Webalkalmazások hozzáadása az Intune-hozHow to add web apps to Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.
 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Alkalmazások kezelése lehetőséget.On the Intune blade, choose Manage apps.
 4. A Mobilalkalmazások területen válassza a Kezelés > Alkalmazások elemet.In the Mobile apps workload, choose Manage > Apps.
 5. Az alkalmazások listája fölött válassza a Hozzáadás lehetőséget.Above the list of apps, choose Add.
 6. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza az Alkalmazás adatai elemet.In the Add App blade, choose App Information.
 7. Az Alkalmazás szerkesztése panelen konfigurálja az alábbi információkat.In the Edit App blade, configure the following information. Ha ezzel elkészült, kattintson a Hozzáadás lehetőségre:Once you are done, click Add:
  • Alkalmazás URL-címe – Adja meg annak a webhelynek az URL-címét, amelyen a hozzárendelni kívánt alkalmazás található.App URL - Enter the URL of the web site that hosts the app you want to assign.
  • Alkalmazás neve – Itt adhatja meg az alkalmazásnak a Céges portálon megjelenő nevét.App Name - Enter the name of the app as it will be displayed in the company portal.
  • Alkalmazás leírása – Itt adhatja meg az alkalmazás leírását.App Description - Enter a description for the app. Ez fog megjelenni a felhasználók számára a céges portálon.This will be displayed to end users in the company portal.
  • Kiadó – Adja meg az alkalmazás kiadójának nevét.Publisher - Enter the name of the publisher of this app.
  • Kategória (nem kötelező) – Választhat egyet vagy többet a beépített kategóriák közül, vagy megadhat egyénileg létrehozott kategóriát is.Category (optional) - Select one or more of the built-in app categories, or a category you created. Ezzel megkönnyítheti a felhasználók számára az alkalmazás megkeresését a vállalati portálon való böngészés során.This will make it easier for users to find the app when they browse the company portal.
  • Megjelenítés kiemelt alkalmazásként a Céges portálon – Ezzel a beállítással hangsúlyosan jelenítheti meg az alkalmazást a Céges portál főoldalán alkalmazásokat kereső felhasználók számára.Display this as a featured app in the Company Portal - Display the app prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Felügyelt böngésző szükséges a hivatkozás megnyitásához – Ha egy webhelyre vagy webalkalmazásra mutató hivatkozást rendel a felhasználókhoz, az csak az Intune által felügyelt böngészőben lesz megnyitható.Require a managed browser to open this link - When you assign a link to a website or web app to users, they will be able to open it only in the Intune managed browser. Ezt a böngészőt telepíteni kell az eszközökön.This browser must be installed on their device.
  • Ikon feltöltése – Itt töltheti fel az alkalmazáshoz hozzárendelni kívánt ikont.Upload Icon - Upload an icon that will be associated with the app. Ez az alkalmazásikon jelenik meg a vállalati portálon böngésző felhasználók számára.This is the icon that will be displayed with the app when users browse the company portal.
 8. Ha elkészült, az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza a Mentés lehetőséget.When you are done, on the Add App blade, choose Save.

A létrehozott alkalmazás megjelenik az alkalmazáslistában, ahol hozzárendelheti a kívánt csoportokhoz.The app you have created will be displayed in the apps list where you can assign it to the groups you choose. További segítségért lásd: Alkalmazások hozzárendelése csoportokhoz.For help, see How to assign apps to groups.