Webalkalmazások hozzáadása az Intune-hozAdd web apps to Microsoft Intune

Az Intune számos különböző alkalmazástípust támogat, beleértve a webalkalmazásokat is.Intune supports a variety of app types, including web apps. A webalkalmazások ügyfél-kiszolgáló alkalmazások.A web app is a client-server application. A kiszolgáló szolgáltatja a webalkalmazást, amely tartalmazza a felhasználói felületet, a tartalmat és a funkciókat.The server provides the web app, which includes the UI, content, and functionality. A modern webszolgáltatási platformok emellett gyakran kínálnak biztonsági, terheléselosztási és egyéb szolgáltatásokat is.Additionally, modern web-hosting platforms commonly offer security, load balancing, and other benefits. A webalkalmazásokat külön, a weben kezelik.A web app is separately maintained on the web. Ehhez az alkalmazástípushoz a Microsoft Intune-t kell használnia.You use Microsoft Intune to point to this app type. Azt is megszabhatja, hogy mely felhasználói csoportok férhetnek hozzá az alkalmazáshoz.You also assign the groups of users that can access this app.

Ahhoz, hogy kezelhesse és felhasználókhoz rendelhesse hozzá az alkalmazásokat, hozzá kell adnia őket az Intune-hoz.Before you can manage and assign an app for your users, add the app to Intune. Az Intune létrehoz egy parancsikont a webalkalmazáshoz a felhasználó eszközének kezdőképernyőjén.Intune creates a shortcut to the web app on the user's device home screen.

Megjegyzés

A webalkalmazások használata az androidos munkahelyi profilt használó és macOS-eszközökön nincs támogatva.Web apps are not supported on Android work profile devices and macOS.

Webalkalmazás hozzáadása az Intune-hozAdd a web app to Intune

A következő módon adhat hozzá egy alkalmazást az Intune-hoz egy alkalmazás webes hivatkozásaként:To add an app to Intune as a shortcut to an app on the web, do the following:

 1. Jelentkezzen be az Azure portálra.Sign in to the Azure portal.
 2. Válassza a Minden szolgáltatás > Intune lehetőséget.Select All services > Intune.
  Az Intune a Figyelés + felügyelet szakaszban található.Intune is located in the Monitoring + Management section.
 3. Az Intune panelen válassza a Mobilalkalmazások lehetőséget.In the Intune pane, select Mobile apps.
 4. A Mobilalkalmazások munkaterületen a Kezelés szakaszban válassza az Alkalmazások lehetőséget.In the Mobile apps workload pane, under Manage, select Apps.
 5. Az Alkalmazások panelen válassza a Hozzáadás lehetőséget.In the Apps pane, select Add.
 6. Az Alkalmazás felvétele panelen az Alkalmazás típusa legördülő listában válassza a Webes hivatkozás típust.In the Add app pane, in the App type drop-down list, select the Web link type.
 7. Válassza ki a Konfigurálás lehetőséget.Select Configure.
 8. Az Alkalmazásadatok panelen adja meg az alábbi információkat:In the App information pane, add the following information:
  • Név: Itt adhatja meg az alkalmazás céges portálon megjelenítendő nevét.Name: Enter the name of the app as it is to be displayed in the company portal.
  • Leírás: Itt adhatja meg az alkalmazás leírását.Description: Enter a description for the app. A leírás a céges portálon jelenik meg a felhasználók számára.This description is displayed to users in the company portal.
  • Kiadó: Adja meg az alkalmazás kiadójának nevét.Publisher: Enter the name of the publisher of this app.
  • Alkalmazás URL-címe: Adja meg annak a webhelynek az URL-címét, amelyen a hozzárendelni kívánt alkalmazás található.App URL: Enter the URL of the website that hosts the app that you want to assign.
  • Kategória: Választhat egyet vagy többet a beépített alkalmazáskategóriák közül, vagy megadhat egyénileg létrehozott kategóriát is.Category: Optionally, select one or more of the built-in app categories, or a category that you created. Ezzel megkönnyítheti a felhasználók számára az alkalmazás megkeresését a céges portálon való böngészés során.Doing so makes it easier for users to find the app when they browse the company portal.
  • Megjelenítés kiemelt alkalmazásként a Céges portálon: Ezzel a beállítással hangsúlyosan jelenítheti meg az alkalmazáscsomagot a céges portál főoldalán az alkalmazásokat kereső felhasználók számára.Display this as a featured app in the Company Portal: Select this option to display the app suite prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Felügyelt böngésző használatának megkövetelése a hivatkozás megnyitásához: Ezzel a lehetőséggel egy olyan webhelyre vagy webalkalmazásra mutató hivatkozást rendelhet a felhasználókhoz, amelyet az Intune által felügyelt böngészőben nyithatnak meg.Require a managed browser to open this link: Select this option to assign to your users a link to a website or web app that they can open in the Intune managed browser. Ezt a böngészőt telepíteni kell az eszközökön.This browser must be installed on their device.
  • Ikon: Itt töltheti fel az alkalmazáshoz hozzárendelni kívánt ikont.Logo: Upload an icon that will be associated with the app. Ez az alkalmazásikon jelenik meg a céges portálon böngésző felhasználók számára.This icon is displayed with the app when users browse the company portal.
 9. Válassza az OK gombot.Select OK.
 10. Az Alkalmazás hozzáadása panelen válassza a Hozzáadás lehetőséget.In the Add app pane, select Add.

Megjegyzés

Az Android-eszközökhöz rendelt webalkalmazások megjelenítéséhez a felhasználóknak hozzá kell adniuk az Intune widgetet a kezdőképernyőjükhöz.Users must add the Intune widget to their home screen to display web apps that have been assigned to Android devices.

További lépésekNext steps

A létrehozott alkalmazás megjelenik az alkalmazáslistában, ahol hozzárendelheti a kiválasztott csoportokhoz.The app that you've created is displayed in the apps list, where you can assign it to the groups that you select. További segítségért lásd: Alkalmazások hozzárendelése csoportokhoz.For help, see Assign apps to groups.