Webalkalmazások hozzáadása az Intune-hozHow to add web apps to Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

Ahhoz, hogy kezelhesse és felhasználókhoz rendelhesse hozzá az alkalmazásokat, hozzá kell adnia őket az Intune-hoz.Before you can manage and assign an app for your users, add the app to Intune. Az Intune számos különböző alkalmazástípust támogat, beleértve a webalkalmazásokat is.Intune supports a variety of app types including web apps.

Megjegyzés

A webalkalmazások használata az Android for Work-eszközökön nem támogatott.Web apps are not supported on Android for Work devices.

A következő lépésekkel adhat hozzá egy alkalmazást az Intune-hoz egy alkalmazás webes hivatkozásaként:Complete the following steps to add an app to Intune as a shortcut to an app on the web:

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. A További erőforrások lehetőséget használva keresse meg az Intune-t, és válassza ki.Using More resources, search for and select Intune.
 3. A Microsoft Intune panelen válassza a Mobilalkalmazások lehetőséget.On the Microsoft Intune blade, select Mobile apps.
 4. A Mobilalkalmazások panelen válassza az Alkalmazások lehetőséget.On the Mobile apps blade, select Apps.
 5. Az alkalmazások listája fölött válassza a Hozzáadás lehetőséget.Above the list of apps, select Add. Ekkor az Alkalmazás felvétele panel jelenik meg.The Add app blade is displayed.
 6. Az Alkalmazás felvétele panelen válassza a Webalkalmazás típust az Alkalmazás típusa legördülő listában.In the Add app blade, select the Web app type from the App type drop-down list.
 7. Válassza a Konfigurálás lehetőséget az Alkalmazásadatok panel megjelenítéséhez.Select the Configure option to display the App information blade.
 8. Az Alkalmazásadatok panelen adja meg az alábbi információkat:In the App information blade, add the following information:
  • Név – Itt adhatja meg az alkalmazás a céges portálon megjelenítendő nevét.Name - Enter the name of the app as it is to be displayed in the company portal.
  • Leírás – Itt adhatja meg az alkalmazás leírását.Description - Enter a description for the app. Ez jelenik meg a végfelhasználók számára a céges portálon.This is displayed to end users in the company portal.
  • Kiadó – Adja meg az alkalmazás kiadójának nevét.Publisher - Enter the name of the publisher of this app.
  • Alkalmazás URL-címe – Adja meg annak a webhelynek az URL-címét, amelyen a hozzárendelni kívánt alkalmazás található.App URL - Enter the URL of the web site that hosts the app you want to assign.
  • Kategória (nem kötelező) – Választhat egyet vagy többet a beépített alkalmazáskategóriák közül, vagy megadhat egyénileg létrehozott kategóriát is.Category (optional) - Select one or more of the built-in app categories, or a category you created. Ezzel a kijelöléssel megkönnyítheti a felhasználók számára az alkalmazás megkeresését a céges portálon való böngészés során.This selection can make it easier for users to find the app when they browse the company portal.
  • Megjelenítés kiemelt alkalmazásként a Céges portálon – Ezzel a beállítással hangsúlyosan jelenítheti meg az alkalmazást a Céges portál főoldalán alkalmazásokat kereső felhasználók számára.Display this as a featured app in the Company Portal - Display the app prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Felügyelt böngésző használatának megkövetelése a hivatkozás megnyitásához – Ha egy webhelyre vagy webalkalmazásra mutató hivatkozást rendel a felhasználókhoz, azt az Intune Managed Browser böngészőben nyithatják meg.Require a managed browser to open this link - When you assign a link to a website or web app to users, they can open it in the Intune managed browser. Ezt a böngészőt telepíteni kell az eszközökön.This browser must be installed on their device.
  • Embléma – Itt töltheti fel az alkalmazáshoz hozzárendelt emblémát.Logo - Upload a logo that is associated with the app. Ez az embléma jelenik meg az alkalmazásnál a céges portálon böngésző felhasználók számára.This logo is the logo that is displayed with the app when users browse the company portal.
 9. Ha elkészült, az Adatok felvétele panelen válassza az Ok lehetőséget.When you are done, on the Add information blade, select Ok.
 10. Ezután az Alkalmazás felvétele panelen válassza a Hozzáadás lehetőséget.Then, from the Add app blade, select Add.

A létrehozott alkalmazás megjelenik az alkalmazáslistában, ahol hozzárendelheti a kívánt csoportokhoz.The app you have created is displayed in the apps list where you can assign it to the groups you choose. További segítségért lásd: Alkalmazások hozzárendelése csoportokhoz.For help, see How to assign apps to groups.