A macOS rendszerű eszközökre vonatkozó VPN-beállítások konfigurálása a Microsoft Intune-banConfigure VPN settings in Microsoft Intune for devices running macOS

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Olvassa el az Intune-t bemutató cikket.Read the introduction to Intune.

A cikk a VPN-kapcsolatoknak a macOS rendszerű eszközökön való konfigurálására használható Intune-beállításokat ismerteti.This article shows you the Intune settings you can use to configure VPN connections on devices running macOS.

A megadott beállításoktól függően a következő listában található értékek némelyike nem konfigurálható.Depending on the settings you choose, not all values in the following list are configurable.

Alapvető VPN-beállításokBase VPN settings

Kapcsolat neve – Adja meg a kapcsolat nevét.Connection name - Enter a name for this connection. A végfelhasználók akkor látják ezt a nevet, amikor megkeresik a rendelkezésre álló VPN-kapcsolatok listáját az eszközükön.End users see this name when they browse their device for the list of available VPN connections.

 • IP-cím vagy teljes tartománynév – Adja meg annak a VPN-kiszolgálónak az IP-címét vagy teljes tartománynevét, amelyhez az eszközök csatlakoznak.IP address or FQDN - Provide the IP address or fully qualified domain name of the VPN server that devices connect to. Példák: 192.168.1.1, vpn.contoso.com.Examples: 192.168.1.1, vpn.contoso.com.
 • Hitelesítési módszer – Válassza ki a következő lehetőségek közül, hogy miképpen hitelesítik magukat az eszközök a VPN-kiszolgálón:Authentication method - Choose how devices authenticate to the VPN server from:
  • Tanúsítványok – A Hitelesítési tanúsítvány szakaszban adja meg a kapcsolat hitelesítéséhez korábban létrehozott SCEP- vagy PKCS-tanúsítványprofilok valamelyikét.Certificates - Under Authentication certificate, Choose a SCEP or PKCS certificate profile you previously created to authenticate the connection. A tanúsítványprofilokról a tanúsítványok konfigurálását ismertető cikkben talál részletesebb tájékoztatást.For more details about certificate profiles, see How to configure certificates.
  • Felhasználónév és jelszó – A végfelhasználóknak felhasználónevet és jelszót kell megadniuk, ha szeretnének bejelentkezni a VPN-kiszolgálóra.Username and password - End users must supply a username and password to log into the VPN server.
 • Kapcsolat típusa – Az alábbi listából válassza ki a VPN-kapcsolat típusát:Connection type - Select the VPN connection type from the following list of vendors:
  • Check Point Capsule VPNCheck Point Capsule VPN
  • Cisco AnyConnectCisco AnyConnect
  • SonicWall Mobile ConnectSonicWall Mobile Connect
  • F5 Edge ClientF5 Edge Client
  • Pulse SecurePulse Secure
  • Egyéni VPNCustom VPN
 • Bújtatás megosztása - Az Engedélyezés vagy a Letiltás beállítással szabályozhatja, hogy az eszközök választhatnak-e a forgalomtól függően a kapcsolatok közül.Split tunneling - Enable or Disable this option that lets devices decide which connection to use depending on the traffic. Egy szállodai vendég például a munkahelyi fájlok elérésére a VPN-kapcsolatot, de egyszerű böngészésre a szálloda normál hálózatát használja.For example, a user in a hotel uses the VPN connection to access work files, but use the hotel's standard network for regular web browsing.

Egyéni VPN-beállításokCustom VPN settings

Ha az Egyéni VPN lehetőséget választotta, konfigurálja ezeket a beállításokat is:If you selected Custom VPN, configure these further settings:

 • VPN-azonosító Ez az Ön által használt VPN-alkalmazás azonosítója, amelyet a VPN-szolgáltatója biztosított.VPN identifier This is an identifier for the VPN app you are using, and is supplied by your VPN provider.
 • Adja meg a kulcs-érték párokat az egyéni VPN attribútumainak konfigurálásához Kulcsok és Értékek hozzáadásával vagy importálásával szabhatja testre a VPN-kapcsolatot.Enter key and value pairs for the custom VPN attributes Add or import Keys and Values that customize your VPN connection. Rendszerint ezeket az értékeket is a VPN-szolgáltató biztosítja.Again, these values are typically supplied by your VPN provider.

ProxybeállításokProxy settings

 • Automatikus konfigurációs szkript – A proxykiszolgálót egy konfigurációs fájl segítségével konfigurálja.Automatic configuration script - Use a file to configure the proxy server. Adja meg a konfigurációs fájlt tartalmazó Proxykiszolgáló URL-címét (például http://proxy.contoso.com).Enter the Proxy server URL (for example http://proxy.contoso.com) which contains the configuration file.
 • Cím – Adja meg a proxykiszolgáló címét (IP-címként).Address - Enter the proxy server address (as an IP address).
 • Portszám – Adja meg a proxykiszolgálóhoz társított portszámot.Port number - Enter the port number associated with the proxy server.