10 vagy újabbInternet Explorer 10 or later
 • Google Chrome (42-es vagy korábbi verziók)Google Chrome (versions prior to version 42)
 • Mozilla Firefox (a Silverlightot engedélyezni kell) – További információMozilla Firefox with Silverlight enabled Learn more
Megjegyzés

A Microsoft Edge és a mobilböngészők nem használhatók a felügyeleti konzollal, mivel nem támogatják a Microsoft Silverlightot.Microsoft Edge and mobile browsers are not supported for the Intune classic console because they do not support Microsoft Silverlight.

A portálra szolgáltatás-rendszergazdák, valamint globális rendszergazda szerepkörrel rendelkező bérlői rendszergazdák jelentkezhetnek be.Only users with service administrator permissions or tenant administrators with the global administrator role can sign in to this portal. A felügyeleti konzol eléréséhez a fióknak az Intune használatához szükséges licenccel, illetve Engedélyezett bejelentkezési állapottal kell rendelkeznie.To access the administration console, your account must have a license to use Intune and a sign-in status of Allowed.

A termékről a következő oldalon küldhet visszajelzést Intune Feedback